Czwartek, 27 czerwca 2024
Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy, który umożliwi małym firmom korzystanie ze zwolnienia z VAT w krajach UE innych niż kraj, w którym mają siedzibę. Wprowadzenie tzw. procedury SME może zrewolucjonizować […]
Czwartek, 25 kwietnia 2024
23 kwietnia w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie przepisów dotyczących zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Przepisy wprowadzają bardziej rygorystyczne maksymalne terminy płatności w zależności od rodzaju […]
Poniedziałek, 19 lutego 2024
Pełna elastyczność jest konieczna dla rentowności europejskiego sektora książki
Parlament Europejski pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym opóźnionych płatności. Projekt jest obecnie przedmiotem dyskusji w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Parlamentu Europejskiego. W prace nad projektem zaangażowana jest Róża […]
środa, 20 grudnia 2023
Firma Tolkien Estate wygrała w sprawie przeciwko autorowi Demetriousowi Polychronowi w związku z jego książką „The Fellowship of the King”, którą opublikował i komercyjnie promował jako „doskonały sequel ‘Władcy Pierścieni’”. […]
Czwartek, 2 listopada 2023
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol przygotowało projekt wprowadzenia do polskiego systemu prawnego unijnej dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym i planuje przedstawić go nowym posłom natychmiast po […]
Wtorek, 26 września 2023
Koniec z trikiem na wypożyczalnię książek
Przedsiębiorca, który zorganizował wypożyczalnię sprzętu sportowego czy książek na terenie sklepu, nie urządzi u siebie handlowej niedzieli. Tak wynika z wyroków Sądu Najwyższego w sprawie zakazu handlu w niedziele – […]
środa, 5 lipca 2023
Dziecięca książka ułatwiająca naukę czytania, do której dołączone zostały plansze z puzzlami, powinna być opodatkowana według 5-proc. stawki VAT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zmieniając wydaną wcześniej wiążącą informację […]
Wtorek, 31 maja 2022
Komisja Europejska przesłała informacje do 13 państw członkowskich w tym Polski (a także do Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Grecji, Francji, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji) w związku z […]
Piątek, 11 lutego 2022
Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przesłał listownie przeprosiny Tomaszowi Piątkowi za wypowiedź o książce Piątka „Macierewicz i jego tajemnice”. To realizacja prawomocnego orzeczenia sądowego. “Ja, Michał Dworczyk, niniejszym przepraszam Pana, […]
środa, 2 lutego 2022
„za naruszenie dóbr osobistych, do czego doszło wskutek publikacji"
Znany influencer internetowy Krzysztof Stanowski i wydawnictwo Czerwone i Czarne, które wydało jego książkę “Stan futbolu”, mają opublikować przeprosiny i wypłacić zadośćuczynienie. Naruszyli dobra osobiste Dariusza Tuzimka, publicysty sportowego – […]
Poniedziałek, 8 listopada 2021
5  listopada doszło do podpisania umowy licencyjnej i ugody pomiędzy Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Wydawców Repropol a Instytutem Monitorowania Mediów S.A., która ostatecznie kończy długoletnie spory pomiędzy organizacją zbiorowo zarządzającą prawami […]
środa, 10 lutego 2021
Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że prof. Barbara Engelking i prof. Jan Grabowski mają przeprosić za informacje z książki “Dalej jest noc”, która przedstawia losy Żydów w okupowanej Polsce. Wolność […]