środa, 2 marca 2022
KOMUNIKAT IZBY WYDAWCÓW PRASY
Koncern Google poinformował o wprowadzeniu w Polsce nowego produktu i programu licencjonowania treści dla wydawców informacyjnych – Showcase w Wiadomościach Google. Izba Wydawców Prasy informuje, że pod jej egidą trwają prace grup roboczych, przygotowujących wdrożenie nowego prawa pokrewnego, przysługującego wydawcom zgodnie z art. 15 Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku […]
Wtorek, 12 października 2021
KOLEJNA DYSKUSJA POŚWIĘCONA BĘDZIE RYNKOWI KSIĄŻKI?
Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu wysłuchała 29 września informacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Biblioteki Narodowej na temat stanu czytelnictwa oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. – Czytelnictwo w Polsce podniosło się po spadku, który bardzo niepokoił – powiedziała wiceminister kultury dziedzictwa narodowego i sportu prof. Magdalena Gawin. – […]
Poniedziałek, 4 października 2021
DYSKUSJA WOKÓŁ USTAWY O  OCHRONIE RYNKU KSIĄŻKI
Polska Izba Książki zorganizowała 28 września – w formie hybrydowej – dyskusję branżową, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników naszego rynku książki. Wzięło w niej udział ponad sto osób, a wśród nich przedstawicie wydawnictw, dystrybutorów, księgarze prowadzący księgarnie stacjonarne i właściciele e-księgarń, dystrybutorzy e-publikacji, autorzy oraz przedstawiciele organizacji i mediów branżowych. Celem spotkania […]
Wtorek, 31 sierpnia 2021
TEMATEM GŁÓWNYM NOWY PROJEKT USTAWY
28 września w godzinach 14-16 odbędzie się spotkanie branżowe zainicjowane przez Polską Izbę Książki. Jego celem jest wypracowanie decyzji o dalszym procedowaniu projektu naprawy rynku książki w kontekście wyników konsultacji projektu Ustawy o ochronie rynku książki (Uoork). Zaproszenie kierowane jest do wydawców, księgarzy, dystrybutorów książek oraz przedstawicieli organizacji środowiskowych. „Mamy pełną świadomość zawiłości problematyki związanej […]
Niedziela, 13 czerwca 2021
Polskie Towarzystwo Gospodarcze przygotowało odrębny projekt ustawy o stałej cenie książki w Polsce – poinformował serwis Gazeta.pl. Niestety, treść projektu nie została publicznie przedstawiona. Prezes PTG Tomasz Janik, by zaszczepić obóz rządzący tym pomysłem, miał napisać do europosła Adama Bielana (jednego z najbliższych współpracowników prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego), który w Parlamencie Europejskim zasiada w Komisji […]
Sobota, 29 maja 2021
OBROŃCY I PRZECIWNICY DYSKUTOWALI O PROJEKCIE REGULACJI RYNKU
10 maja odbyła się dyskusja zorganizowana przez Polską Izbę Książki w ramach Booktargu pod tytułem „Ustawa o ochronie rynku książki panaceum na bolączki branży wydawniczej?”. Wzięli w niej udział zarówno inicjatorzy projektu ustawy, czyli Sonia Draga, prezeska Polskiej Izby Książki i Grupy Wydawniczej Sonia Draga, oraz Włodzimierz Albin, członek Rady Polskiej Izby Książki i prezes […]
środa, 12 maja 2021
WYDAWNICTWO SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA WYKONAŁO UKŁAD Z WIERZYCIELAMI
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, które tym roku obchodzi 25lecie, zakończyło procedurę wychodzenia z układu z wierzycielami i nie musi już w nazwie zamieszczać sformułowania „w upadłości układowej”. Prof. Stanisław Rosiek, prezes zarządu gdańskiego wydawnictwa słowo/obraz terytoria, przekazał, że 27 lutego 2021 roku uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w sprawie wykonania układu, który wydawnictwo słowo/obraz terytoria […]
środa, 28 kwietnia 2021
KONSULTACJE DO 18 MAJA
Polska Izba Książki przekazała do konsultacji projekt ustawy o książce wraz z uzasadnieniem. Jest to nowa wersja, dotychczasowy projekt ustawy, procedowany w Sejmie i wielokrotnie dyskutowany w środowisku książki, powstał w lutym 2017 roku. „Dotychczasowy tekst projektu ustawy i uzasadnienia do ustawy wymagał aktualizacji i zmian, uwzględniających wnioski ze środowiskowych debat oraz dyskusji z kierownictwami […]
Sobota, 13 marca 2021
ZAKAZ ROZPOWSZECHNIANIA
Książka „Sekretne życie motyli” przedstawia nieprawdę na temat znanej pary wspinaczy, która wytyczyła nową drogę na Grenlandii – uznał sąd po prawie 10 latach procesu i zakazał jej publikacji. Książka Joanny Onoszko, której dotyczył proces, podzieliła polskie środowisko wspinaczkowe, uśmierciła przyznawaną w nim kiedyś nagrodę „Jedynkę” i doprowadziła do pierwszej w historii polskiego alpinizmu wyprawy […]
Sobota, 13 marca 2021
KONIEC PROBLEMÓW WYDAWNICTWA SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 16 listopada 2020 roku stwierdził wykonanie układu zawartego z wierzycielami w dniu 14 października 2014 roku w toku postępowania upadłościowego wydawnictwa słowo/obraz terytoria spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 40/12. Obwieszczenie ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 34 (6179) z 19 lutego […]
Czwartek, 1 października 2020
Prowadzenie działalności wydawniczej wiąże się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich. Dotyczy to w szczególności naruszenia dóbr osobistych osób przedstawionych w  publikacjach, co może wiązać się z ograniczeniem albo nawet uniemożliwieniem wydawania określonych treści. Jak zatem zmniejszyć w tym zakresie ryzyko prowadzenia działalności wydawniczej? Wstęp Dobra osobiste rozumiane jako wartości niemajątkowe związane ściśle z osobą człowieka, które […]
Czwartek, 27 sierpnia 2020
WIERZYCIELE OTRZYMAJĄ 1/7 NALEŻNOŚCI, A KSIĘGARZE… WEZWANIE DO ZAPŁATY
Zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec spółki Wikr przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 115/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., poz. 27817. Funkcję nadzorcy wykonania układu objął dotychczasowy nadzorca sądowy, czyli Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA. Przyspieszone postępowanie układowe […]