BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 379
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
XX Targi Wydawców Katolickich
Jubileuszowa edycja, 160 wystawców z Polski, Watykanu, Włoch, Francji i Niemiec, ponad 24 tys. odwiedzających – to najkrótsze posumowanie rekordowych wyników, jakimi zakończyły się XX Targi Wydawców Katolickich, trwające od 3 do 6 kwietnia w Warszawie. 
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wyniki badania PIK c.d.
W poprzednim numerze rozpoczęliśmy szczegółową analizę wyników badania założycielskiego w ramach realizowanego przez Polską Izbę Książki projektu „Kierunki transformacji czytelnictwa w Polsce”. Kontynuację tego przeglądu rozpoczynamy od przywołania i omówienia stworzonego przez badawczy terminu „diety tekstowej”. Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie PIK wskazuje, że zaledwie co dziewiąty badany (11 proc.) miał kontakt z tekstami (takimi jak książki, czasopisma, artykuły w internecie) rzadziej niż kilka razy w miesiącu (lub też nie ma go wcale). Tymczasem lekturę …