BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 377
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 17 marca 2014
Księgarskie trendy ze świata
Ukazał się kolejny numer magazynu „Zmowa”, opracowywanego przez Związek Małych Oficyn Wydawniczych z Ambicjami (ZMOWA), który działa aktywnie na rzecz popularyzacji idei zwiększenia otwartości sektora dystrybucyjnego na ofertę małych i średnich firm wydawniczych, w tym otwarcie deklarując poparcie dla idei regulacji polskiego rynku książki. W bieżącym numerze znalazło się szczegółowe omówienie projektu ustawy o jednolitej cenie nowości wydawniczych przygotowanego przez Polską Izbę Książki, w tym katalog rozbieżności między tą propozycją a wzorcowym, zdaniem stowarzyszenia ZMOWA, …
Poniedziałek, 17 marca 2014
Pod koniec lutego bieżącego roku Rada Ministrów przeczytała – z wypiekami na obliczach wszystkich szefów resortów – „Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ‘cyfrowa szkoła’” (obszernie o tym dokumencie pisał w ostatnim numerze Biblioteki Analiz Paweł Waszczyk).