BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 263
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 22 grudnia 2009
Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Kultury nosiło wówczas nazwę Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1989 roku istniał Departament Książki i Bibliotek, na którego czele stał Karol Czejarek, a jego zastępcą był Kazimierz Kochański. Sprawami książki zajmował się Kazimierz Molek, podsekretarz stanu. Zajmował to stanowisko na pewno do maja 1990 roku, gdyż jeszcze 11 maja 1990 roku powołał Komisję do spraw prywatyzacji. Potem – jak piszemy w innym miejscu – wygrał konkurs na dyrektora Składnicy Księgarskiej.
Wtorek, 22 grudnia 2009
Porozumienie Wydawców
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych utworzono Porozumienie Wydawców. Skupiało szefów wydawnictw państwowych, które – jak wiadomo – w ogromnej większości funkcjonowały w Warszawie. Brak jest praktycznie dokumentacji o tej organizacji, która zapewne była w jakiś sposób zarejestrowana i uzyskała z pewnością zgodę władz. Z zachowanego w archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentu z 15 marca 1989 roku wynika, że Porozumienie miało pewną strukturę – wyłoniło Komitet Wykonawczy, a jego adresem była siedziba Państwowego Wydawnictwa Naukowego …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Problemy z narodową statystyką
Tak jak obecnie, problem egzemplarza obowiązkowego i wtedy – czyli w pierwszych latach wolnego rynku książki – był bardzo istotny, zwłaszcza że pojawiły się tysiące nowych wydawców, którzy z braku wiedzy czy z powodu lekceważenia przepisów nie wykonywali obowiązku, czyli nie przesyłały egzemplarzy obowiązkowych do uprawnionych bibliotek.W dniach 26-27 listopada 1992 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się „Krajowa konferencja na temat egzemplarza obowiązkowego w Polsce”. Główny referat zatytułowany „Stan realizacji zarządzenia o egzemplarzu …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Katalog składowy
Warto przypomnieć, że w tym pierwszym – żywiołowym – okresie odtwarzania się wolnego rynku książki w Polsce podejmowane były też próby stworzenia katalogu składowego, narzędzia, które w poprzednim okresie było podstawową pomocą w pracy księgarza. Do końca lat 80. polski katalog składowy wydawała bardzo sprawnie, jak na ówczesne czasy, Składnica Księgarska. Funkcjonuje on także w innych krajach, gdzie rynek książki jest rozwinięty. Dlatego dla osób podejmujących próby uporządkowania sytuacji na polskim rynku książki stworzenie katalogu …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Składnica Księgarska
Państwowe Przedsiębiorstwo Składnica Księgarska powstało w 1954 roku i podlegało ministrowi kultury. W 1971 roku Składnica Księgarska przestała podlegać bezpośrednio resortowi kultury i została włączona do Zjednoczenia Księgarskiego (wchodziły w nie także wszystkie przedsiębiorstwa detaliczne Domu Książki). Składnica Księgarska, razem z Domem Książki, w latach PRL miała niemal monopol na dystrybucję książek.
Wtorek, 22 grudnia 2009
Prywatna dystrybucja
Wolny rynek sprzedaży hurtowej książek zaczął kształtować się w Polsce po 1992 roku, po tym jak Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Składnicy Księgarskiej.Większość wydawców wolało wówczas współpracować z wieloma małymi hurtownikami, niż ponownie – w wypadku bankructwa kolejnej firmy – ryzykować utratę ogromnych pieniędzy. Symptomatyczna jest wypowiedź z tamtego okresu Andrzeja Gruszeckiego, ówczesnego dyrektora Państwowego Instytutu Wydawniczego: – Postawiliśmy na prywatnych hurtowników. Metodą prób i błędów doszedłem do wniosku, że minimalizuje się ryzyko, korzystając …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Księgarstwo od 1956 do 1990 roku
W październiku 1956 roku Kazimierz Majerowicz został dyrektorem naczelnym Centralnego Zarządu Księgarstwa, a potem Centrali Księgarstwa Domu Książki i wreszcie Zjednoczenia Księgarstwa w Warszawie, które istniało do 30 czerwca 1982 roku. Ostatnim etapem transformacji władz naczelnych księgarstwa państwowego było utworzenie Zrzeszenia Księgarstwa. 1 lipca 1982 roku Kazimierz Majerowicz został powołany na stanowisko dyrektora tego zrzeszenia. Pełnił tę funkcję do 1 czerwca 1986 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Potem jeszcze – w lipcu 1986 roku założył …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Targi książki
Znamiennym sygnałem zachodzących w Polsce zmian było wystawienie na XXXIV Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, które odbyły się od 17 do 22 maju 1989 roku – mimo formalnie wciąż istniejącej cenzury – publikacji 12 wydawnictw podziemnych i 19 wydawnictw emigracyjnych, które jeszcze niedawno były konfiskowane przez celników i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.Jednak w katalogu targowym nie ma żadnego śladu o obecności wydawnictw niezależnych. Z nowych polskich firm wydawniczych wymieniono tylko te, które miały urzędowy placet: The …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Czasopisma branżowe
Notes Wydawniczy Pierwszy numer „Notesu Wydawniczego” datowany jest „maj’92” i ukazał się z okazji XXXVII Międzynarodowych Targów Książki. Jako wydawcy figurują: „Ex Libris – The Polish and East European Review of Books” (który był dodatkiem do „Życia Warszawy”) oraz firma IPS – International Publishing Service, której właścicielem jest Grzegorz Majerowicz. Redakcja mieściła się w Warszawie przy ul. Obrońców 12.
Wtorek, 22 grudnia 2009
Rozmowa z Mirosławem Chojeckim
Między październikiem 1976 a marcem 1980 roku przesiedziałeś w areszcie 5 miesięcy, będąc na ogół zatrzymywany na 48 godzin. Średnio siedziałeś jeden dzień w tygodniu. Co kwartał miałeś rewizję w domu, rewizję osobistą co dwa tygodnie. Obok Kazimierza Świtonia byłeś facetem najbardziej nękanym przez władze. Dlaczego? Wydaje mi się, że w podobnej sytuacji był wówczas jeszcze Adam Michnik. Byliśmy szykanowani, o represjach w moim przypadku trudno mówić, w przypadku Kazimierza Świtonia – oczywiście, tak. Jego …