BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 326
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Piątek, 27 kwietnia 2012
Piątek, 27 kwietnia 2012
Piątek, 27 kwietnia 2012
Piątek, 27 kwietnia 2012
Piątek, 27 kwietnia 2012
Piątek, 27 kwietnia 2012
Piątek, 27 kwietnia 2012
Piątek, 27 kwietnia 2012
Rozmowa z Jarosławem Perzyńskim - właścicielem księgarni internetowej Drops.pl oraz Wydawnictwa WNT
Kiedy zaczął pan działać na rynku książki? W 2005 roku zacząłem od założenia księgarni internetowej Drops.pl. Ówczesna sytuacja życiowa spowodowała, że zastanawialiśmy się z żoną nad uruchomieniem wspólnego biznesu. W tym czasie działałem w branży telekomunikacyjnej i biznesie internetowym, ale niekoniecznie związanym z książkami. Uruchomienie księgarni internetowej połączyło pasje mojej żony i moje doświadczenie.
Piątek, 27 kwietnia 2012
Włodzimierz Albin kandydatem na prezesa PIK
Branża wydawnicza w Polsce znajduje się w trudnej sytuacji i należy się obawiać, że to dopiero początek prawdziwego kryzysu. Jego bezpośrednią przyczyną są zmiany technologiczne związane z produkcją i dystrybucją książek oraz zmiany kulturowe wywołane rozwojem internetu. Te dwa czynniki spowodowały, że podstawy, na jakich działamy - prawo autorskie i kulturotwórcza rola wydawców, zostały zakwestionowane. Dotąd sądziliśmy, że rezultatem tych przemian jest narastanie piractwa i kradzieży własności intelektualnej oraz polityczne zakusy na wrażliwe społecznie segmenty …