BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 170
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
W nietypowej scenerii, bo w Sali im. Joachima Lelewela w szacownym gmachu Instytutu Historii PAN na Rynku Starego Miasta, 10 czerwca odbyła się po raz pierwszy w dziejach tej instytucji tak bardzo podniosła uroczystość – podpisanie aktu małżeństwa, jak odnotowano w zaproszeniu – pary historyków. Pani młoda to dr Iwona Monika Dacka, pracownik IH PAN, zaś jej małżonkiem został Sławomir Górzyński, dobrze znany w środowisku książki wydawca i aktywny uczestnik życia społecznego.
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
13 czerwca warszawscy radni przyznali tytuł Honorowego Obywatela Warszawy pisarce, Barbarze Wachowicz.
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
Wirtualna Baza Danych
W najbliższych numerach postaramy się przedstawić najważniejsze osiągnięcia hurtowni Azymut, w znacznej mierze opierając się na materiałach z prezentacji, jaką dla swoich klientów przygotował na zakończone niedawno 51. Międzynarodowe Targi Książki. Na początek o rozwiązaniach informatycznych. Zachęcamy też innych dystrybutorów do przygotowania prezentacji, które przedstawimy na naszych łamach.
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
Raporty roczne wydawnictw notowanych na giełdzie
W drugim tygodniu czerwca roczne sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane przedstawiły: WSiP, Muza i PPWK, wcześniej raporty roczne opublikowała też Agora. Największy sukces w 2005 roku odniósł prezes PPWK, Rafał Berliński, który nie tylko wyciągnął zadłużoną spółkę z zapaści, ale też szybko zwiększył jej wartość, osiągnął wysoki wynik netto (m.in. dzięki korzystnej sprzedaży części aktywów) i zwiększył udział PPWK w sektorze kartograficznym. Zupełnie fatalny był to natomiast rok dla WSiP – duża strata (w niej …
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
Innym okiem – komentarz
Program „Tanie Podręczniki” zapowiadał i zaczął realizować już poprzedni minister edukacji w rządzie PiS. Czynił to w sposób osobliwy: z jednej strony apelując do obywatelskiego poczucia wydawców, aby obniżyli ceny podręczników o jedną czwartą, a nawet o połowę; z drugiej – strasząc, że przy zatwierdzaniu podręcznika do użytku szkolnego będzie brał pod uwagę, oprócz wartości, także jego cenę.
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
Wirtualne wydawnictwo cz. 3
O zarządzaniu często mówi się obecnie jako o sztuce. Ponadprzeciętnych zdolności potrzeba bowiem, by w warunkach niezwykle konkurencyjnego rynku prześcignąć rywali. Menedżerów powinna dziś cechować przede wszystkim elastyczność, a stosowane przez nich narzędzia muszą być na bieżąco dostosowywane do zmieniającego się otoczenia i unowocześnianego sposobu działania firmy.
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
Kurs public relations (część 2)
Jestem skłonny założyć się o kwotę rocznego (aktualnego, rzecz jasna) budżetu PR Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, że gdyby wśród uczestników rodzimego przemysłu wydawniczego przeprowadzić badania ankietowe, w których pierwsze pytanie brzmiałoby „Czy potrzebne ci są public relations?”, a drugie „Czy zależy ci na dobrych relacjach ze swoim otoczeniem?”, współczynniki odpowiedzi twierdzących nie byłyby identyczne. Zdecydowanie mniej padłoby ich w pierwszym przypadku. Dlaczego?
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
Felieton
„Dużo myśl, mało mów, a pisz jeszcze mniej” – tej mądrej zasadzie przychodzi mi się sprzeniewierzyć po raz któryś w życiu. Propozycję pisania felietonów do Biblioteki Analiz przyjąłem z satysfakcją mile łechcącą moją próżność, ale bez nadmiernego entuzjazmu. Doświadczenie bowiem poucza mnie, że po stokroć rację ma Sławomir Mrożek, kiedy powiada: „osobnik, który nie gestykuluje, nie mówi, nie wykonuje żadnej czynności, a przy tym nie śpi, zawsze i w każdej sytuacji uważany jest za zamyślonego”.