BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 349
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 4 marca 2013
Poniedziałek, 4 marca 2013
Wyniki ankiety MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprezentowały wyniki badania ankietowego, którego celem było zbadanie opinii rodziców, nauczycieli, uczniów i innych osób na temat e-podręczników oraz m.in. na temat dotychczasowego wykorzystania treści cyfrowych w edukacji. Takie anonimowe badanie on-line zostało przeprowadzone w listopadzie ubiegłego roku. Łącznie na ankietę odpowiedziało 10.229 osób, w tym 5716 nauczycieli (56 proc. ogółu), 1373 rodziców (13 proc.) oraz 3140 uczniów i innych osób (31 proc.).
Poniedziałek, 4 marca 2013
XVII Walny Zjazd PTWK
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek to organizacja zasłużona, a przy tym bar- dzo znacząca, ale w latach minionych, w czasach PRL. Wtedy była nie tylko organizacją masową w środowisku książki, bo liczyła nawet kilka tysięcy członków, ale przy tym jedyną, a jej pozycja, szczególnie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, była wysoka. Dzisiaj jednak, w zupełnie innych warunkach politycznych i ekonomicznych PTWK zachowuje ciągle pozycję „głosu środowiska”, chociaż liczba członków zwyczajnych zmalała do 82 i 39 członków …
Poniedziałek, 4 marca 2013
Nowość firmy eLib
Wraz z rozwojem rynku publikacji elektronicznych w działalności wydawniczej i dystrybucyjnej pojawiają się nowe potrzeby i problemy technologiczne, które mają istotny wpływ na odbiór przez klientów dostępnej na rynku oferty e-książek.
Poniedziałek, 4 marca 2013
Ogarnia mnie coraz bardziej nieodparte wrażenie, że w natłoku rozlicznych polemik, dyskusji i rozważań wokół prawnych i technologiczno-informatycznych problemów rynku książki stopniowo przestaje nas interesować sama książka. Chowa się poza horyzont codzienności i tego, co żargon określa jako „rynkowe oprzyrządowanie książkowej branży”. Zajmujemy się głównie tym ostatnim; żywo nas obchodzą stawki VAT, licencje, targi, dotacje, formy dystrybucji, piractwo, statystyki wydawnicze, strategie promocyjne, bankructwa, „wolne zasoby”, spadki sprzedaży, infrastruktury biblioteczne, cyfrowe formaty e-booków, „onlajny”, e-diagnozy, prawo …