BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 286
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 2 listopada 2010
13 października 2010 została podpisana umowa sprzedaży 846 udziałów Wydawnictwa Poznańskiego, co stanowi 67,95 proc. kapitału zakładowego spółki. Ich wartość wynosi ponad 1,15 mln zł. Nabywcą była osoba fizyczna – Wojciech Pawłowski, znany przedsiębiorca, twórca Grupy Warta Glass i prezes zarządu w Spółce Warta Glass w Poznaniu.
Wtorek, 2 listopada 2010
 „Wiemy, ile musimy dokupić akcji, żeby mieć kontrolę, jednak w tej sytuacji nie wykluczamy zarówno zwiększenia zaangażowania, jak i sprzedaży udziałów” – mówił po ostatnim WZA Muzy prezes Kompapu Waldemar Lipka. I rzeczywiście, Kompap sprzedał blisko 25 tys. akcji wydawnictwa w wyniku czego jego udział w ogólnej liczbie głosów zszedł poniżej 33 proc. Przypomnijmy także, iż Kompap, obok Firmy Księgarskiej Jacek Olesiejuk, złożył wiążącą ofertę w procesie prywatyzacji Olsztyńskich Zakładów Graficznych SA.
Wtorek, 2 listopada 2010
Światowe media informują o dwóch planowanych dużych fuzjach na rynku producentów papieru, a dotyczy to firm obecnych także w Polsce. Jedna z konsolidacji objąć ma trzy papiernie – Stora Enso, Holmen i Norske Skog. Druga z planowanych fuzji to połączenie firm UPM i Myllykoski.
Wtorek, 2 listopada 2010
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o sprzedaży detalicznej we wrześniu 2010. Według danych urzędu wzrosła ona o 8,6 proc. Niestety sprzedaż w grupie książki i prasy – miała być aż o 14 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2009 roku.
Wtorek, 2 listopada 2010
 „Zarząd NFI Empik Media & Fashion SA informuje, że doszło do zawarcia aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy NFI EMF i jego podmiotem zależnym Empik sp. z o.o. z jednej strony oraz spółką Merlin.pl SA i jej akcjonariuszami z drugiej strony, którego przedmiotem jest zmiana daty z 31 października 2010 roku na 30 stycznia 2011 roku, do której ma nastąpić podwyższenie Kapitału Zakładowego po spełnieniu się warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej” – czytamy w …
Wtorek, 2 listopada 2010
Z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców nie odbył się zaplanowany na 29 października przetarg na siedzibę Wydawnictw NaukowoTechnicznych. W drodze publicznej licytacji do sprzedaży przeznaczono prawo użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 2/4 o powierzchni 1146 mkw. wraz z prawem własności posadowionych na niej dwóch budynków stanowiących odrębną własność: budynek biurowy o pow. użytkowej 3100 mkw. i magazyn o pow. 85 mkw. Podobnie jak w pierwszym przetargu cenę wywoławczą ustalono …
Wtorek, 2 listopada 2010
 Adam Zagajewski został laureatem Europejskiej Nagrody Poetyckiej 2010, przyznawanej przez Fundację Cassamarca z Treviso na północy Włoch. Polski poeta został wybrany przez międzynarodowe jury, w którym zasiada 50 osób. Fundacja Cassamarca zajmuje się promocją działalności akademickiej, m.in. badań naukowych, kultury, sztuki, edukacji i zdrowia. Została założona w 1913 roku przez dawny włoski bank działający w Treviso.
Wtorek, 2 listopada 2010
 Wydawnictwo Adam Marszałek podpisało umowy z dziewięcioma wydawcami chińskimi. W ciągu najbliższych dwóch lat ukaże się ponad 100 tytułów w kooperacji polsko-chińskiej. Wśród planowanych do chińskiego wydania publikacji znajdą się m.in. pozycje z zakresu socjologii, historii, ekonomii, kultury i sztuki, ale także książki dla dzieci. Natomiast w Polsce mają ukazać się m.in.: „Historia gospodarcza Chin” He Yaomina i „Filozofia edukacyjna w praktyce” Liu Pengzhiego.
Wtorek, 2 listopada 2010
 Już w listopadzie do sprzedaży trafi pierwszy numer kwartalnika „Neurokultura”, wspólnego przedsięwzięcia wydawniczego Biblioteki Analiz i firmy sza-sza. Redaktorem naczelnym jest Paweł Barański, który tak charakteryzuje tytuł: „Medium zaangażowane ‘Neurokultura’ adresowane jest do osób zainteresowanych najnowszą literaturą polską i europejską, kulturą, sztuką oraz szeroko rozumianą problematyką społeczną. ‘Neurokultura’ prezentuje publicystyczne komentarze społeczno-polityczne, jak i artykuły o charakterze teoretycznym, głównie z zakresu filozofii, socjologii, politologii, ekonomii, antropologii kulturowej, gender, a także teksty literackie.
Wtorek, 2 listopada 2010
 26 października odbyły się obchody dwusetnej rocznicy urodzin Samuela Orgelbranda. Na warszawskim Mariensztacie nastąpiło oficjalne nadanie nazwy „Skwer Samuela Orgelbranda” obszarowi pomiędzy ulicami Mariensztat a Sowią oraz uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą jubilatowi. Następnie w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się jubileuszowa konferencja naukowa „Samuel Orgelbrand (18101868)”. W programie znalazły się wykłady: Jacka Puchalskiego „Samuel Orgelbrand. Życie i działalność”, Olgi Zienkiewicz „Encyklopedia Powszechna i Talmud Babiloński – pomnikowe edycje Samuela Orgelbranda”, …