BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 303
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 28 czerwca 2011
21 czerwca dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski i dyrektor generalna Biblioteki Państwowej w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz) podpisali umowę o współpracy pomiędzy obiema instytucjami.
Wtorek, 28 czerwca 2011
British Library w partnerstwie z internetowym gigantem udostępni w technologii cyfrowej 250 tys. swych bezcennych książkowych białych kruków.
Wtorek, 28 czerwca 2011
Portal Lubimyczytać.pl ma nowych właścicieli.
Wtorek, 28 czerwca 2011
Rozmowa z Ewą Pajestką-Kojder, współwłaścicielką Oficyny Naukowej
Jak zaczęła się historia Oficyny Naukowej? Przede wszystkim w 1991 roku, czyli w tym roku obchodzimy 20-lecie naszej działalności… Planujecie obchody? Wątpię. Po prostu nie stać nas na to… Firma została zarejestrowana w lipcu 1991 roku, ale funkcjonować zaczęła z początkiem 1992 roku. Był to okres pierwszej fali zwolnień w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Wprawdzie grupa osób, które potem stworzyły Oficynę Naukową, nie znalazła się wśród tych pierwszych zwolnionych, ale zgodnie stwierdziliśmy, że w nie ma …
Wtorek, 28 czerwca 2011
Dział Wydawnictw Instytutu Książki
W niewielkim pawilonie schowanym w ustronnym miejscu za głównym gmachem Biblioteki Narodowej znalazł miejsce Dział Wydawnictw Instytutu Książki. Dział powstał 1 kwietnia 2009 roku po przejęciu Zakładu Czasopism Patronackich Biblioteki Narodowej. Wówczas jego szefem, bo tak brzmi oficjalnie ta funkcja, został Andrzej Peciak (na zdjęciu), osoba dobrze znana w środowisku książki. Dawniej podziemny wydawca (lubelski FIS), przez wiele lat dyrektor Wydawnictwa UMCS w Lublinie, a także prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.  
Wtorek, 28 czerwca 2011
Walne Zgromadzenie „Polskiej Książki”
W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” w dniu 17 czerwca w Warszawie uczestniczyło 29 członków czyli – jak podano – 63 proc. wszystkich członków Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie z działalności zarządu za rok ubiegły. Udzielono też absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej, a także przyjęto zmiany w regulaminie repartycji oraz ustalono nowe (niższe dla osób fizycznych!) wysokości składek członkowskich. Obradom przewodniczył Wiesław Podkański z …
Wtorek, 28 czerwca 2011
Koniec V edycji Edytorstwa i Rynku Książki
18 czerwca w Klubie Księgarza na warszawskim Rynku Starego Miasta odbyło się zakończenie piątej edycji Studiów Podyplomowych Edytorstwo i Rynek Książki, organizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Bolesława Prusa we współpracy z Biblioteką Analiz.
Wtorek, 28 czerwca 2011
Trwa poszukiwanie kontynuatora wydawnictwa
Państwowy Instytut Wydawniczy zasłużył na „Wektor w dół” w „Pulsie Biznesu” (wydanie z 22 czerwca).