Wtorek, 18 kwietnia 2023
SĄD NIE UWZGLĘDNIŁ POWÓDZTWA 15 WYDAWNICTW
Popularny serwis wymiany plików Chomikuj.pl czerpał korzyści z masowego naruszania praw autorskich – uznał 4 kwietnia sąd, ale oddalił pozew zbiorowy wydawców książek z powodu zmiany usługodawcy. Wydawcy zrzeszeni w […]
Wtorek, 14 lutego 2023
Sądownictwo polubowne (inaczej arbitrażowe) zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców, w tym w środowisku szeroko rozumianej poligrafii i książki. Niepokój budzi jednak brak wiedzy na temat skutków wyroków wydanych przez […]
Wtorek, 31 stycznia 2023
INICJATYWA POLSKIEJ IZBY DRUKU
Polska Izba Druku przy udziale kancelarii prawnej Maj & Cieślak podjęła inicjatywę rozpoczęcia prac nad powołaniem stałego sądu arbitrażowego, który byłby dobrą alternatywą dla rozstrzygania sporów przed sądami powszechnymi. Po […]
Poniedziałek, 4 lipca 2022
„TRUDNY KOMPROMIS, KTÓRZY TRZEBA NALEŻYCIE PRZETRANSPORTOWAĆ DO POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGO”
W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 20 czerwca ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw – akt prawny, który […]
środa, 2 marca 2022
KOMUNIKAT IZBY WYDAWCÓW PRASY
Koncern Google poinformował o wprowadzeniu w Polsce nowego produktu i programu licencjonowania treści dla wydawców informacyjnych – Showcase w Wiadomościach Google. Izba Wydawców Prasy informuje, że pod jej egidą trwają […]
Wtorek, 12 października 2021
KOLEJNA DYSKUSJA POŚWIĘCONA BĘDZIE RYNKOWI KSIĄŻKI?
Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu wysłuchała 29 września informacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Biblioteki Narodowej na temat stanu czytelnictwa oraz Narodowego Programu […]
Poniedziałek, 4 października 2021
DYSKUSJA WOKÓŁ USTAWY O  OCHRONIE RYNKU KSIĄŻKI
Polska Izba Książki zorganizowała 28 września – w formie hybrydowej – dyskusję branżową, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników naszego rynku książki. Wzięło w niej udział ponad sto […]
Wtorek, 31 sierpnia 2021
TEMATEM GŁÓWNYM NOWY PROJEKT USTAWY
28 września w godzinach 14-16 odbędzie się spotkanie branżowe zainicjowane przez Polską Izbę Książki. Jego celem jest wypracowanie decyzji o dalszym procedowaniu projektu naprawy rynku książki w kontekście wyników konsultacji […]
Niedziela, 13 czerwca 2021
Polskie Towarzystwo Gospodarcze przygotowało odrębny projekt ustawy o stałej cenie książki w Polsce – poinformował serwis Gazeta.pl. Niestety, treść projektu nie została publicznie przedstawiona. Prezes PTG Tomasz Janik, by zaszczepić […]
Sobota, 29 maja 2021
OBROŃCY I PRZECIWNICY DYSKUTOWALI O PROJEKCIE REGULACJI RYNKU
10 maja odbyła się dyskusja zorganizowana przez Polską Izbę Książki w ramach Booktargu pod tytułem „Ustawa o ochronie rynku książki panaceum na bolączki branży wydawniczej?”. Wzięli w niej udział zarówno […]
środa, 12 maja 2021
WYDAWNICTWO SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA WYKONAŁO UKŁAD Z WIERZYCIELAMI
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, które tym roku obchodzi 25lecie, zakończyło procedurę wychodzenia z układu z wierzycielami i nie musi już w nazwie zamieszczać sformułowania „w upadłości układowej”. Prof. Stanisław Rosiek, prezes […]
środa, 28 kwietnia 2021
KONSULTACJE DO 18 MAJA
Polska Izba Książki przekazała do konsultacji projekt ustawy o książce wraz z uzasadnieniem. Jest to nowa wersja, dotychczasowy projekt ustawy, procedowany w Sejmie i wielokrotnie dyskutowany w środowisku książki, powstał […]