BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 323
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Czwartek, 22 marca 2012
Rzecznik Praw Obywatelskich o egzemplarzu obowiązkowym
W ostatnich dniach grudnia 2011 roku Biuro Polskiej Izby Książki wystosowało pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w sprawie obowiązku nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom tzw. egzemplarzy obowiązkowych wydanych publikacji, która, jak napisano w rzeczonym dokumencie: „w sposób bezpośredni godzi w interesy naszego środowiska”. Chodzi oczywiście o ustawę z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. nr 152 poz. 722 z późn. zm.), dalej jako Uoeb.
Czwartek, 22 marca 2012
Dziedzictwo kulturowe w cyfrowej rzeczywistości
Instytucje kulturalne, między innymi biblioteki oraz muzea, których głównym zadaniem jest przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury i sztuki, coraz częściej wykorzystują możliwości, jakie daje cyfrowy świat. Skanowanie i publiczne udostępnianie w sieci utworów tekstowych i graficznych, między innymi książek, map, dzieł sztuki, jest kwestią szeroko omawianą przez różne gremia, wymaga dalszych analiz, konsultacji oraz wypracowania wspólnego stanowiska.
Czwartek, 22 marca 2012
Wersja drukowana dawała 1 proc. przychodu
Po 244 latach słynna encyklopedia przestanie ukazywać się w druku. W erze cyfrowej i w obliczu rywalizacji z Wikipedią funkcjonować będzie przede wszystkim w formie serwisu internetowego oraz pod postacią […]
Czwartek, 22 marca 2012
Premiera oferty użytkowników czytnika Kindle
Najnowszy projekt działającej w ramach grupy SIW Znak firmy Woblink ruszył w piątek 16 marca. Woblink MobiStore jest pierwszą i jak dotąd jedyną w Polsce e-księgarnią dla użytkowników czytników koncernu […]
Czwartek, 22 marca 2012
Rynek książki dla dzieci i młodzieży
Po raz pierwszy od wielu lat z polskiego rynku książki napływają raczej ponure raporty. Rok 2011 jeszcze nie został do końca podsumowany w statystykach, ale już wiadomo, że wyniki wydawców będą słabe. Rynek książki dla dzieci i młodzieży nie jest tu wyjątkiem – już drugi rok wyczekuje się tutaj na nowe pomysły, „lokomotywy”. „Harry Potter” (i naśladownictwa) przeszły w mit, wampiry i wilkołaki „Zmierzchu” (i naśladownictwa) właśnie mitem się stają…
Czwartek, 22 marca 2012
Za darmo?
Jeśli czytać, to jak najkrótsze formy, a jeśli już trzeba sięgnąć po książkę – to najlepiej za darmo. Przyjrzyjmy się bliżej, co to znaczy „za darmo”? Moje koty, z własnego punktu widzenia, mają wszystko za darmo, mało tego, są straszliwie wybredne i chcą za darmo tylko najlepsze kąski, największe przysmaki. I mają je, nic za to w zamian nie dając (oprócz swojego miłego towarzystwa rzecz jasna). Nie mogę jednak powiedzieć, że kocie przysmaki nic nie …
Czwartek, 22 marca 2012
Krakowski „Dziennik Polski” z 15 marca przynosi sensacyjną informację! Otóż okazuje się, że „Przy proszowickiej Bibliotece Publicznej od dwóch lat działa Dyskusyjny Klub Książki. Liczy kilkanaście osób interesujących się literaturą. […]