BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 305
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 25 lipca 2011
 „Dotąd zeskanowaliśmy 15 mln książek. (…) Książki zgromadziliśmy dzięki współpracy z 40 bibliotekami uniwersyteckimi i narodowymi, m.in. we Włoszech, Austrii i Holandii. Udostępniają nam tytuły, my je skanujemy i zwracamy im wraz z cyfrową wersją. W sprawie nowych tytułów kontaktujemy się z wydawcami. Nawiązaliśmy umowy z 30 tys. dużych i małych oficyn na świecie” – powiedział „Rzeczpospolitej” (wydanie z 18 lipca) Philippe Colombet z francuskiego oddziału Google’a, odpowiedzialny za rozwijanie w Europie Google Book Search …
Poniedziałek, 25 lipca 2011
Firma Vobis, która w marcu tego roku uruchomiła księgarnię internetową www. ksiegarnia.vobis.pl z ofertą książek tradycyjnych i elektronicznych (e-booki i audiobooki) ma duży apetyt na rozwój. Obecnie w ofercie e-sklepu jest ponad 55 tys. tytułów, w tym około 10 proc. to wydania elektroniczne.
Poniedziałek, 25 lipca 2011
Internetowa sprzedaż książek w raporcie UOKiK
Dla klienta księgarni internetowej ważniejsza niż cena jest renoma sprzedawcy – wynika z „Raportu z badania rynku sprzedaży książek, muzyki i multimediów w Polsce”, jaki pod koniec czerwca ogłosił publicznie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W poprzednim numerze Biblioteki Analiz zamieściliśmy obszerne omówienie raportu UOKiK, tym razem skupiamy się na jednej z analizowanych danych – cenie książek w elektronicznym kanale sprzedaży.
Poniedziałek, 25 lipca 2011
Oferta wydawców i plany MEN
Za cztery lata w Korei Południowej ma dojść do pełnej digitalizacji podręczników szkolnych. Tamtejsze ministerstwo oświaty ogłosiło niedawno program Smart Education, który przewiduje po 2015 roku całkowite przejście z papierowych na elektroniczne podręczniki. Jeżeli planowane zmiany wejdą w życie, Korea byłaby pierwszym krajem świata, w którym wszystkie podręczniki papierowe zostałyby zastąpione e-bookami. Już wkrótce dzieci rozpoczynające naukę w szkole mają zostać zaopatrzone w tablety. Koszt przekształcenia do wersji elektronicznej wszystkich zaakceptowanych przez resort oświaty podręczników …
Poniedziałek, 25 lipca 2011
Zaskakujący podział opłat reprograficznych
W poprzednim numerze Biblioteki Analiz informowaliśmy o ogłoszeniu Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach z 8 lipca, w którym zapowiedziano podział i przystąpieniu do wypłat należnych twórcom zainkasowanych przez KOPIPOL w 2008 roku. Do tej informacji dołączyliśmy zestawienie procentowego podziału opłat w 2010 roku między wydawców, jakie znajduje się na stronie internetowej KOPIPOL-u. Ponieważ zestawienie to wywołuje wiele wątpliwości, zwróciliśmy się o wyjaśnienie dotyczące zasad …
Poniedziałek, 25 lipca 2011
Archeologii ciąg dalszy
W Bibliotece Analiz nr 13/2011 zamieściliśmy pierwszy tekst z cyklu „Archeologia wydawnicza”, w którym przedstawiliśmy sytuację naszego „ruchu wydawniczego” na początku lat osiemdziesiątych. „Ruchu wydawniczego”, bo tak się wtedy mówiło, a nie było przecież „rynku wydawniczego”, który zaczął się tworzyć dopiero pod sam koniec lat osiemdziesiątych, po długiej przerwie, trwającej od lat 1949-1950, gdy przeprowadzono nacjonalizację odradzających się po zapaści II wojny światowej firm wydawniczych i księgarskich.
Poniedziałek, 25 lipca 2011
Kiedy w jednym z publicystycznych programów telewizyjnych poseł Zbigniew Girzyński wyznał, że kultura w polityce państwa to sprawa trzeciorzędna i on jako poseł ma, jak się wyraził, „inaczej priorytety ustawione” – to właściwie nie musiał tego mówić. To było „widać, słychać i czuć”, żeby posłużyć się słowami przeboju Kuby Sienkiewicza pt. „Jestem z miasta”. Z drugiej jednak strony poseł Girzyński uświadomił mi, że w zasadzie nikt nie zadaje celebrytom polskiej polityki pytań o ich lekturowe …