BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 355
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 27 maja 2013
Poniedziałek, 27 maja 2013
Poniedziałek, 27 maja 2013
Poniedziałek, 27 maja 2013
Poniedziałek, 27 maja 2013
Poniedziałek, 27 maja 2013
Poniedziałek, 27 maja 2013
Poniedziałek, 27 maja 2013
Znów spada sprzedaż książek
Rok 2012 był okresem kolejnego spadku wartości polskiego rynku książki. Przychody wydawców liczone w cenach zbytu wyniosły 2,67 mld zł (spadek o 1,5 proc.) I choć spadki nie były już tak dotkliwe jak rok wcześniej, kiedy łączne przychody zmniejszyły się o 8 proc. z 2,91 do 2,74 mld zł, to trudno o nadmierny optymizm rozważając możliwe scenariusze na przyszłość.
Poniedziałek, 27 maja 2013
Rzut oka na rynek książki
Niejedno stoisko zlokalizowane na Stadionie Narodowym podczas tegorocznych Warszawskich Targów Książki było miejscem analiz i ocen międzynarodowego charakteru tej imprezy wystawienniczej. Chęć, aby był on optymalny nie jest bliska jedynie organizatorom Targów, ale podnosi prestiż tego wydarzenia i ma duży wpływ na jego ocenę przez potencjalnych przyszłych wystawców z Polski. Pośród 18 krajów, których wydawniczy dorobek prezentowany był w tym roku w stolicy znalazła się – po raz trzeci zresztą – Australia. Narodową ekspozycją zarządzało …
Poniedziałek, 27 maja 2013
Jak polskie tablety mogą zmienić szkołę
W licznych dyskusjach na temat wejścia edukacji w nową erę, wprowadzenia na dużą skalę nowych technologii dość gładko przechodzi się nad tematem zdolności uczniów do obsługi nie tylko sprzętu ale także cyfrowych materiałów edukacyjnych. W zasadzie kwestia ta ogranicza się do stwierdzenia, że dla młodszych pokoleń funkcjonowanie w otoczeniu technologii informatycznych jest czymś naturalnym.