Czwartek, 22 grudnia 2016
Konsolidacja kapitałowa wydaje się być naturalnym zjawiskiem dla rynku kreatywnego na jego obecnym etapie rozwoju. Z jednej strony to praktyczne rozwiązanie, służące stabilizacji, a następnie także rozwojowi prowadzonej działalności biznesowej, […]
Czwartek, 22 grudnia 2016
Na rentowność prowadzonej działalności wydawniczej największy wpływ ma relacja między kosztami jej prowadzenia, technicznym kosztem wytworzenia książki, kosztem dystrybucji a realnie osiąganymi nakładami i osiąganą sprzedażą wyrażoną liczbą egzemplarzy i […]
Czwartek, 22 grudnia 2016
Wtórny rynek książki jest w znacznej części niezbadany. Funkcjonuje na marginesie codziennych problemów wydawców i dystrybutorów, chociaż bez wątpienia odbiera im część klientów, szczególnie wówczas...
Czwartek, 22 grudnia 2016
Jednym z podstawowych problemów rozwoju rynku publikacji cyfrowych jest wciąż relatywnie niewielka grupa odbiorców tej formy książki. Statystyczną skalę e-czytelnictwa w Polsce ukazują wyniki najnowszych badań Biblioteki Narodowej. Na pytanie: "Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy czytał(-a) Pan(-i) książkę w formacie e-booka?"...
Czwartek, 22 grudnia 2016
Co roku minister kultury przeznacza na zakup nowości dla bibliotek środki z budżetu centralnego, które przekazywane są obecnie w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"
Czwartek, 22 grudnia 2016
Przychody wydawnictw w 2015 roku spadły o 2,8 proc. - w cenach zbytu wydawców, osiągając wartość 2,48 mld zł.Postępujący, choć notujący niższą dynamikę niż w ostatnich latach, spadek wartości branży wydawniczej ma kilka przyczyn, niekiedy pozostających w bliskiej korelacji. Jak już pisaliśmy, duże znaczenia mają zmiany w sektorze sprzedaży detalicznej, które można sprowadzić do stałych spadków efektywności sprzedaży stacjonarnej, na rzecz szybko rosnącego znaczenia i przychodów realizowanych poprzez sprzedaż w internecie.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Niezmienny brak jednej ogólnopolskiej, rzetelnej i opartej na wynikach sprzedaży listy bestsellerowych tytułów, to jedna z istotnych bolączek polskiego rynku wydawniczego. Stąd konieczność zadowalania się dostępnymi zbiorczymi zestawieniami miesięcznymi, które prezentują najlepiej sprzedające się tytuły w poszczególnych kanałach sprzedaży, w tym sieciach księgarskich, niezależnych księgarniach stacjonarnych czy księgarniach internetowych.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Obecnie obsługa zamówień klientów zagranicznych na polską produkcję wydawniczą ma charakter rozproszony, choć przez kilkadziesiąt lat eksport polskich publikacji był zdominowany przez dwie firmy....
Czwartek, 22 grudnia 2016
Z roku na rok alternatywne kanały stacjonarnej sprzedaży książek zyskują coraz większy udział w polskim rynku. Utrata przez księgarnie stacjonarne kluczowej pozycji wśród podmiotów skoncentrowanych na stacjonarnej sprzedaży detalicznej, to m.in. wynik rynkowej koniunktury charakterystycznej nie tylko dla branży książkowej, ale dla całego segmentu retail i dystrybucji produktów rozrywkowych.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Rok 2015 był kolejnym z rzędu, w którym odnotowaliśmy spadek udziału księgarstwa indywidualnego w rynku. Jeszcze w 2010 roku wynosił on 15 proc., a na koniec 2015 roku był trzykrotnie niższy. Tradycyjnie już w opozycji do tego segmentu stoi dynamika rynkowego udziału sieci księgarskich - w 2015 roku ich udział wzrósł z 28 do 30 proc.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Największy problem dla wydawców stanowi postępujący spadek średnich nakładów książek. Sytuację utrudnia wydłużający się formalny, a przede wszystkim realny okres oczekiwania na zwrot z poniesionych inwestycji, czyli na należności od odbiorców hurtowych i detalicznych. Z uwagi na powyższe, wydawcy i dystrybutorzy angażują coraz więcej sił i środków w tworzenie nowych kanałów dystrybucji publikacji.
Czwartek, 22 grudnia 2016
W przypadku części badania dotyczącej portali społecznościowych, zdecydowano się na analizę dwóch grup: specjalistów książki, w tym osób związanych z książką zawodowo: bibliotekarzy, wydawców, autorów oraz wielbicieli książek (ogólniejszą grupę osób, które skupiają się w serwisach poświęconych literaturze i książkom).