BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 216
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 10 marca 2008
Andrzej Chrzanowski wraca do WSiP
Choć – dokładnie rzecz ujmując – nie do oficyny, a do Grupy Kapitałowej. 26 lutego Rada Nadzorcza Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych przyjęła bowiem rezygnację Marka Rostockiego, prezesa wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WSiP Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych, i powołała na to stanowisko Andrzeja Chrzanowskiego, który pełnił funkcję prezesa WSiP w latach 1990-1999.
Poniedziałek, 10 marca 2008
Rynek-Ksiazki.pl
„Świetnie! Bardzo się cieszę że do grupy WSiP dołączyło małe, aczkolwiek bardzo obiecujące i prężne wydawnictwo książek dziecięcych Book House. Grupa tym samym tworzy bardzo ciekawą konstelację wokół siebie Życzę sukcesów i dalszych udanych decyzji!” napisał Internauta Jerzy K., komentując na naszym nowym serwisie Rynek-Ksiazki. pl news o wynikach Grupy Kapitałowej WSiP za rok 2007. „Jakoś na razie mało co wiemy o ofercie tegoż Book House, więc skąd teza, że jest obiecujące?”, odpisał mu niejaki …
Poniedziałek, 10 marca 2008
Muza podsumowała rok
Muza opublikowała skonsolidowane wyniki po czterech kwartałach 2007 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 41,46 mln zł, w 2006 roku było to 20,88 mln zł (wzrost o 98,5 proc.). Zysk operacyjny wyniósł 2,45 mln zł wobec 5,41 mln zł straty w analogicznym okresie 2006 roku. Zysk netto spółki to 1,3 mln zł przy stracie na poziomie 4,98 mln zł rok wcześniej. Kapitały własne Muzy wynoszą 20,28 mln zł, na koniec 2006 roku było to 18,93 mln …
Poniedziałek, 10 marca 2008
Edukacja po kielecku
Dzięki zabawnemu przejęzyczeniu Andrzeja Mochonia, prezesa Targów Kielce (na zdjęciu), podczas uroczystości otwarcia imprezy narodziło się stwierdzenie natychmiast podchwycone przez gości obecnych na ceremonii, że resort oświaty powinien nosić obecnie nazwę Ministerstwa Obrony Edukacji Narodowej. I taka atmosfera panowała w Kielcach – z jednej strony troska o rozwój naszego szkolnictwa, a z drugiej ogromna energia, jaką wykazują osoby, instytucje i przedsiębiorstwa od lat silnie zaangażowane w rozwój tej dziedziny życia społecznego.Organizatorzy tamtejszych Targów „Edukacja”, których …
Poniedziałek, 10 marca 2008
Rozmowa z Andrzejem Zasiecznym – zarządcą komisarycznym w Wydawnictwach Naukowo-Technicznych
Dlaczego zlikwidował pan Radę Pracowniczą? Nie ja. Z mocy przepisów w chwili wprowadzenia zarządu komisarycznego rozwiązaniu uległ organ reprezentujący załogę, w postaci właśnie rady. Praw pracowniczych broni związek zawodowy. W WNT jest nim „Solidarność”. I jak pan ocenia tę współpracę? Jej specyfikę określa stosowna ustawa. Zgodnie z jej zapisem, chcąc np. kogoś zwolnić zasięgam opinii Komisji Zakładowej związku zawodowego... ... która jest zawsze negatywna... ... po czym robię to, co – moim zdaniem – jest …
Poniedziałek, 10 marca 2008
Operon-Stentor – ciąg dalszy
W numerze 214 Biblioteki Analiz zamieściliśmy wniosek „o rozstrzygnięcie sporu między członkami Izby w zakresie ich działalności na rynku książki”, jaki do Sądu Koleżeńskiego przy Polskiej Izbie Książki złożyło 14 grudnia ub. r. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Zarzuca ono Piotrowi Marciszukowi, „że jako prezes Rady Polskiej Izby Książki i jednocześnie konkurent wnioskodawcy”, bo prowadzący wydawnictwo Stentor, „wykorzystywał stanowisko prezesa PIK do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku wydawców edukacyjnych wobec Wydawnictwa Pedagogicznego Operon”. Rzecz dotyczy opinii prawnej, …
Poniedziałek, 10 marca 2008
Prawo w działalności wydawniczej
Przelew, zwany inaczej cesją, polega na przeniesieniu własności wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zwanego dalej cedentem), do majątku osoby trzeciej (zwanej dalej cesjonariuszem) na podstawie umowy. Mamy tu do czynienia tylko i wyłącznie ze zmianą osoby wierzyciela, a nie treści umowy przelanej wierzytelności (podstawa prawna art. 509-517 kodeksu cywilnego). Przykład: Wydawnictwo X (cedent) posiada wierzytelność względem Hurtowni Książek Y w kwocie 5000 zł. Następnie wydawnictwo przenosi na Firmę Windykacyjną Z (cesjonariusza) tę wierzytelność za kwotę …
Poniedziałek, 10 marca 2008
Śmierć książki – No Future Book
Na łamach kilkunastu najbliższych numerów Biblioteki Analiz drukować będziemy eseje Łukasza Gołębiewskiego na temat przyszłości, a może bardziej… braku przyszłości, tradycyjnej książki. Teksty te złożą się na książkę, która ukaże się naszym nakładem jeszcze w tym roku. REDAKCJA W 1455 roku moguncki złotnik, Johannes Gutenberg, wydrukował swoją 42-wierszową Biblię, rozpoczynając nową erę w dziejach książki. Wprowadzając ruchome czcionki, znane na Dalekim Wschodzie już tysiąc lat wcześniej, matryce oraz prasę drukarską, zapoczątkował epokę masowej produkcji książek. Jego …
Poniedziałek, 10 marca 2008
Felieton
„Urodziłem się… w Mielcu… w 1652 roku, w listopadzie. Znaczy, w połowie listopada… właściwie, w drugiej połowie listopada, właściwie… Yyyy… Dokładnie 17 listopada…”. Miałem zatem prawie 16 lat, gdy dopadł mnie marzec ‘68. Oczywiście nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że wiatr historii przypadkiem dmuchnie na mnie i na moich kolegów z II LO w małym miasteczku nad wiecznie mętną wodą Wisłoki. Gdybym ja to wówczas wiedział! A tak… zostały mi jedynie strzępy wspomnień, zaledwie parę …