Poniedziałek, 13 października 2003
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek jest jednym z najdłużej działających stowarzyszeń zawodowo-twórczych, zrzeszającym wydawców, redaktorów, typografów i grafików pracujących dla książki. Swoją działalność rozpoczęło w 1921 roku, kiedy z Powszechnego Związku ...
Poniedziałek, 29 września 2003
Już za miesiąc ukaże się setny numer Biblioteki Analiz. Pierwszy ukazał się w styczniu 2000 roku. Zamiast wywiadu chcemy zaprezentować Państwa opinie na temat pisma, które pozwolą nam lepiej redagować kolejnych 100 numerów naszego dwutygodnika. Poza Państwa opiniami ...
Piątek, 19 września 2003
Tematem wystąpienia będzie obraz polskiej produkcji wydawniczej sporządzony na podstawie informacji jakimi dysponuje Pracownia Statystyki Wydawnictw Biblioteki Narodowej. Przedstawione zostaną także zasady gromadzenia i opracowania danych oraz problemy z jakimi ma do ...
Czwartek, 24 lipca 2003
W angielskim tygodniku "The Bookseller" ukazała się obszerna analiza autorstwa Christophera Patersona, który ocenił rynki eksportu książek przez brytyjskich i amerykańskich wydawców w 2002 roku oraz przedstawił długofalowe trendy na światowych rynkach eksportowych. Poniżej ...
Piątek, 13 czerwca 2003
W połowie ubiegłego roku prawie niezauważalnie na rynku książki została przekroczona ważna cezura. Najstarsze pismo naszej branży - "Nowe Książki" - wydało numer tysięczny! Najwyższy więc czas, aby przybliżyć czytelnikom pracę zaprzyjaźnionego zespołu. Do redakcji ...
Wtorek, 13 maja 2003
Kalendarium imprez branżowych towarzyszących 48. Międzynarodowym Targom Książki w Warszawie 12 maja 2003 (poniedziałek) 14:00 Stowarzyszenie Promocji Książki IKAR - ogłoszenie nominacji do Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2003. Galeria Ars ...
Wtorek, 18 marca 2003
Zbigniew Rawski chce przeprosin i 200 tys. zł odszkodowania Na łamach Biblioteki Analiz trwa dyskusja poświęcona Zbigniewowi Rawskiemu i działalności kilku jego spółek. Na początek 6 punktów wstępu: 1. Zbigniew Rawski, znany zwolennik procesów przewlekłych, ...