Piątek, 5 lipca 2019
Za mecenat i społeczne zaangażowanie
Tadeusz Chęsy, założyciel drukarni Pozkal, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Inowrocławia. Podczas sesji Rady Miasta, jaka odbyła się 27 czerwca, miejscy radni pozytywnie rozpatrzyli wniosek Rotary Club o nadaniu Tadeuszowi Chęsemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia...
Czwartek, 2 marca 2017
W Krakowie bankiet i konferencja naukowa
Bolesław Faron obchodzi 80. urodziny. Z tej okazji prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, dzisiaj czyli w czwartek 2 marca wydaje bankiet w krakowskim Pałacu Wielopolskich połączony z Ogólnopolską Konferencją Naukową zatytułowaną "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy"...
Piątek, 24 lutego 2017
Ukonstytuował się Zarząd Główny SKP
W środę 22 lutego na ukonstytuował się Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Przewodniczącym Zarządu Głównego wybrano Jerzego Okuniewskiego, wiceprzewodniczącym Marka Toberę, a sekretarzem generalnym Katarzynę Balicką-Więckowską, zaś skarbnikiem  Alicję Szczęsną-Kania. Członkami zarządu zostali: Paweł Podniesiński, Tadeusz Prześlakiewicz i Zofia Szpojankowska. Było to pierwsze posiedzenie  nowego Zarządu SKP, który został wybrany na XIX Zjeździe Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, jaki odbył się 7 lutego w warszawskim Klubie Księgarza...
Piątek, 24 lutego 2017
Medale 'Gloria Artis'
Czołowy kolekcjoner, znawca i popularyzator współczesnego ekslibrisu artystycznego w Polsce Mieczysław Bieleń oraz dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie Edward Towpik otrzymali 23 lutego br. z rąk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wandy Zwinogrodzkiej brązowe medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"...