Poniedziałek, 30 sierpnia 2021
20 sierpnia zmarła prof. dr hab. Elżbieta Traple, współautorka najważniejszych aktów prawnych, ustaw o kinematografii i prawie autorskim, współtwórczyni Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych SFP. Prof. Traple była wybitną prawniczką, specjalistką w dziedzinie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Była członkinią wielu komisji i grup naukowych zajmujących się krajowym i międzynarodowym prawem autorskim, pracownikiem naukowym […]
środa, 4 sierpnia 2021
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska poinfor­mowało, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, po przeprowadzeniu stosownego konkursu, wyznaczył stowarzyszenie do dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wy­płaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem. Wynagrodzenia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na­rodowego jako wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będą­ce rekompensatą […]
środa, 12 maja 2021
WYPŁATY Z TYTUŁU REPROGRAFII I WYPOŻYCZEŃ BIBLIOTECZNYCH
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska podsumowało wyniki działań w roku ubiegłym, czyli w trudnym czasie pierwszego roku pandemii COVID19. W tym okresie Stowarzyszenie wypłaciło wynagrodzenia w wysokości ponad 13,39 mln zł, które trafiły do niemal 3,5 tys. autorów, tłumaczy, współtwórców i wydawców oraz organizacji zbiorowego zarządzania w kraju i zagranicą. Jednocześnie uzyskano większe wpływy […]
Sobota, 10 kwietnia 2021
STOWARZYSZENIE COPYRIGHT POLSKA KONTYNUUJE WYPŁATY ZA WYPOŻYCZENIA
Stowarzyszenie Autorów i  Wydawców Copyright Polska poinformowało 17 marca, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po przeprowadzeniu stosownego konkursu wyznaczył ponownie tę organizację – na kolejne pięć lat – do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu Public Lending Right, czyli „do dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki […]
środa, 10 lutego 2021
POWSTAŁ WYDZIAŁ DS. INTERNETU ORAZ SEKCJA DS. WYDAWCÓW MUZYCZNYCH
W strukturze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS został utworzony nowy wydział – Wydział ds. Internetu. Jak czytamy w informacji zamieszczonej w organie prasowym ZAiKS-u, czyli w „Wiadomościach ZAiKS” nr 28 z grudnia ubiegłego roku, Wydział ten zintegruje funkcje: licencjonowania twórczości w internecie, inkasowania wynagrodzeń autorskich z tego tytułu, jak również efektywnego podziału tychże wynagrodzeń poprzez umiejscowienie wszystkich […]
Czwartek, 26 listopada 2020
Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich
Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził kwotę 100 tys. zł za bezprawne użycie słów z popularnej piosenki, jaką śpiewała Maryla Rodowicz. Chodzi o słowa: „wsiąść do pociągu byle jakiego” autorstwa Magdy Czapińskiej z muzyką Seweryna Krajewskiego. Poinformowała o tym „Gazeta Wyborcza” z 24 listopada w artykule Konrada Wojciechowskiego zatytułowanym „Zgubny pociąg do cytatów”. Utwór – jak […]
Wtorek, 10 listopada 2020
Dziś zaczyna się rozprawa przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nowej dyrektywy unijnej regulującej ochronę praw autorskich w internecie, która została zaskarżona przez nasz kraj w maju 2019 roku, miesiąc po jej uchwaleniu. Pracom nad nią od początku towarzyszyły liczne kontrowersje. Ostatecznie Polska zakwestionowała przepisy, które w założeniu mają prowadzić do usuwania pirackich plików […]
Poniedziałek, 15 czerwca 2020
Nowe technologie, cyfryzacja, digitalizacja, tablety, smartfony, blogi, czyli nowa cyfrowa rzeczywistość dotycząca coraz bardziej słowa i ilustracji może wydawać się skomplikowana i trudna do zrozumienia przez uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej. Potrzebne są skuteczne i dostosowane do realiów systemy ochrony skierowane do posiadaczy praw autorskich oraz działania umożliwiające użytkownikom dóbr intelektualnych legalne korzystanie z […]
Poniedziałek, 15 czerwca 2020
Sądy w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, ale nie w Katowicach
W najbliższym czasie mają powstać sądy zajmujące się ochroną własności intelektualnej. Jak informuje „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca, wzorem dla działania takich sądów były podobne rozwiązania w Niemczech, Portugalii czy Wielkiej Brytanii, gdzie działają sądy specjalistyczne zajmujące się ochroną praw autorskich, własności przemysłowej i zwalczeniem nieuczciwej konkurencji. U nas miały postać cztery takie sądy przy […]
Piątek, 20 marca 2020
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wydawców, jest w trakcie przygotowań do kolejnej wypłaty wynagrodzeń z opłat reprograficznych zainkasowanych w roku 2019 dla wydawców, które oparte są m.in. na danych dotyczących działalności wydawniczej za lata 2017 i 2018. Organizacja zwraca się do wydawców o przekazanie zagregowanych danych dotyczących liczby nakładów […]
Wtorek, 11 lutego 2020
Mitologiczne smoki i Wiedźmin a prawo autorskie
Andrzej Sapkowski, polski pisarz fantasy, twórca sagi o Wiedźminie, najczęściej po Stanisławie Lemie tłumaczony polski autor fantastyki, stał się bardzo popularnym twórcą – netfliksowski serial „Wiedźmin”, gra oparta na przygodach Geralta z Riwii czy w końcu bardzo sprawny marketing sprawiły, że jego książki trafiły właśnie na prestiżową listę bestsellerów “New York Timesa”. Blisko 30 lat […]
Piątek, 24 stycznia 2020
Ogólnopolska kampania edukacyjno-społeczna
Polskie Wydawnictwo Muzyczne rusza z ogólnopolską kampanią edukacyjno-społeczną o prawie autorskim skierowaną do dzieci...