Czwartek, 22 grudnia 2016
W 2015 roku średnia cena książki w detalu wynosiła 41,80 zł, była o niespełna 1 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Średnia cena zbytu wydawcy (uwzględniająca zarówno rabaty hurtowe jak i sprzedaż bezpośrednią, a więc bez rabatu) do detalu wyniosła w 2015 roku 23,70 zł, była zaledwie o 10 gr wyższa niż rok wcześniej. Należy pamiętać, że średnia cena nie dotyczywyłącznie nowości, ale także tych tytułów, które trafiają do obrotu już przecenione lub są wysoko …
środa, 21 grudnia 2016
Stan bazy polskich wydawców na koniec 2015 roku wynosił 46400 rekordów (w 2014 – 41924) (78). W samym tylko 2015 roku zarejestrowało się 4506 nowych wydawców. Przyjęło się uważać tę statystkę jako wskaźnik określający liczbę wydawców działających w Polsce. Dane te nie oddają jednak rynkowej rzeczywistości. Do grupy realnych wydawców, którzy prowadzą aktywną działalność wydawniczą, […]
środa, 21 grudnia 2016
W warunkach polskiego rynku sprzedaż bezpośrednia ma bardzo szerokie i złożone znaczenie. Tym mianem określa się zarówno sprzedaż realizowaną przez wydawców za pośrednictwem firmowych e-księgarń, również sprzedaż realizowaną przez klub książki, np. z katalogu, czy też zaangażowanych przez wydawcę, czy wyspecjalizowaną firmę.
środa, 21 grudnia 2016
Tabele poniżej przedstawiają dynamikę przychodów na rynku książki, przychody w cenach zbytu wydawców...
środa, 21 grudnia 2016
Według statystyki Biblioteki Narodowej w 2015 roku w Polsce ukazało się 36070 pozycji
środa, 21 grudnia 2016
Styczeń 2015 Zmarł Tadeusz Konwicki. Laureatem Paszportów Polityki w kategorii „literatura” został Zygmunt Miłoszewski za powieść „Gniew” (W.A.B.). Prezydent Poznania i rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ustanowili Poznańską Nagrodę Literacką, która będzie miała dwóch patronów – Adama Mickiewicza i Stanisława Barańczaka – i dwóch laureatów: twórcę już uznanego oraz młodego twórcę, który otrzyma stypendium. Nagroda […]
środa, 21 grudnia 2016
Rok 2015 zakończył się spadkiem przychodów ze sprzedaży książek o 2,8 proc., do poziomu 2,48 mld zł. Negatywna dynamika przychodów okazała się zatem nieco mniejsza niż szacowano początkowo, ale tendencja jest trwała.Wydawcy w celu zachowania cash flow zmuszeni są obecnie do bezwzględnego pilnowania kosztów bieżącej działalności...
Wtorek, 20 grudnia 2016
Na przełomie 2014 i 2015 roku Wydawnictwo Edukacyjne Żak ogłosiło, że kończy działalność w wyniku wprowadzenia przez resort edukacji darmowych podręczników do nauczania zintegrowanego. Rządowa inicjatywa doprowadziła bowiem do sytuacji, w której wydawnictwo utraciło swój dotychczasowy rynek zbytu, a automatycznie także ekonomiczną podstawę funkcjonowania. To jeden z nielicznych w ostatnich latach przypadków likwidacji znaczącego wydawnictwa […]
Sobota, 3 grudnia 2016
Wśród niebezpieczeństw, które wiszą nad branżą wydawniczą, do najważniejszych zaliczyłbym olbrzymią sferę związaną z prawami autorskimi i piractwem w internecie oraz silnymi tendencjami, aby to piractwo zostało w jakiś sposób prawnie usankcjonowane. Zatem priorytetem jest walka o kształt przyszłych zmian w prawie autorskim. Dalej mamy obszar związany z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w internecie i odpowiedzialności za te działania. Chodzi głównie nie o producentów czy […]
Piątek, 2 grudnia 2016
W Polsce podstawowym ośrodkiem prowadzącym badania czytelnictwa jest Biblioteka Narodowa. Tradycyjnie działalność ta odbywała się w trybie dwuletnim, jednak począwszy od 2015 roku, w związku z funkcjonowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Narodowa Książnica zintensyfikowała działania w tym obszarze. W rezultacie ostatnia aktywność Pracowni Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej na tym polu przypadła na jesień 2015 roku. […]
Czwartek, 1 grudnia 2016
Rynek książki w Polsce 2016. Dystrybucja POBIERZ: RKP_2016_t.2_elektroniczny