Poniedziałek, 20 stycznia 2020
Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKS to najwyższe wyróżnienie, jakim organizacja nagradza wybitnych twórców. Jest to też nagroda za znamienne zasługi dla Stowarzyszenia. 16 grudnia do grona honorowych członków ZAiKS-u podczas uroczystej gali dołączyło 17 twórców: Olga Tokarczuk, Urszula Dudziak, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Ewa Lipska, Maja Komorowska, Anda Rottenberg, Katarzyna Gaertner, Ilona Łepkowska, Zbigniew Rybczyński, Leon […]
Poniedziałek, 20 stycznia 2020
ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska odbyło się 17 grudnia w Warszawie. W trakcie Zebrania przyjęto szereg uchwał przygotowanych przez zarząd Stowarzyszenia oraz odbyły się wybory władz na nową kadencję. Wśród przyjętych uchwał są: uchwała w sprawie zmiany treści Statutu SAiW Copyright Polska zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego […]
Czwartek, 9 stycznia 2020
Polska Izba Książki zaprasza na szkolenie o zmianach w podatkach dla przedsiębiorców w roku 2020, w tym także o mikrorachunkach. Szkolenie  przeprowadzi doświadczony doradca   podatkowy, pan Witold Missala w dniu 23 stycznia o godz., 12 w biurze PIK przy ulicy Oleandrów 8 w Warszawie. Prosimy Państwa o przesłanie do nas ewentualnych szczegółowych pytań z zakresu […]
Wtorek, 31 grudnia 2019
Od Jana Józefa Szczepańskiego po Annę Nasiłowską
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich obchodziło w tym roku jubileusz 30-lecia. Zjazd założycielski SPP odbył się 31 maja 1989 roku, uchwalił statut i wybrał na prezesa Jana Józefa Szczepańskiego, ostatniego prezesa Związku Literatów Polskich przed stanem wojennym. Z okazji jubileuszu Stowarzyszenie wydało okolicznościową publikację zatytułowaną „Trzydzieści lat (i więcej) Stowarzyszenia Pisarzy Polskich”.  Stowarzyszenie „kontynuuje wartościowe tradycje, przede […]
Poniedziałek, 30 grudnia 2019
Obchody, odznaczenia i referaty
W zabytkowym pałacyku przy ul. Ksawerów na warszawskim Mokotowie, należącym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 12 grudnia odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 60-lecia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, w którym uczestniczyło liczne grono zasłużonych drukarzy i osób związanych z branżą poligraficzną. Przyznane przez prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera ministra kultury i dziedzictwa narodowego, odznaczenia […]
Piątek, 27 grudnia 2019
Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska odbyło się 17 grudnia w Warszawie. W trakcie Zebrania przyjęto szereg uchwał przygotowanych przez zarząd Stowarzyszenia oraz odbyły się wybory władz na nowa kadencję...
Czwartek, 19 grudnia 2019
POLSKIE TOWARZYSTWO „PRZYJACIÓŁ KSIĄŻEK”
Jan Kasprzyk, emerytowany księgarz z Lędzin koło Katowic, długoletni przewodniczący Śląskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, poinformował, że 25 listopada zarejestrował stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo „Przyjaciół Książek” z siedzibą w Lędzinach. W statucie stowarzyszenia zawarto stwierdzanie, że „terenem działania PTPK jest teren całej Polski, Europy i innych krajów, w których mieszkają Polacy lub potomkowie Polaków”, […]
Czwartek, 19 grudnia 2019
Polska Fundacja Fantastyki Naukowej to nowa inicjatywa pasjonatów fantastyki oraz osób związanych ze środowiskiem naukowym. Celem Fundacji jest popularyzowanie fantastyki naukowej, szczególnie polskiej, promowanie jej zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Fundacja planuje organizowanie corocznego konkursu literackiego oraz wydawanie i tłumaczenie na języki obce antologii z utworami znanych oraz debiutujących autorów. W planach […]
Wtorek, 17 grudnia 2019
Wśród wyróżnionych są Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland i Ewa Lipska
Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKS to najwyższe wyróżnienie, jakim organizacja nagradza wybitnych twórców. Jest to też nagroda za znamienne zasługi dla Stowarzyszenia. 16 grudnia do grona honorowych członków ZAiKS-u podczas uroczystej gali dołączyło 17  twórców: Olga Tokarczuk, Urszula Dudziak, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Ewa Lipska, Maja Komorowska, Anda Rottenberg, Katarzyna Gaertner, Ilona Łepkowska, Zbigniew Rybczyński, […]
Poniedziałek, 16 grudnia 2019
Na Śląsku powstała nowa organizacja
Jan Kasprzyk, emerytowany księgarz z Lędzin koło Katowic, długoletni przewodniczący Śląskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, poinformował, że 25 listopada sąd zarejestrował stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo „Przyjaciół Książek” z siedzibą w Lędzinach koło Katowic...