Wtorek, 13 września 2022
Jest orzeczenie Sądu Najwyższego
Od 10 lat trwał spór Stowarzyszenia Filmowców Polskich przeciwko popularnemu serwisowi Chomikuj.pl, który oskarżało o przymykanie oka na udostępnianie przez użytkowników nielegalnych treści – naruszających prawo autorskie. Choć podejmowane były […]
Piątek, 9 września 2022
8 września Izba Wydawców Prasy oraz ZAiKS zawarły porozumienie o współpracy mającej na celu realizację wspólnych interesów we wdrażaniu i egzekwowaniu praw autorskich i praw pokrewnych na rzecz posiadaczy tych […]
Piątek, 29 lipca 2022
Należy poprawić przepisy dotyczące tzw. dozwolonego użytku bibliotecznego
W związku z implementacją europejskich dyrektyw dotyczących prawa autorskiego oraz jednolitego rynku cyfrowego do polskiego prawa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konsultacje projektu zmian Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Fundacja Nowoczesna Polska, […]
Czwartek, 28 lipca 2022
Stanowisko IWP, Repropolu i SGL
Pod koniec czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło konsultacje publiczne, dając na […]
Poniedziałek, 4 lipca 2022
„TRUDNY KOMPROMIS, KTÓRZY TRZEBA NALEŻYCIE PRZETRANSPORTOWAĆ DO POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGO”
W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 20 czerwca ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw – akt prawny, który […]
Wtorek, 17 maja 2022
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przygotowanie wykładu, nawet gdy przekazywana w nim wiedza wykracza poza zwykły poziom i granice programowe oraz jest w sposób indywidualny dostosowywana do potrzeb słuchaczy, nie […]
Poniedziałek, 4 kwietnia 2022
STOWARZYSZENIE COPYRIGHT POLSKA POSUMOWAŁO ROK 2021
Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska przyjął 25 marca sprawozdanie z działalności za 2021 rok, które obejmuje m. in. sprawozdanie finansowe. Zawarte w nim dane potwierdzają rekordowe wypłaty dla […]
Piątek, 11 lutego 2022
Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przesłał listownie przeprosiny Tomaszowi Piątkowi za wypowiedź o książce Piątka „Macierewicz i jego tajemnice”. To realizacja prawomocnego orzeczenia sądowego. “Ja, Michał Dworczyk, niniejszym przepraszam Pana, […]
Piątek, 21 stycznia 2022
Michel Houellebecq, autor takich słynnych powieści jak “Cząstki elementarne” czy “Serotonina”, został oskarżony o plagiat. Zarzuty dotyczą głośnej książki “Uległość”, która ma zawierać aż 70 podobieństw merytorycznych z innym wydawnictwem. […]
Czwartek, 30 grudnia 2021
CO DALEJ W SPRAWIE CHOMIKUJ.PL?
Polska ma najniższą średnią przypadków nielegalnego kopiowania multimediów w Europie – wynika z raportu1 Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Badanie koncentrowało się na trzech kategoriach treści: muzyka, film […]
Wtorek, 19 października 2021
Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy szukający ochrony praw autorskich może żądać od portali danych osobowych użytkowników sieci. To rozstrzygnięcie SN będzie miało doniosłe znaczenie, ponieważ do rozpowszechniania utworów coraz częściej […]
Wtorek, 12 października 2021
Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu trafił projekt nowelizacji, której celem jest m.in. implementacja dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa ta dotyczy m.in. zasad wynagradzania twórców […]