Poniedziałek, 19 października 2020
Linia zbierająco-szyjąca typu Uniplex firmy Aster
Drukarnia OZGRaf wzbogaciła się o nową zautomatyzowaną linię zbierająco-szyjącą typu Uniplex firmy Aster. Jak informuje przedstawiciel drukarni Piotr Popławski, jest to najszybsza tego typu linia na rynku i stanowi najlepsze rozwiązanie dla produkcji w nowoczesnej drukarni, gdzie zastosowane technologie gwarantują najwyższą jakość produkowanych książek przy najlepszej wydajności. Linia Uniplex jest kombinacją modułów zbierających MX4 połączonych […]
Piątek, 16 października 2020
Pierwsza w Polsce linia do oprawy zeszytowej Duplo iSaddle Pro
Poligraficzna Agencja Informacyjna przekazała, że minione miesiące oznaczały dla drukarni cyfrowej, działającej w Łodzi w ramach OSDW Azymut, czas wzmożonych inwestycji w rozwiązania sprzętowe i software’owe. Wśród tych pierwszych jednym z kluczowych była linia do oprawy zeszytowej iSaddle Pro firmy Duplo, wyposażona w podajnik DSF-6000. To pierwsza tego typu konfiguracja tego rozwiązania w Polsce i […]
Poniedziałek, 12 października 2020
Konica Minolta w drukarni Centropap
Poligraficzna Agencja Informacyjna przekazała komunikat o nowych możliwościach drukarni Centropap w Łodzi, gdzie została zamontowana pierwsza w Polsce maszyna AccurioPress C12000 firmy Konica Minolta do produkcji wysokonakładowej. Zwiększona i stabilna wydajność produkcji, wysoka jakość wydruków i poziom obciążenia maszyny (do 2,5 mln wydruków cyfrowych miesięcznie), automatyzacja realizacji prac, a także prostota obsługi – to tylko […]
Czwartek, 8 października 2020
Za najlepszą jakość wykonania produktu poligraficznego
Polska Izba Druku po raz kolejny zorganizowała konkurs o prestiżową Nagrodę Złotego Gryfa za „najlepszą jakość wykonania produktu poligraficznego”. Zgłoszono do niego 38 prac, które były rozpatrywane w 9 kategoriach. W skład Komisji Konkursowej, której członkowie w tym roku indywidualnie zapoznawali się ze zgłoszonymi pracami i dokonywali ich oceny, wchodzili: przewodniczący: prof. Jerzy Petriaszwili (Zakład […]
Poniedziałek, 28 września 2020
"Zwiedzanie drukarń powoduje szok"
Z 22-letniego doświadczenia Publishing School w Krakowie wynika, że do poligrafii startują głównie osoby spoza branży. Przyciąga ich grafika komputerowa. Chcą uzupełnić swoje wykształcenie artystyczne czy techniczne, zmienić wyuczony zawód na bardziej rynkowy. Szukają też lżejszej, kreatywnej pracy. “Drzwi do poligrafii prowadzą faktycznie przez grafikę poligraficzną DTP. To widać na portalach z ofertami pracy. I […]
Wtorek, 1 września 2020
„W stronę książki idealnej” i inne teksty
Ukazał się nr 15/2020 kolejny zeszyt „Acta Poligraphica”, jedynego czasopisma naukowego z dziedziny poligrafiki. Jego wydawcą jest Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Fogler, jego zastępcą, grafikiem i inicjatorem pisma Andrzej Tomaszewski, a sekretarzem redakcji Anna Cabaj. W skład redakcji wchodzą również: prof. Jan Bagiński, Barbara Dzierżanowska, dr Jacek Hamerliński, dyrektor […]
Poniedziałek, 31 sierpnia 2020
Zgłoszenia do 25 października
O miesiąc został przedłużony konkurs dla grafików na projekt okładki książki uszlachetnionej w technologii 3D Touch ogłoszony przez drukarnię Totem.com.pl wraz z firmą Konica Minolta. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 października przyjmujemy zgłoszenia konkursowe (pierwotnie do 25 września). „Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie pracy graficznej w formie okładki dowolnej książki (rzeczywistej bądź fikcyjnej) z uwzględnieniem uszlachetnień […]
środa, 26 sierpnia 2020
Dni Oprawy Twardej w firmie Avargraf
Poligraficzna Agencja Informacyjna przekazała, ze w dniach 15-16 września w swojej siedzibie w Warszawie firma Avargraf organizuje Dni Oprawy Twardej, podczas których prezentować będzie maszyny niemieckiej firmy Schmedt. Będą wśród nich zupełnie nowe rozwiązania, które pierwotnie swoją premierę miały mieć podczas tegorocznych targów drupa. Jak zapewnia Avargraf, wydarzenie odbędzie się przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zasad […]
Piątek, 21 sierpnia 2020
Zgłoszenia do 31 sierpnia
Polska Izba Książki zachęca do wzięcia udziału w Kon­kursie „Zło­ty Gryf 2020” – na naj­lep­szy pod względem ja­ko­ści wy­ko­na­nia, pro­dukt po­li­gra­ficz­ny w na­stępu­jących ka­te­go­riach: pro­dukt wie­lo­barw­ny w opra­wie pro­stej pro­dukt wie­lo­barw­ny w opra­wie zło­żo­nej cza­so­pi­smo wie­lo­barw­ne pro­dukt jed­no- lub dwu­barw­ny w opra­wie pro­stej pro­dukt jed­no- lub dwu­barw­ny w opra­wie zło­żo­nej opa­ko­wa­nie z na­dru­kiem ety­kie­ta pro­dukt in­for­ma­cyj­no­-re­kla­mo­wy ka­len­darz Ter­min nad­sy­ła­nia prac […]
Piątek, 14 sierpnia 2020
Decyzją IX Kongresu Papierników Polskich funkcję prezesa Stowarzyszenia Papierników Polskich w Kadencji 2020-24 objęła Aneta Muskała. Aneta Muskała z branżą celulozowo- papierniczą związana jest od ponad dwudziestu lat. Od początku kariery zatrudniona w koncernie International Paper. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Belgii i Rosji. Od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu International Paper Kwidzyn. Absolwentka […]
Czwartek, 30 lipca 2020
Najstarszy producent maszyn drukujących na świecie
Firma Koenig & Bauer oficjalnie otworzyła globalne Centrum Obsługi Klienta (Customer Experience Center) w Radebeul niedaleko Drezna, gdzie ma do dyspozycji ponad 3 tys. m kw. powierzchni. Nowa przestrzeń wystawiennicza, zrealizowana z dużym rozmachem, przeznaczona jest do prezentacji na żywo urządzeń z portfolio producenta, testów aplikacji, prac nad rozwojem nowych technologiami oraz szkoleń. Centrum podzielono […]
Piątek, 24 lipca 2020
Zaproszenie na ART OF COLOR
30 września w restauracji Oregano & Wine na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejne wydarzenie skierowane do branży poligraficznej zatytułowane „ART OF COLOR Spotkanie liderów”. ART OF COLOR to projekt, który od początku podejmuje temat nowego wymiaru poligrafii i jej wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu. Uczestnikami spotkania będą liderzy rynku poligraficznego – właściciele największych […]