Poniedziałek, 7 lutego 2000
Od 1 stycznia obowiązują rozporządzenia wykonawcze wydane przez ministra finansów w sprawie podatku od towarów i usług. Warto zwrócić uwagę na dwa z nich. Pierwsze wskazuje podatników, którzy nie muszą składać zgłoszenia rejestracyjnego. Dotyczy to ...
Poniedziałek, 7 lutego 2000
Rada Polskiej Izby Książki wystąpiła w końcu 1999 roku do Premiera Jerzego Buzka z wnioskiem o wprowadzenie ulgi podatkowej od zakupu podręczników szkolnych. Inicjatorem wystąpienia było poznańskie środowisko księgarskie. Napisaliśmy w liście, że ...
Poniedziałek, 7 lutego 2000
Czy strona polska może zawrzeć z podmiotem zagranicznym umowę sporządzoną w języku obcym, jeżeli umowa ta będzie wykonywana na terytorium naszego kraju? Art. 8 kontrowersyjnej i wciąż dyskutowanej ustawy z 7 października 1999 r. o ...
Poniedziałek, 7 lutego 2000
Od 15 stycznia obowiązuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek ...
Poniedziałek, 7 lutego 2000
Projekt nowelizacji prawa handlowego Obowiązujący obecnie Kodeks handlowy z 1934 roku zostanie wkrótce zastąpiony przez nowy akt prawny - kodeks spółek handlowych. Kodeks handlowy, choć mogący stanowić wzór jakości legislacyjnej, po blisko ...
Poniedziałek, 24 stycznia 2000
W dniu 19 października 1999 roku Rada Ministrów przyjęła "Stanowisko negocjacyjne w obszarze Podatki. Część 10". Nasz kraj występuje w nim o okres przejściowy na stosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% na książki i czasopisma specjalistyczne. Pomija tym ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
W ten sposób ustawodawca usunął wszelkie wątpliwości, jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie do publikacji książkowych utrwalonych na innych nośnikach niż te wytworzone metodami poligraficznymi. W ten sposób kwestia VAT-u na książki i publikacje prasowe nadal znajduje się w zawieszeniu - nie wiadomo, co będzie dalej, tj. po 31 grudnia 2000...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Z zakresu prawa podatkowego od 1 stycznia 2000 r. obowiązują następujące akty prawne: - zmieniona 20 listopada 1999 r. ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 95, poz. 1100), - znowelizowana 20 listopada 1999 r. ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Podatki Opublikowana w Dz.U. nr 110 z 30 grudnia 1999 r. i wchodząca w życie z dniem ogłoszenia nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uchwalona przez Sejm 23 grudnia 1999r., wprowadziła do dotychczasowych przepisów ponad 80 zmian. ...