Czwartek, 16 września 2021
Rozmowa z MONIKĄ TRĘTOWSKĄ, autorką książki „Chile. Dalej być nie może”
Pierwsze mumie nie były dziełem Egipcjan? Wciąż niewiele się o tym mówi, ale najstarsze, zrobione przez człowieka mumie wcale nie są z Egiptu. Jako pierw­si, siedem tysięcy lat temu, na długo przed jakąkolwiek innąkulturąświata, mumifikowali swoich zmarłych Chinchorros, zamieszkujący północne wybrzeże obec­nego Chile. Po wielu latach badań i przygotowywania odpowiedniej dokumentacji ich mumie właśnie wpisano […]
Poniedziałek, 30 sierpnia 2021
ROZMOWA Z KUBĄ PIOTRKOWICZEM, HEAD OF DIGITAL CONTENT W GRUPIE EMPIK
Wybuch pandemii wygenerował różne zjawiska, które miały wpływ na cały rynek książki. Uwaga czytelników i wydawców, w niespotykanym dotychczas stopniu, skierowała się na formaty cyfrowe i sprzedaż online. Udział segmentu digital i online w przychodach Grupy Empik w 2019 roku wynosił prawie 40 proc., a w 2020 już 50 proc. Dynamiczny wzrost zaliczyły usługi streamingowe, […]
Piątek, 27 sierpnia 2021
Rozmowa z ROMANEM HUSARSKIM, autorem książki „Kraj niespokojnego poranka. Pamięć i bunt w Korei Południowej”
Jaka jest geneza bujnego rozkwitu ekonomicznego Korei Południowej po wojnie domowej? By zrozumieć fenomen „cudu na rzece Han”, jak przyjęło się opisywać skok ekonomiczny Korei Południowej, musimy przyjrzeć się rządom gene­rała Park Chung-hee. Przejmując wła­dzę w wyniku zamachu stanu w 1961 roku, generał otrzymał państwo pozbawione infrastruktury, instytucji i pogrążone w ubóstwie. Kraj odbu­dowywał się […]
Piątek, 27 sierpnia 2021
Rozmowa z JANEM GRZEGORCZYKIEM, współredaktorem powieści „W nawiedzonym zamczysku” Jana Łady
Nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka ukazała się szcze­gólna książka… Tak, „W nawiedzonym zamczysku” będzie z pewnością zaczynem do dyskusji na temat szerszego problemu, jakim jest kwestia wydawania dzisiaj starych książek, i odpowiedzią na pytanie, czy to w ogóle ma sens, czy też nie. Dla mnie jest to znaczące wydarzenie i jestem pod wra­żeniem tego, co […]
środa, 4 sierpnia 2021
ROZMOWA Z DOMINIKĄ KOZŁOWSKĄ, PREZESKĄ ZARZĄDU SIW ZNAK
Jak pani patrzy na minione lata Znaku? Przeszłość Znaku jest dla mnie ogromnie inspirująca. W okre­sie PRL-u Znak był jedną z niewielu niezależnych instytucji kultury w Polsce, a zarazem środowiskiem o znaczeniu spo­łecznym i politycznym. Wyrazem tego zaangażowania było m.in. powstałe przy współudziale ludzi Znaku Koło Poselskie „Znak”, Kluby Inteligencji Katolickiej, później np. Towarzy­stwo Kursów […]
środa, 4 sierpnia 2021
ROZMOWA Z JACKIEM ORYLEM, DYREKTOREM WARSZAWSKICH TARGÓW KSIĄŻKI I WICEPREZESEM FUNDACJI HISTORIA I KULTURA
Zbliżają się Warszawskie Targi Książki. Kto jest ich organiza­torem w tym roku? Współorganizatorem odpowiedzialnym za organizację, pro­mocję i program jest Fundacja Historia i Kultura, a właścicie­lem imprezy i drugim współorganizatorem jest – tak jak było od początku historii tych Targów – spółka Targi Książki, w któ­rej większość udziałów ma grupa polskich wydawców. Przed­tem organizatorem wykonawczym […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Rozmowa z MARIUSZEM SUROSZEM, autorem książki „Praga. Czeskie ścieżki”
Skąd wzięła się legenda husycka i komu służyła? Kończę wstęp do książki tymi słowami: „Dziś Praga jest czeska. Należy do Czechów. Przejęli całe jej dziedzictwo i widać to na każdym kroku. To dla mnie najbardziej fascynująca historia w dziejach tego miasta – jak Czesi je sobie podporządkowali. W walce o rząd dusz brali udział czescy […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Rozmowa z JAKUBEM OSTROMĘCKIM, autorem książki „Skręcona historia”
Filmowcy traktują historię dosyć swobodnie? Oczywiście. Przecież ich głównym zadaniem jest zara­bianie pieniędzy i dostarczanie rozrywki. Muszą zatem stworzyć takich bohaterów i takie opowieści, które będą podobać się współczesnemu widzowi. Nie ma z tym zupeł­nie problemu, kiedy tworzy się kompletną fikcję luźno osadzoną w danej epoce historycznej, w konwencji horro­ru („Czarna śmierć” z roku 2010), […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Rozmowa z BARTŁOMIEJEM ŚWIDERSKIM, autorem książki „Plaga”
„Plaga” by nie powstała, gdyby nie lockdown? W tym kształcie nie. Kiedy się zaczął, miałem w szufladzie nieudany kry­minał. Motyw pandemii wydał mi się brakującym elementem, zdol­nym uratować tę banalną historię. Atmosfera opresji, sanitarne gadżety z maseczkami na czele i dramatycz­ne sytuacje, z którymi pandemia zderzyła ludzi, były inspirujące. Śmiercionośny dla ludzi wirus oka­zał się […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Rozmowa z HANNĄ KARPIŃSKĄ, tłumaczką tekstów literackich
W pani notce biograficznej w polskim wydaniu powie­ści Złatka Enewa „Requiem dla nikogo” czytamy, że pani „tłumaczy głównie z języka bułgarskiego, a tak­że z macedońskiego, rosyjskiego i francuskiego”. Czy takiego wyboru rozłożenia akcentów językowych doko­nała pani na początku swojej pracy tłumacza, czy jest to rezultat późniejszych decyzji zawodowych? Moim głównym językiem obcym jest bułgarski. Pierw­sza […]
środa, 7 lipca 2021
Rozmowa z JERZYM ILLGIEM, wieloletnim redaktorem naczelnym SIW Znak, autorem antologii poetyckiej „Mój przyjaciel wiersz”
Sprawiłeś mi i wielu czytelnikom wielką radość „Moim przyjacielem wierszem”… Bardzo się cieszę. To jest moja bardzo osobista książka. Na początku miałem obawy: kogo to będzie obchodziło, że jakiś Illg wybrał sobie sześćdziesięciu paru poetów i o nich pisze, i umieszcza ich wiersze. A teraz docie­rają do mnie głosy niezwykłe, aż krępuję się je przyta­czać. […]
środa, 7 lipca 2021
Rozmowa z BARTOSZEM JANUSZEWSKIM, autorem książki „Kino pod okupacją”
Bojkot kin – postulowany podczas okupacji niemieckiej przez władze konspiracyjne – się nie powiódł. Z jakich względów? Rzeczywiście, mimo szeroko zakrojonej akcji ze strony Polskiego Państwa Podziemnego, mającej na celu znie­chęcenie rodaków do uczestnictwa w jawnym i kontro­lowanym przez Niemców życiu kulturalnym, frekwencja podczas seansów filmowych i spektakli teatralnych była wysoka i rosła z każdym […]