BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 154
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 13 marca 2006
Piotrowi Marciszukowi w odpowiedzi
Stoję na stanowisku, że organizacja branżowa podobne przedsięwzięcia, i owszem, może firmować, jednak w żadnym wypadku nie powinna ich realizować. Po pierwsze, bo jej na to nie stać. Uprzedzę ad vocem – wiem, że podjęta w tym roku przez Izbę akcję billboardowa...
Poniedziałek, 13 marca 2006
List Piotra Marciszuka
Szanowny Panie, z uwagą przeczytałem Pański tekst o 15-leciu PIK-u. Cieszy mnie Pańska ogólnie pozytywna opinia o działalności tej organizacji. Miewała ona różne etapy, bywały wzloty i upadki, nie mogą zatem dziwić uwagi krytyczne. Kilka zdań Pańskiego tekstu zmartwiło mnie jednak bardzo, bowiem moim zdaniem daleko im do dziennikarskiej obiektywności. Przekazuje Pan swoje opinie na temat różnych, bardzo poważnych planów lub przedsięwzięć bez próby głębszej analizy, krzywdząc w istocie nie tylko kolejne Rady PIK, ale …
Poniedziałek, 13 marca 2006
Instytut Książki – działalność w latach 2004-2005
27 października, pierwszego dnia 9. Targów Książki w Krakowie, dyrektor Instytutu Książki Andrzej Nowakowski zaprezentował dane na temat działalności prowadzonej przez siebie instytucji uzupełnione o bilanse na dni 31 grudnia 2004 roku oraz 30 września 2005 roku, a także rachunki zysków i strat za okresy 1 stycznia-31 grudnia 2004 roku oraz 1 stycznia-30 września 2005 roku. Poniżej publikujemy część sprawozdania oraz oba rachunki zysków i strat...