Poniedziałek, 3 marca 2003
W dniach 27 lutego - 1 marca, po raz drugi w hali EXPO XXI odbył się Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2003. Przede wszystkim na tej imprezie wystawiają się szkoły. Zainteresowanie wydawców było większe niż rok temu, chociaż dobór wydawców jest jak na imprezę ...
środa, 1 stycznia 2003
Najważniejsze wydarzenia STYCZEŃ Minister Skarbu Państwa przedłużył termin, w jakim konsorcjum Polskie Towarzystwo Edukacyjne miało zapłacić 334,5 mln zł za 85 proc. akcji WSiP. Zakończony został proces prywatyzacji Domu Książki w ...
Poniedziałek, 1 października 2001
PO RAZ PIĘĆDZIESIĄTY TRZECI NAD MENEM Po zeszłorocznych wielkich polskich wydarzeniach na Targach Książki we Frankfurcie tegoroczna impreza jest przez nas odbierana już inaczej. Na pewno polska obecność była i wcześniej zauważana ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
45. Międzynarodowe Targi Książki 42.000 osŰb odwiedziło zakoŇczone 22 maja 45. MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki. W imprezie wziÍli udział znani pisarze - m.in. Paulo Coelho i William Wharton, odbyło siÍ szereg ciekawych dyskusji i prezentacji nowych tytułŰw. ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Zapewnienie najlepszych, a co najmniej dobrych warunkŰw pracy dziennikarzy było głŰwnym zadaniem Biura Prasowego. ZespŰł prasowy nie był duřy i składał siÍ z Haliny Godeckiej, dyrektor Biura Prasowego, Marii Czarnockiej, grona studentŰw ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Rynek czytelniczy i style życia w polsce Panel pod takim tytułem zorganizowało podczas 45. MTK Wydawnictwo Naukowe PWN. Uczestniczyli w nim przedstawiciele dwŰch firm badawczych: dyr. Janusz Durlik z Centrum Badania Opinii Publicznej i Jolanta ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Projekt informacji elektronicznej o książkach W trakcie 45 MTK Biuro Marketingowe "Megaron" przedstawiło nowy projekt systemu obiegu informacji dla rynku ksiÍgarskiego przygotowany we wspŰłpracy z Centrum KodŰw Kreskowych. Przewiduje on ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
DziewiÍtnastego maja podczas MiÍdzynarodowych TargŰw Ksiąřki w Warszawie uroczyúcie wrÍczono nagrody i wyrŰřnienia przyznane w 40 Konkursie "NajpiÍkniejsze Ksiąřki Roku". Konkurs tradycyjnie organizowany jest przez Polskie Towarzystwo ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Podczas 45. MTK odbyła siÍ konferencja poúwiÍcona uczestnictwu Polski w tegorocznych Frankfurckich Targach Ksiąřki. Andrzej Nowakowski zapowiedział, ře nie bÍdzie juř wprowadzał zmian do planŰw frankfurckiej ekspozycji - doprowadzi do realizacji ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Przepraszam za tak długą przerwÍ w informowaniu PaŇstwa o postÍpie prac związanych z uczestnictwem Polski w Targach Frankfurt 2000. Ale teř rozmaite zmiany nastÍpowały tak szybko, ře moje informacje natychmiast siÍ dezaktualizowały. Jak zapewne ...