Wtorek, 17 maja 2022
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przygotowanie wykładu, nawet gdy przekazywana w nim wiedza wykracza poza zwykły poziom i granice programowe oraz jest w sposób indywidualny dostosowywana do potrzeb słuchaczy, nie może stanowić podstawy do przyjęcia, że mamy do czynienia z dziełem. Jedynie wyjątkowo wygłoszenie wykładu można zakwalifikować jako dzieło, o ile wykładowi można przypisać cechy […]
Poniedziałek, 4 kwietnia 2022
STOWARZYSZENIE COPYRIGHT POLSKA POSUMOWAŁO ROK 2021
Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska przyjął 25 marca sprawozdanie z działalności za 2021 rok, które obejmuje m. in. sprawozdanie finansowe. Zawarte w nim dane potwierdzają rekordowe wypłaty dla uprawnionych w zeszłym roku. Towarzyszyły im najwyższe w historii Stowarzyszenia przychody, które przełożą się na jeszcze wyższe wypłaty dla wydawców w 2022 roku. W ramach […]
Piątek, 11 lutego 2022
Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przesłał listownie przeprosiny Tomaszowi Piątkowi za wypowiedź o książce Piątka „Macierewicz i jego tajemnice”. To realizacja prawomocnego orzeczenia sądowego. “Ja, Michał Dworczyk, niniejszym przepraszam Pana, autora książki „Macierewicz i jego tajemnice”, za naruszenie Pana dóbr osobistych w postaci godności oraz dobrego imienia poprzez rozpowszechnianie informacji, jakoby wspomniana książka zawierała same […]
Piątek, 21 stycznia 2022
Michel Houellebecq, autor takich słynnych powieści jak “Cząstki elementarne” czy “Serotonina”, został oskarżony o plagiat. Zarzuty dotyczą głośnej książki “Uległość”, która ma zawierać aż 70 podobieństw merytorycznych z innym wydawnictwem. “Uległość” ukazała się w 2015 roku. Francuski pisarz zawarł w niej swoją wizję przyszłości kraju: Francja roku 2022 to kraj wyznaniowy, którym rządzi muzułmański prezydent, […]
Czwartek, 30 grudnia 2021
CO DALEJ W SPRAWIE CHOMIKUJ.PL?
Polska ma najniższą średnią przypadków nielegalnego kopiowania multimediów w Europie – wynika z raportu1 Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Badanie koncentrowało się na trzech kategoriach treści: muzyka, film i telewizja. Nasz kraj plasuje się na samym dole „rankingu” ze średnią 3,8 przypadków piractwa w miesiącu na osobę. Najbliższy wynik do Polaków osiągnęli jedynie […]
Wtorek, 19 października 2021
Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy szukający ochrony praw autorskich może żądać od portali danych osobowych użytkowników sieci. To rozstrzygnięcie SN będzie miało doniosłe znaczenie, ponieważ do rozpowszechniania utworów coraz częściej dochodzi w internecie – czytamy w “Rzeczpospolitej”. Sąd Własności Intelektualnej – SA w Warszawie skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne, czy na wniosek właściciela (dysponenta) […]
Wtorek, 12 października 2021
Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu trafił projekt nowelizacji, której celem jest m.in. implementacja dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa ta dotyczy m.in. zasad wynagradzania twórców i wykonawców utworów ujętych w ustawie o prawie autorskim. Za prace nad dyrektywami, które przygotowały Parlament Europejski i Rada UE, odpowiada MKDNiS. Dyrektywa o prawach […]
Poniedziałek, 30 sierpnia 2021
20 sierpnia zmarła prof. dr hab. Elżbieta Traple, współautorka najważniejszych aktów prawnych, ustaw o kinematografii i prawie autorskim, współtwórczyni Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych SFP. Prof. Traple była wybitną prawniczką, specjalistką w dziedzinie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Była członkinią wielu komisji i grup naukowych zajmujących się krajowym i międzynarodowym prawem autorskim, pracownikiem naukowym […]
środa, 4 sierpnia 2021
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska poinfor­mowało, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, po przeprowadzeniu stosownego konkursu, wyznaczył stowarzyszenie do dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wy­płaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem. Wynagrodzenia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na­rodowego jako wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będą­ce rekompensatą […]
środa, 12 maja 2021
WYPŁATY Z TYTUŁU REPROGRAFII I WYPOŻYCZEŃ BIBLIOTECZNYCH
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska podsumowało wyniki działań w roku ubiegłym, czyli w trudnym czasie pierwszego roku pandemii COVID19. W tym okresie Stowarzyszenie wypłaciło wynagrodzenia w wysokości ponad 13,39 mln zł, które trafiły do niemal 3,5 tys. autorów, tłumaczy, współtwórców i wydawców oraz organizacji zbiorowego zarządzania w kraju i zagranicą. Jednocześnie uzyskano większe wpływy […]
Sobota, 10 kwietnia 2021
STOWARZYSZENIE COPYRIGHT POLSKA KONTYNUUJE WYPŁATY ZA WYPOŻYCZENIA
Stowarzyszenie Autorów i  Wydawców Copyright Polska poinformowało 17 marca, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po przeprowadzeniu stosownego konkursu wyznaczył ponownie tę organizację – na kolejne pięć lat – do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu Public Lending Right, czyli „do dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki […]
środa, 10 lutego 2021
POWSTAŁ WYDZIAŁ DS. INTERNETU ORAZ SEKCJA DS. WYDAWCÓW MUZYCZNYCH
W strukturze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS został utworzony nowy wydział – Wydział ds. Internetu. Jak czytamy w informacji zamieszczonej w organie prasowym ZAiKS-u, czyli w „Wiadomościach ZAiKS” nr 28 z grudnia ubiegłego roku, Wydział ten zintegruje funkcje: licencjonowania twórczości w internecie, inkasowania wynagrodzeń autorskich z tego tytułu, jak również efektywnego podziału tychże wynagrodzeń poprzez umiejscowienie wszystkich […]