BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 381
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
środa, 14 maja 2014
środa, 14 maja 2014
środa, 14 maja 2014
środa, 14 maja 2014
środa, 14 maja 2014
środa, 14 maja 2014
środa, 14 maja 2014
środa, 14 maja 2014
Donos nowosądeckiej fundacji
W kwietniu Mateusz Górowski, prezes Fundacji Polska bez Korupcji, rozesłał do osób ze środowiska książki jednobrzmiące pisma informujące o rozpoczętej w latach 2012 i 2013 akcji „Czysta Szkoła”, która – jak stwierdzono w liście – „ma na celu wyrugowanie z Polskiej Szkoły procederu polegającego na oferowaniu prezentów w zamian za wybór podręcznika”. Na stronie internetowej Fundacji czytamy, że jej celem „jest działanie na rzecz nauki, oświaty i wychowania, poprawy funkcjonowania administracji publicznej oraz przeciwdziałanie zjawisku korupcji …
środa, 14 maja 2014
O technologiach lingwistycznych, które mają zastosowanie w wydawnictwach, z dr Katarzyną Głowińską, założycielką firmy Lingventa rozmawia Piotr Batko.
Firma Lingventa, którą Pani założyła, zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego. Co kryje się za tym terminem? To obecnie bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która zajmuje się komputerowym przetwarzaniem i analizą tekstów z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji. Przykładów jej zastosowań jest bardzo wiele.