Poniedziałek, 15 maja 2000
Simon & Schuster Wyniki sprzedařy za pierwszy kwartał 2000 roku wydawnictwa Simon & Schuster spadły o 8 proc., tj. do 112,8 mln USD. SpŰłka odnotowała 7 mln USD straty netto. W tym samym okresie rok wczeúniej uzyskano zysk netto w wysokoúci 1,3 mln USD. Do ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Barnes&Noble.com Firma Barnes&Noble.com - wspŰlne przedsiÍwziÍcie amerykaŇskiej sieci dystrybucji ksiąřek i koncernu Bertelsmanna - zwiÍkszyła w ubiegłym roku sprzedař o 211 proc. Przychody firmy za 1999 rok wyniosły 202,5 mln USD, z czego 188 mln USD (93 proc.) ...
Czwartek, 4 maja 2000
2000-05-04 Targi w Genewie W dniu 3 maja rozpoczÍły siÍ w Genewie XIV MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki i Prasy, ktŰre potrwają do 7 maja. Jak co roku wydarzeniu temu towarzyszyĘ bÍdzie szereg imprez kulturalnych. Do najciekawszych ...
Czwartek, 4 maja 2000
Czy Microsoft będzie podzielony? Rząd USA przedstawił 28 kwietnia propozycjÍ podziału koncernu Microsoft na dwie konkurujące ze sobą firmy, co ma rozwiązaĘ problem monopolistycznej pozycji korporacji Billa Gatesa na rynku. Plan ogłoszony przez ...
Poniedziałek, 17 kwietnia 2000
USA Wyniki ogłoszone na przypadający na dzień 31 stycznia koniec roku podatkowego w Ameryce wskazują, że całkowite obroty czterech największych detalicznych dystrybutorów książek w tym kraju wzrosły o 11 proc., tj. do 6,83 mld USD. Za rok podatkowy 1999 ...
Poniedziałek, 17 kwietnia 2000
Pearson kupił Dorling Kindersley Światowy potentat na rynku wydawniczym - grupa Pearson - kupiła wydawnictwo Dorling Kindersley za 522 miliony dolarów. Firmę sprzedał jej wieloletni prezes i założyciel - Peter Kindersley. Miesiąc wcześniej została ...
Poniedziałek, 3 kwietnia 2000
Po raz pierwszy w swojej historii klub książki Doubleday Direct, należący do grupy Bertelsmanna, sprzedaje książki osobom spoza klubu. Za pośrednictwem witryny internetowej Through CheapReads.com wszyscy miłośnicy książek mogą zakupić interesujące ich tytuły ...
Poniedziałek, 3 kwietnia 2000
Po raz pierwszy w swojej historii klub książki Doubleday Direct, należący do grupy Bertelsmanna, sprzedaje książki osobom spoza klubu. Za pośrednictwem witryny internetowej Through CheapReads.com wszyscy miłośnicy książek mogą zakupić interesujące ich ...
Poniedziałek, 21 lutego 2000
Marek Krawczyk, pełnomocnik ministra kultury i dziedzictwa narodowego ds. Frankfurtu 2000, przedstawił w lutym wstępny program polskiego wystąpienia, jako gościa honorowego tegorocznych targów książki oraz imprez poprzedzających targi. Cykl ...