BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 346
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 21 stycznia 2013
Podsumowanie i plany
Rok 2013 był dla SAiW „Polska Książka” okresem wielu zmian. W kwestii repartycji podkreślić należy trzy sfery działań bezpośrednio związane z procesem rekompensat: windykację, współpracę ze środowiskiem wydawniczym i ustalenie optymalnych metod realizowania wypłat. 
Poniedziałek, 21 stycznia 2013
Biblioteki publiczne w 2011 roku
W poprzednim numerze Biblioteki Analiz prezentowaliśmy statystykę opisującą niektóre aspekty działalności polskich bibliotek publicznych w 2011 roku. Przedstawione dane opracowane zostały w ujęciu wojewódzkim, dawały więc realny obraz korzystania z funkcjonalności bibliotek oraz ich zasobów w poszczególnych regionach. Jednak Biblioteka Narodowa, w parciu o dane GUS, prowadzi także analizę aktywności placówek bibliotecznych, porównując ich funkcjonowanie na obszarach wiejskich, jak i w mieście. Dzięki tym danym uzyskujemy jeszcze dokładniejszy profil polskiego czytelnika – użytkownika biblioteki. 
Poniedziałek, 21 stycznia 2013
Wciąż niezbadane terytorium
Na rynku amerykańskim trwają mozolne prace nad rozwojem rynku e- książek dla dzieci i młodzieży. Wszyscy zdają sobie sprawę, że przejście tego segmentu od książek papierowych do wydań elektronicznych nie będzie szybkim i prostym procesem. Jednocześnie coraz wyraźniej widać spadek roli księgarń i bibliotek jako źródeł rekomendacji i zakupów książek dziecięcych i młodzieżowych, a także coraz większe znaczenie, jakie zyskuje sobie na tym polu internet. Według najnowszych badań firmy Bowker, księgarnie i biblioteki przegrywają również …
Poniedziałek, 21 stycznia 2013
O bibliotekach w mediach nieco ciszej niż w poprzednich latach, a przecież jest o czym pisać, dyskutować i o co toczyć spory. Fakt, dawno już minęły czasy początków transformacji, kiedy to w radosnym szale zmieniania państwa na potęgę likwidowano biblioteki publiczne oraz ich filie, a w związku z tym obrońcy książek i czytelnictwa mieli stałe zajęcie i powód do zabierania głosu w ich obronie. Skala zjawiska nie była błaha: rocznie ubywało ponad sto książnic i …