Poniedziałek, 15 maja 2000
45. Międzynarodowe Targi Książki MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki w Warszawie są najwiÍkszą rego typu imprezą w Europie ĺrodkowo- Wschodniej i pretendują do miejsca wúrŰd najwiÍkszych imprez targowych na rynku wydawniczoksiegarskim na całym ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
IZRAEL Goúciem honorowym 45 MiÍdzynarodowych TargŰw Ksiąřki w Warszawie jest Izrael. PaŇstwo to zaprezentuje swoją literaturÍ i kulturÍ na stoisku o powierzchni 45 mkw. znajdującym siÍ w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki. WúrŰd ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Frankfurt 2000 9 maja rezygnacjÍ złořył Marek Krawczyk - dotychczasowy pełnomocnik ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. Frankfurtu 2000. NadzŰr merytoryczny nad projektem bÍdzie sprawował dotychczasowy komisarz wystawy - Andrzej Nowakowski, ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Staraniem organizatorŰw polskiego programu Frankfurt 2000 zatytułowanego ©Poland, Fundacja Roberta Boscha przyznała úrodki na dofinansowanie projektu opracowanego przez ZespŰł Literacki Polska2000, pozwalającego na szeroką promocjÍ literatury ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Specjalnie na 45. MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki przygotowaliúmy dwie nowe publikacje fachowe: Jolanta Walewska "Raport o ksiÍgarstwie", str. 72, ISBN 83-912942-2-6, cena 15 zł. Pierwsza obszerna analiza zmian, ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Wystawa 12 maja zainaugurowano w Warszawie wystawÍ "Sztuka ksiąřki". Składają siÍ na nią ksiąřka artystyczna oraz ilustracja. Ekspozycja ma towarzyszyĘ MiÍdzynarodowym Targom Ksiąřki. Historia ekspozycji "Sztuki ksiąřki" siÍga 1994 roku. ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Targi i imprezy edukacyjne Reformie oúwiaty towarzyszy ogromne zapotrzebowanie na informacjÍ o nowych podrÍcznikach. Co tydzieŇ w kraju odbywa siÍ szereg imprez edukacyjnych - targŰw, wystaw, spotkaŇ metodycznych. Informujemy o tych, ktŰre odbÍdą siÍ w ...
Czwartek, 4 maja 2000
2000-05-04 Targi w Genewie W dniu 3 maja rozpoczÍły siÍ w Genewie XIV MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki i Prasy, ktŰre potrwają do 7 maja. Jak co roku wydarzeniu temu towarzyszyĘ bÍdzie szereg imprez kulturalnych. Do najciekawszych ...
Czwartek, 4 maja 2000
VI Targi Wydawców Katolickich 30 kwietnia 2000 roku zakoŇczyły siÍ VI Targi WydawcŰw Katolickich, ktŰre odwiedziło ponad 5.000 osŰb. Tegoroczna edycja targŰw skupiła ař 103 oficyny wydawnicze, a wiÍc najwiÍkszą w swojej historii liczbÍ wystawcŰw. Do ...
Czwartek, 4 maja 2000
Feniks 2000 29 kwietnia 2000 roku, drugiego dnia TargŰw WydawcŰw Katolickich, wrÍczono symbolizujące Chrystusa zmartwychwstałego statuetki i dyplomy z nominacjami do Nagrody WydawcŰw Katolickich FENIKS 2000, a takře nagrodÍ głŰwną. W tym roku ...
Czwartek, 4 maja 2000
Rynek książki katolickiej 29 kwietnia podczas VI TargŰw Wydawnictw Katolickich odbyła siÍ dyskusja panelowa na temat rynku ksiąřki katolickiej. W dyskusji wziÍli udział: Jan Turnau ("Gazeta Wyborcza"), o. Tomasz Dostatni OP (Wydawnictwo W drodze), Tomasz ...
Poniedziałek, 17 kwietnia 2000
Polska we Frankfurcie Rozmowa z Rudolfem Lorenzo, dyrektorem targów frankfurckich - Jak pan ocenia przygotowanie Polski do roli gościa honorowego Frankfurckich Targów Książki? - Wiele słyszymy od polskiej strony na temat ...