BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 205
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 9 października 2007
Operon kontra Piotr Marciszuk
W poprzednim numerze pisaliśmy o sporze między Wydawnictwem Pedagogicznym Operon a prezydium Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK. W czerwcu kierownictwo Operonu zarzuciło Piotrowi Marciszukowi stronniczość w rozmowach sekcji z ministerstwem edukacji. Potem Operon został wykluczony z sekcji, w odpowiedzi na co wydawnictwo złożyło wniosek przeciwko Marciszukowi domagając się zajęcia się sprawą przez statutowe organy PIK. Wobec braku odpowiedzi przedstawiciele Operonu zjawili się 20 września w siedzibie PIK celem zapoznania się z aktami sprawy. Przewodnicząca sądu koleżeńskiego …
Wtorek, 9 października 2007
Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki
– 2005 rok był bardzo dobry dla księgarni, w 2006 mieliśmy 10-proc. spadek. W tym roku po analizie pierwszego półrocza wydaje się, że nadrobimy straty z roku ubiegłego, chyba że coś zmieni się na jesieni – mówi Kazimierz Leki, właściciel warszawskiej Księgarni Ekonomicznej. Uważa jednak, że nie można zachłysnąć się optymizmem, chociaż rozważny wysiłek przynosi określone rezultaty – poszukania nowych klientów, reklama, promocja, obecność w Internecie. W tym ostatnim kanale sprzedaż w ostatnim okresie wzrosła, …
Wtorek, 9 października 2007
„Rynek książki w Polsce. Edycja 2007”
Poniższe zestawienie stworzone zostało po raz pierwszy na potrzeby tej właśnie publikacji. Oparto je na wynikach finansowych drukarń zaczerpniętych z deklaratywnych ankiet wypełnionych przez poszczególne zakłady i przekazanych Bibliotece Analiz. Duże rozbieżności w przychodach poszczególnych zakładów, poparte często wprost porporcjonalnymi różnicami w kapitale własnym oraz wielkości zatrudnienia, pozwalają wyodrębnić drukarnie duże, średnie i małe. Przyjmijmy, że firmy duże to te, które zrealizowały przychód w wysokości powyżej 40 mln zł. Drugą grupę – przedsiębiorstw średnich – …
Wtorek, 9 października 2007
Nowa norma ISO 2108:2005 i co z niej wynika…
Od prawie roku wydawcy mają nowy format numeru ISBN. Wprowadzony Polską Normą PN-ISO 2108 w grudniu 2006 roku. Jest ona, zgodnie z przedmową krajową, „tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji Normy Międzynarodowej” przytoczonej w tytule. Dla wydawców zmiana ta ma charakter poniekąd kosmetyczny: wybierają numer z przyznanej im puli, dostawiają prefiks 978-, odcinają ostatni znak numeru (cyfra albo X) i zwracają się do Mistrza od Corela, który zazwyczaj robił im okładki i umieszczał …
Wtorek, 9 października 2007
Sezon się rozpoczął. Ostatnie grupy społeczne wraz ze studentami powróciły do swoich biur i do swoich akademików, korki w polskich metropoliach i poza nimi wróciły do stanu pierwotnego, a nawet się wydłużyły, słońce wschodzi coraz później, jednym słowem – jesień. Smutna jesień… Odszedł Władysław Kopaliński. Chciałoby się coś powiedzieć, napisać… Ale to zawsze w takich razach jest jakieś nie na miejscu i banalne. Uświadamiam sobie jednak, że odszedł od nas jeden z najbardziej pracowitych Polaków …