BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 323
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Czwartek, 22 marca 2012
Rzecznik Praw Obywatelskich o egzemplarzu obowiązkowym
W ostatnich dniach grudnia 2011 roku Biuro Polskiej Izby Książki wystosowało pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w sprawie obowiązku nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom tzw. egzemplarzy obowiązkowych wydanych publikacji, która, jak napisano w rzeczonym dokumencie: „w sposób bezpośredni godzi w interesy naszego środowiska”. Chodzi oczywiście o ustawę z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. nr 152 poz. 722 z późn. zm.), dalej jako Uoeb.
Czwartek, 22 marca 2012
Dziedzictwo kulturowe w cyfrowej rzeczywistości
Instytucje kulturalne, między innymi biblioteki oraz muzea, których głównym zadaniem jest przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury i sztuki, coraz częściej wykorzystują możliwości, jakie daje cyfrowy świat. Skanowanie i publiczne udostępnianie w sieci utworów tekstowych i graficznych, między innymi książek, map, dzieł sztuki, jest kwestią szeroko omawianą przez różne gremia, wymaga dalszych analiz, konsultacji oraz wypracowania wspólnego stanowiska.
Czwartek, 22 marca 2012
Wersja drukowana dawała 1 proc. przychodu
Po 244 latach słynna encyklopedia przestanie ukazywać się w druku. W erze cyfrowej i w obliczu rywalizacji z Wikipedią funkcjonować będzie przede wszystkim w formie serwisu internetowego oraz pod postacią materiałów edukacyjnych dla szkół. Ostatnią drukowaną edycją pozostanie 32-tomowa wersja z 2010 roku, zawierająca zaktualizowane artykuły o globalnym ociepleniu i genotypie człowieka. Z 12 tys. […]
Czwartek, 22 marca 2012
Premiera oferty użytkowników czytnika Kindle
Najnowszy projekt działającej w ramach grupy SIW Znak firmy Woblink ruszył w piątek 16 marca. Woblink MobiStore jest pierwszą i jak dotąd jedyną w Polsce e-księgarnią dla użytkowników czytników koncernu Amazon, do której dostęp możliwy jest bezpośrednio z poziomu urządzenia. „Możliwość czytania polskich książek ponad 60 najlepszych wydawnictw na najpopularniejszym w Polsce i na świecie […]
Czwartek, 22 marca 2012
Rynek książki dla dzieci i młodzieży
Po raz pierwszy od wielu lat z polskiego rynku książki napływają raczej ponure raporty. Rok 2011 jeszcze nie został do końca podsumowany w statystykach, ale już wiadomo, że wyniki wydawców będą słabe. Rynek książki dla dzieci i młodzieży nie jest tu wyjątkiem – już drugi rok wyczekuje się tutaj na nowe pomysły, „lokomotywy”. „Harry Potter” (i naśladownictwa) przeszły w mit, wampiry i wilkołaki „Zmierzchu” (i naśladownictwa) właśnie mitem się stają…
Czwartek, 22 marca 2012
Za darmo?
Jeśli czytać, to jak najkrótsze formy, a jeśli już trzeba sięgnąć po książkę – to najlepiej za darmo. Przyjrzyjmy się bliżej, co to znaczy „za darmo”? Moje koty, z własnego punktu widzenia, mają wszystko za darmo, mało tego, są straszliwie wybredne i chcą za darmo tylko najlepsze kąski, największe przysmaki. I mają je, nic za to w zamian nie dając (oprócz swojego miłego towarzystwa rzecz jasna). Nie mogę jednak powiedzieć, że kocie przysmaki nic nie …
Czwartek, 22 marca 2012
Krakowski „Dziennik Polski” z 15 marca przynosi sensacyjną informację! Otóż okazuje się, że „Przy proszowickiej Bibliotece Publicznej od dwóch lat działa Dyskusyjny Klub Książki. Liczy kilkanaście osób interesujących się literaturą. Jego członkowie regularnie spotykają się, rozmawiając na temat przeczytanych lektur. Ostatnio omawiali pozycje: ‘Bóg. Życie i twórczość’ Szymona Hołowni oraz ‘Bieguni’ Olgi Tokarczuk”. Nie potraktowałbym […]