Piątek, 21 stycznia 2022
Michel Houellebecq, autor takich słynnych powieści jak “Cząstki elementarne” czy “Serotonina”, został oskarżony o plagiat. Zarzuty dotyczą głośnej książki “Uległość”, która ma zawierać aż 70 podobieństw merytorycznych z innym wydawnictwem. “Uległość” ukazała się w 2015 roku. Francuski pisarz zawarł w niej swoją wizję przyszłości kraju: Francja roku 2022 to kraj wyznaniowy, którym rządzi muzułmański prezydent, […]
Czwartek, 30 grudnia 2021
CO DALEJ W SPRAWIE CHOMIKUJ.PL?
Polska ma najniższą średnią przypadków nielegalnego kopiowania multimediów w Europie – wynika z raportu1 Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Badanie koncentrowało się na trzech kategoriach treści: muzyka, film i telewizja. Nasz kraj plasuje się na samym dole „rankingu” ze średnią 3,8 przypadków piractwa w miesiącu na osobę. Najbliższy wynik do Polaków osiągnęli jedynie […]
Wtorek, 19 października 2021
Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy szukający ochrony praw autorskich może żądać od portali danych osobowych użytkowników sieci. To rozstrzygnięcie SN będzie miało doniosłe znaczenie, ponieważ do rozpowszechniania utworów coraz częściej dochodzi w internecie – czytamy w “Rzeczpospolitej”. Sąd Własności Intelektualnej – SA w Warszawie skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne, czy na wniosek właściciela (dysponenta) […]
Wtorek, 12 października 2021
Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu trafił projekt nowelizacji, której celem jest m.in. implementacja dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa ta dotyczy m.in. zasad wynagradzania twórców i wykonawców utworów ujętych w ustawie o prawie autorskim. Za prace nad dyrektywami, które przygotowały Parlament Europejski i Rada UE, odpowiada MKDNiS. Dyrektywa o prawach […]
Poniedziałek, 30 sierpnia 2021
20 sierpnia zmarła prof. dr hab. Elżbieta Traple, współautorka najważniejszych aktów prawnych, ustaw o kinematografii i prawie autorskim, współtwórczyni Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych SFP. Prof. Traple była wybitną prawniczką, specjalistką w dziedzinie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Była członkinią wielu komisji i grup naukowych zajmujących się krajowym i międzynarodowym prawem autorskim, pracownikiem naukowym […]
środa, 4 sierpnia 2021
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska poinfor­mowało, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, po przeprowadzeniu stosownego konkursu, wyznaczył stowarzyszenie do dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wy­płaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem. Wynagrodzenia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na­rodowego jako wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będą­ce rekompensatą […]
środa, 12 maja 2021
WYPŁATY Z TYTUŁU REPROGRAFII I WYPOŻYCZEŃ BIBLIOTECZNYCH
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska podsumowało wyniki działań w roku ubiegłym, czyli w trudnym czasie pierwszego roku pandemii COVID19. W tym okresie Stowarzyszenie wypłaciło wynagrodzenia w wysokości ponad 13,39 mln zł, które trafiły do niemal 3,5 tys. autorów, tłumaczy, współtwórców i wydawców oraz organizacji zbiorowego zarządzania w kraju i zagranicą. Jednocześnie uzyskano większe wpływy […]
Sobota, 10 kwietnia 2021
STOWARZYSZENIE COPYRIGHT POLSKA KONTYNUUJE WYPŁATY ZA WYPOŻYCZENIA
Stowarzyszenie Autorów i  Wydawców Copyright Polska poinformowało 17 marca, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po przeprowadzeniu stosownego konkursu wyznaczył ponownie tę organizację – na kolejne pięć lat – do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu Public Lending Right, czyli „do dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki […]
środa, 10 lutego 2021
POWSTAŁ WYDZIAŁ DS. INTERNETU ORAZ SEKCJA DS. WYDAWCÓW MUZYCZNYCH
W strukturze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS został utworzony nowy wydział – Wydział ds. Internetu. Jak czytamy w informacji zamieszczonej w organie prasowym ZAiKS-u, czyli w „Wiadomościach ZAiKS” nr 28 z grudnia ubiegłego roku, Wydział ten zintegruje funkcje: licencjonowania twórczości w internecie, inkasowania wynagrodzeń autorskich z tego tytułu, jak również efektywnego podziału tychże wynagrodzeń poprzez umiejscowienie wszystkich […]
Czwartek, 26 listopada 2020
Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich
Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził kwotę 100 tys. zł za bezprawne użycie słów z popularnej piosenki, jaką śpiewała Maryla Rodowicz. Chodzi o słowa: „wsiąść do pociągu byle jakiego” autorstwa Magdy Czapińskiej z muzyką Seweryna Krajewskiego. Poinformowała o tym „Gazeta Wyborcza” z 24 listopada w artykule Konrada Wojciechowskiego zatytułowanym „Zgubny pociąg do cytatów”. Utwór – jak […]
Wtorek, 10 listopada 2020
Dziś zaczyna się rozprawa przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nowej dyrektywy unijnej regulującej ochronę praw autorskich w internecie, która została zaskarżona przez nasz kraj w maju 2019 roku, miesiąc po jej uchwaleniu. Pracom nad nią od początku towarzyszyły liczne kontrowersje. Ostatecznie Polska zakwestionowała przepisy, które w założeniu mają prowadzić do usuwania pirackich plików […]
Poniedziałek, 15 czerwca 2020
Nowe technologie, cyfryzacja, digitalizacja, tablety, smartfony, blogi, czyli nowa cyfrowa rzeczywistość dotycząca coraz bardziej słowa i ilustracji może wydawać się skomplikowana i trudna do zrozumienia przez uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej. Potrzebne są skuteczne i dostosowane do realiów systemy ochrony skierowane do posiadaczy praw autorskich oraz działania umożliwiające użytkownikom dóbr intelektualnych legalne korzystanie z […]