BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 365
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Wyniki badania PIAAC
W latach 2011-2012 w 24 krajach Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przeprowadziła Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC.
Poniedziałek, 14 października 2013
Branżowy niezbędnik
Do tegorocznej edycji krakowskiej imprezy wystawienniczej pozostały niespełna dwa tygodnie. Poniżej prezentujemy wybór najważniejszych punktów programu towarzyszącego skierowanych do profesjonalistów. 
Poniedziałek, 14 października 2013
Targi książki w Polsce
W świecie targów książki wydarzenia z ubiegłego i tego roku potwierdziły tendencje wyraźnie zarysowane w ostatnich latach. Rosną w siłę dwie najważniejsze imprezy – czyli Targi Książki w Krakowie i Warszawskie Targi Książki – a niemal wszystkie pozostałe mniejsze targowe spotkania borykają się z podobnymi problemami, z których najważniejszym i podstawowym jest coraz mniejsze zainteresowanie wydawców. Do tej wąskiej grupy imprez, na których wydawcy nie zawodzą, można jeszcze dodać Targi Książki Historycznej i Targi Wydawców …
Poniedziałek, 14 października 2013
Przegląd rynkowej kadry
Proszę państwa! Następuje zmiana warty! Ona już nastąpiła! Z tegorocznej edycji publikacji „Rynek książki w Polsce. Who is who” wyraźnie widać, że pokolenie, które reprezentuje niżej podpisany, kończy swoją służbę dla książki, a młodzi lub jeszcze młodsi zajmują ich miejsce. Można oczywiście powiedzieć, że jest to naturalna zmiana generacyjna i że zawsze i wszędzie tak się działo, ale w naszym przypadku istnieją z pewnością pewne specyficzne uwarunkowania.
Poniedziałek, 14 października 2013
Jeden z moich ulubionych fighterów na rzecz idei wywłaszczenia posiadaczy praw majątkowych w dziedzinie kultury i nauki, członek rządowej Rady Informatyzacji Józef Halbersztadt pisał nie tak dawno na łamach „Gazety Wyborczej” (26 marca 2013): „…brak powodów, aby dysponentom praw wyłącznych przyznawać wiodącą rolę w debacie o tym, co i w jaki sposób ma być objęte ochroną praw autorskich”. Ten komuchowaty pogląd sprowadzający się do przekonania, że autor dzieła lub jego dysponent tracą do niego jakiekolwiek …