BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 283
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 20 września 2010
W Łowiczu od 8 do 11 września trwały uroczystości związane z jubileuszem dziesięciolecia Polskiego Związku Bibliotek. Odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków, ogłoszono także program dla bibliotek „Książka na zdrowie”, w ramach którego w bibliotekach będą tworzone działy tematyczne dotyczące ochrony zdrowia finansowane ze środków przeznaczonych na profilaktykę zdrowotną. – Trzonem Polskiego Związku Bibliotek są biblioteki miejskie i powiatowe – powiedział Bibliotece Analiz prezes Jan Krajewski. – Naszymi członkami są trzy biblioteki wojewódzkie – w …
Poniedziałek, 20 września 2010
Sprzedać książkę po okładce
W trakcie badań nad okładkami literatury pięknej, w grupie przebadanych książek wyróżniono około 30 typów informacji, za pomocą których prezentowano autorów w notkach biograficznych na ich temat.Połowa wszystkich książek beletrystycznych w księgarniach zawiera jakąkolwiek informację o autorze. Stanowi on markę swojego tekstu, a okładka miejsce, gdzie na książce umieszcza się symbol tej marki. Głównie tam czytelnicy szukają informacji, o tym kto napisał książkę, choć przecież mogą ją odnaleźć również na stronie tytułowej. Nie dowiedzą się …
Poniedziałek, 20 września 2010
O książkach o książkach ciąg dalszy historii…
W poprzednim numerze Biblioteki Analiz przedstawiłem panoramę „popularnych” książek tematyką zahaczających o typografię. Teraz czas na specjalistyczne publikacje, pozwalające zgłębić tę dziedzinę wiedzy. Na pierwszy ogień idzie „Elementarz stylu w typografii” Roberta Bringhursta (Design Plus, 2007). Książka była szeroko promowana. Spotkania promocyjne połączono z promocją producenta papieru (na jakim wydrukowano tę książkę – ładnie zresztą).
Poniedziałek, 20 września 2010
Koniec jałmużny
Opłaty reprograficzne – z różnych powodów – budzą wiele kontrowersji. Są one uiszczane z jednej strony przez producentów i importerów urządzeń kopiujących oraz czystych nośników (papier kserograficzny), z drugiej przez świadczących usługi kopiowania, czyli tzw. punkty ksero. Cel wprowadzenia opłat (w obecnym kształcie od 2003 roku) polega na zrekompensowaniu autorom i wydawcom książek oraz prasy strat wynikających z masowego kopiowania w ramach – dozwolonego ustawą – użytku osobistego. Cel ten nie został jednak osiągnięty bowiem …
Poniedziałek, 20 września 2010
Dawno temu, na tyle dawno, że winienem zapomnieć o tym jako o mało istotnym epizodzie z mojego zawodowego życia wydawcy, wydarzyło się coś, co przypominam sobie nieustannie i w rozmaitych kontekstach. Zawsze też z pewnym niepokojem: czuję bowiem i wiem, że to zdarzenie jest figurą ważnej i uniwersalnej kwestii, mianowicie sensu pisania. Otóż w początkach obecnego wieku, podczas frankfurckich targów książki, towarzyszył mi pewien młody, wybitnie zdolny poeta, którego dorobek nie był co prawda objętościowo …