BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 292
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 24 stycznia 2011
Innowacja na rynku podręczników akademickich
We wszystkich systemach edukacyjnych ważną rolę w procesie kształcenia odgrywają podręczniki akademickie. Istotnym segmentem rynku podręczników akademickich, obok handlu nowymi publikacjami, jest skup i sprzedaż używanych książek. W Polsce ten segment rynku jest dość słabo rozwinięty. Dominują tu głównie dwie formy sprzedaży: serwisy aukcji internetowych oraz sprzedaż bezpośrednia realizowana w sposób nieformalny między studentami. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych ten segment rynku ma charakter bardziej sformalizowany i poza sprzedażą internetową funkcjonuje tak zwana usługa „buy-back”, która …
Poniedziałek, 24 stycznia 2011
Próba podsumowania
Rok 2011 zapisze się dla polskiego rynku książki jako rok szczególny, bowiem począwszy od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje 5 proc. stawka podatku VAT na książki1. Należy podkreślić, iż polski ustawodawca, wprowadzając ww. stawkę VAT, skorzystał z najniższej stawki, jaką przewidują w tym zakresie przepisy unijne2. Dla przykładu można wskazać, iż w Republice Federalnej Niemiec książki są opodatkowane 7 proc. stawką VAT. Zarówno przedstawiciele rynku książki, jak i Ministerstwo Finansów byli zgodni co do tego …
Poniedziałek, 24 stycznia 2011
Dwie wiadomości wstrząsnęły ostatnio branżową opinią publiczną. Pierwsza z nich to informacja, że na rynku pojawiła się firma o nazwie Spółka z o.o. ŁZGRAF Zakłady Graficzne z siedzibą w Łodzi, której nazwa brzmi łudząco podobnie do Łódzkich Zakładów Graficznych sp. z o.o., również z siedzibą w Łodzi. Zarząd tej drugiej informuje, że to może nie przypadek i ostrzega przyjaciół i klientów, żeby nie dali się zwieść. Na odległość pachnie konfliktem, którego burzliwy finał niechybnie rozegra …