Niedziela, 22 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
W Krakowie działają dwie spółki jawne pod nazwą Milo. Obydwie mają innych właścicieli, ale bardzo ściśle ze sobą współpracują. Tworzą je dawni udziałowcy spółki cywilnej. Właścicielami jednej są Aneta i Tomasz Stryszawscy, drugiej – Agnieszka (siostra Tomasza Stryszawskiego) i Tadeusz Kaczmarczyk...
Niedziela, 22 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
W Krakowie działają dwie spółki jawne pod nazwą Milo. Obydwie mają innych właścicieli, ale bardzo ściśle ze sobą współpracują. Tworzą je dawni udziałowcy spółki cywilnej. Właścicielami jednej są Aneta i Tomasz Stryszawscy, drugiej – Agnieszka (siostra Tomasza Stryszawskiego) i Tadeusz Kaczmarczyk...
Niedziela, 22 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Oramus jest własnością Krzysztofa Olesiejuka, współwłaściciela hurtowni FK Jacek Olesiejuk. Początkowo Oramus działał jako firma księgarska, potem jako pośrednik w obrocie tanią książką. W pewnym okresie Oramus miał dwie księgarnie – 120 mkw. w Alejach Jerozolimskich i 70 mkw. przy ulicy Młynarskiej w Warszawie...
Niedziela, 22 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
My nie tworzymy zorganizowanej struktury. Nasz układ rozwijał się etapami. To do nas zwracano się z propozycją współpracy...
Niedziela, 22 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Hurtownia Wikr SJ kolejny już rok z rzędu w znacznym stopniu zwiększyła sprzedaż. W 2004 roku osiągnęła przychód w wysokości 87,5 mln zł (wzrost o ponad 18 proc.). Wyniki okazały się lepsze od przewidywań, na co złożyło się kilka czynników. W sezonie szkolnym 2004/2005 sprzedaż bezpośrednia do szkół w części województw została administracyjnie zablokowana, zwiększyła się na tych obszarach rola dystrybucji poprzez hurtownie i księgarnie...
Niedziela, 22 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Przychody ze sprzedaży hurtowni Azymut w 2004 roku wzrosły o 14,6 proc. i wyniosły 96,07 mln zł. Spółka po raz pierwszy w swojej historii odnotowała zysk netto – w wysokości 0,71 mln zł. Kapitały własne na koniec roku wynosiły 1,43 mln zł...
Niedziela, 22 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Przyrost obrotów Firmy Księgarskiej Jacek Olesiejuk jest imponujący. Udziałowcami spółki są bracia Jacek i Krzysztof Olesiejukowie. W latach 1999 - 2003, w których hurt księgarski przeżywał kryzys, a kilka dużych podmiotów upadło, FK Jacek Olesiejuk zwiększała obroty. W latach 1997 - 2004 obroty wzrosły ponad siedmiokrotnie, a łącznie zyski netto w latach 2003 i 2004 przekroczyły 10 mln zł. W 2004 roku przychody wzrosły o 41,9 proc. – z 68 do 96,5 mln zł...
Piątek, 20 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
W 2004 roku przychody wydawnictwa C.H. Beck wzrosły o 9 proc. – z 28,5 do 31,3 mln zł. Beck jest niekwestionowanym liderem wśród wydawców książek dla prawników, gdyż jego konkurenci znaczną część przychodów uzyskują dzięki sprzedaży produktów elektronicznych i wymiennokartkowych (w Becku produkty elektroniczne dały w 2004 roku 5,8 mln zł). Nakładem wydawnictwa ukazało się w 2004 roku 245 tytułów, przygotowano 111 pierwszych wydań...
Piątek, 20 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
W latach 1997 - 2002 obroty spółki wzrosły ponad pięciokrotnie: od 5,7 do 29 mln zł. W 2003 roku wzrost ponownie był znaczący – 24 proc. (31,2 mln zł), a w 2004 wyniósł 10 proc. (34,3 mln zł). LexisNexis umocniło swoją pozycję w grupie wydawnictw publikacji prawniczych, choć główni konkurenci mieli w 2004 roku wzrost nie wiele mniejszy (zarówno PWP, jak i C.H. Beck odnotowały po 9 proc.). Rok 2004 to 128 wydanych książek, w …
Czwartek, 19 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
W kwietniu 2004 roku Wydawnictwo Podsiedlik - Raniowski i S - ka zmieniło nazwę, formę prowadzenia działalności, zmieniły się też zarząd i rada nadzorcza. Działająca od 1990 roku oficyna przyjęła nazwę Publicat i jest spółką akcyjną. Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do zmian w wydawnictwie. Wiedząc, że zmienimy nazwę, promowaliśmy głównie nasze imprinty – nazwy takich serii jak: „Książki Szczęśliwego Dzieciństwa”, „Centrum Edukacji Dziecięcej” czy „Edukacja Powszechna”. Coraz więcej tytułów sprzedajemy za granicę, a nazwa …
Czwartek, 19 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Young Digital Poland rozwija się bardzo dynamicznie. Łączny przychód ze sprzedaży w 2004 roku wyniósł 42,84 mln zł, oznacza to ponad 35 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2003 przyniósł nie tylko wzrost obrotów o 44 proc., do kwoty 31,6 mln zł, ale też wzrost zatrudnienia o ponad 120 etatów. Wydawnictwo konsekwentnie nie podaje poziomu nakładów i sprzedaży liczonej w egzemplarzach, w 2004 roku nie podało także liczby wydanych tytułów...
Czwartek, 19 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Obroty spółki wzrosły w ciągu 6 pierwszych lat istnienia z 700 tys. zł, osiągniętych w 1997 roku, do 55,4 mln zł w 2003 roku. Zatrudnienie w tym okresie wzrosło z 4 do 118 osób. W 2004 roku przychody wyniosły 44,19 mln zł, ale dane nie są porównywalne...