środa, 6 lipca 2022
Forum Wschodnie, nowy raport o poligrafii, konkurs Złotego Gryfa
Rada Polskiej Izby Druku powołała Marka Pakosza na stanowisko dyrektora biura Izby. – Będziemy współpracować ze wszystkimi organizacjami, które mogą konsolidować nasz rynek, aby radzić sobie w tych trudnych czasach – przekazał Marek Pakosz Bibliotece Analiz. Poinformował też o planach Polskiej Izby Druku na najbliższe miesiące.
Czwartek, 30 czerwca 2022
Nowa kadencja władz
W środę 29 czerwca ukonstytuowała się Rada Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Przewodniczącym Rady został Janusz Fogler, który w latach 2009-2022 był prezesem ZAiKS-u, wiceprzewodniczącym – Jacek Cygan, a sekretarzem Rafał Skąpski. W skład Rady weszli również: Czesław Bielecki, Danuta Danek, Wojciech Antoni Dróżdż, Andrzej Dudziński, Grażyna Dyksińska-Rogalska, Mieczysław Jurecki, Ilona Łepkowska, Maciej Małecki, Eustachy Rylski, Maciej […]
środa, 29 czerwca 2022
Ministerstwo Finansów "pozostaje w dialogu z branżą wydawniczą"
Polska Izba Książki i Izba Wydawców Prasy wciąż czekają na decyzję rządu w sprawie obniżenia do zera stawki VAT na książki i prasę. Pismo w tej sprawie trafiło do premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwa Finansów 8 kwietnia. Na pytanie „Presserwisu” o status sprawy, Ministerstwo Finansów udzieliło zdawkowej odpowiedzi, że resort “pozostaje w dialogu z branżą […]
Poniedziałek, 27 czerwca 2022
23 czerwca odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Przedstawiciele wydawców uczestniczący w Zgromadzeniu wysłuchali sprawozdania władz Izby, następnie Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium władzom Izby. Walne Zgromadzenie dokonało także zmian w statucie IWP. W związku z rezygnacją Alicji Modzelewskiej (Edipresse Polska) i Justyny Namięty (Burda Media Polska) z […]
środa, 15 czerwca 2022
14 czerwca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Uhonorowano m.in. tłumaczy z literatury polskiej na języki obce i literatury obcej na język polski oraz twórców dla dzieci i autorów publikacji varsavianistycznych.
Czwartek, 9 czerwca 2022
Marek Radziwon prezesem, a Teresa Chynczewska-Hennel i Henryk Woźniakowski wiceprezesami
Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego PEN Clubu, które odbyło się 27 kwietnia, Marek Radziwon został wybrany prezesem, a także wybrano nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd ukonstytuował się następująco: prezes: Marek Radziwon, wiceprezesi: Teresa Chynczewska-Hennel i Henryk Woźniakowski, sekretarz: Magdalena Heydel, skarbnik: Paweł Próchniak oraz członkowie Zarządu: Halina Cieplińska-Bitner, Jerzy Jarzębski ,Basil Kerski, Ireneusz […]
Czwartek, 2 czerwca 2022
AKTYWNE DZIAŁANIA I OBAWY O PRZYSZŁOŚĆ
Doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Książki odbyło się 25 maja w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej w Warszawie, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Biura Izby. Wzięło w nim udział 43 członków Izby lub przekazało pełnomocnictwa. Było to pierwsze spotkanie w trybie stacjonarnym tego grona po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Spotkanie […]
środa, 1 czerwca 2022
Odbył się XII walny zjazd Stowarzyszenia
W dniach 28-29 maja odbył się XII walny zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w którym wzięło udział 63 delegatów. Przedstawiono działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia z poprzedniej kadencji, która z powodu pandemii została przedłużona o 2 lata. Wysłuchano sprawozdań prezesów oddziałów. Poprzedni Zarząd uzyskał absolutorium. Dokonano wyboru nowego zarządu na kadencję 2022-2025, który ukonstytuował się w następującym […]
Wtorek, 24 maja 2022
25 maja o godz. 14 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PIK – wyłącznie w trybie stacjonarnym w dużej sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7a.w Warszawie. W porządku obrad znalazło się m.in. omówienie aktualnej sytuacji branży wydawniczo-księgarskiej w Polsce i perspektywa najbliższych miesięcy, omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 […]
Wtorek, 17 maja 2022
„TRENDU SPADKOWEGO KSIĘGARŃ NIC NIE ZATRZYMA”
W środę 11 maja podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiono informację o państwowych instytucjach kultury – Instytucie Książki, Instytucie Literatury i Państwowym Instytucie Wydawniczym. W spotkaniu brali udział m.in.: Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mateusz Adamkowski, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dariusz […]
Wtorek, 17 maja 2022
ODŁOŻONE ŚWIĘTO W KLUBIE KSIĘGARZA
W Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta 22/24 w Warszawie 7 maja odbyło się spotkanie z inicjatywy Zofii Szpojankowskiej, przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, pod hasłem „Z czego żyje księgarz”. Zazwyczaj księgarskie spotkanie, nazywane popularnie „Dwanaście / Trzynaście”, organizowane było 13 grudnia – jak przypomniał prowadzący spotkanie Piotr Dobrołęcki, ale wydarzenie z powodu pandemii […]
Czwartek, 28 kwietnia 2022
“Jeśli jesteś ukraińskim twórcą/twórczynią, pracujesz w instytucji kultury lub jesteś rodziną twórcy potrzebującą wsparcia i masz polski numer PESEL, możesz aplikować o specjalną zapomogę w wysokości 5 tys. zł z funduszu ZAiKS dla Ukrainy” – informuje organizacja. Uprawnienie do otrzymania zapomogi nabywają osoby spełniające łącznie następujące warunki: 1) mają pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie […]