środa, 7 kwietnia 2010
Wiedza i Praktyka 2009
Przychody wydawnictwa Wiedza i Praktyka ze sprzedaży publikacji wyniosły 81,5 mln zł, przy 77,3 mln zł rok wcześniej. Na rynku pojawiły się 63 tytuły, w tym 17 nowości. Sprzedano 1,63 mln egz. publikacji...
Czwartek, 28 maja 2009
Pascal 2008
Przychody ze sprzedaży wydawnictwa Pascal w 2008 roku wyniosły 30,63 mln zł. Tym samym, w stosunku do wyniku z 2007 roku, oficyna zanotowała wzrost tego wskaźnika o 16,1 proc. Opublikowano ponad 300 tytułów, w tym 123 nowości. Łączna sprzedaż przekroczyła liczbę 3,54 mln egz. przewodników i map...
środa, 22 kwietnia 2009
Podsumowanie 2008 roku
W 2008 roku przychody Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr ze sprzedaży książek wzrosły o 11,6 proc., w stosunku do wyniku osiągniętego rok wcześniej, osiągając tym samym poziom 12 mln zł...
Wtorek, 7 października 2008
Wiedza i Praktyka świętuje
W połowie września wydawnictwo Wiedza i Praktyka, wspólnie z autorami, redaktorami, współpracownikami firmy i zaproszonymi dziennikarzami (była wśród nich nasza redakcja), świętowało jubileusz dziesięciolecia poradnika „Prawo pracy”...
Piątek, 25 kwietnia 2008
Wiedza i Praktyka nagrodzona
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka otrzymało certyfikat Przejrzysta Firma. Tytuł przyznawany jest przez Dun&Bradstreet – międzynarodową wywiadownię gospodarczą zajmującą się analizą wiarygodności firm i przedsiębiorstw. Przyznany certyfikat jest świadectwem, że zdobywca tytułu prowadzi działalność w sposób przejrzysty i zgodny z zasadami partnerstwa biznesowego...
środa, 20 czerwca 2007
Rozmowa z Wiesławem Polakiewiczem, członkiem zarządu Wydawnictwa Forum i Forum Media Group GmbH
Po co specjalizującemu się w literaturze fachowej Forum ambitne wydawnictwo literackie, jakim jest W.A.B.? [chwila ciszy] Hm, to dobre pytanie. Rozumiem, że chodzi panom nie tyle o W.A.B., ile o firmę z tego segmentu. Powiem tak: usłyszałem kiedyś, że w biznesie ważne jest, żeby robić rzeczy sexy. I to proszę potraktować jako najkrótszy komentarz do faktu kupienia przez nas udziałów w tej oficynie. Nigdzie na świecie Forum nie jest takie sexy… Mam powiedzieć, że w …