BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 382
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Piątek, 6 czerwca 2014
Piątek, 6 czerwca 2014
Piątek, 6 czerwca 2014
Rozmowa z Piotrem Bolkiem, prezesem zarządu i Mikołajem Topicha-Dolnym, dyrektorem operacyjnym eLib.pl
Może zacznijmy od powtórzenia pytania z dzisiejszej prezentacji pana Mikołaja: „Kiedy zostanie wydrukowana ostatnia książka”? Mikołaj Topicha-Dolny: Slajd, na którym pojawiło się to pytanie był oczywiście prowokacyjny. Naszym zdaniem nie ma takiego terminu. Liczba sprzedawanych egzemplarzy w papierze bez wątpienia będzie nadal malała. Jednak książka drukowana będzie nabierała takich cech, jakie miała 600 lat temu. Będzie to w największym stopniu dzieło artystyczne, luksusowe... Piotr Bolek: Może lepsze byłoby określenie „elitarne”... MT-D: Właśnie. W związku z tym oczywiście nie możemy powiedzieć, że …
Piątek, 6 czerwca 2014
Rozmowa z Barbarą Jóźwiak, prezesem zarządu SAiW Copyright Polska
Copyright Polska planuje rozszerzenie zakresu swojej działalności. Na jakie nowe dziedziny i dlaczego właśnie państwa organizacja szczególnie nadaje się do obsługi tych dziedzin? SAiW Copyright Polska, obok dotychczasowej działalności związanej z pobieraniem (inkasem i windykacją) i repartycją opłat reprograficznych na rzecz wydawców oraz działań na rzecz przestrzegania i niezbędnych zmian prawa autorskiego, jak również wspierania przemysłów kreatywnych planuje – jeżeli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzy wniosek o rozszerzenie zakresu działalności SAiW CP lub zdecyduje …
Piątek, 6 czerwca 2014
Turcja branżowo na WTK
Warszawskie Targi Książki dają możliwość bliższego kontaktu i pozyskania informacji na temat zagranicznych rynków książki. Za sprawą bardzo przyjaznej w swoim charakterze i wymowie prezentacji przygotowanej przez goszczących na WTK przedstawicieli Turcji zyskaliśmy rzadką okazję poznania kilku informacji związanych z funkcjonowaniem rynku książki w tym kraju.
Piątek, 6 czerwca 2014
Azymut A.D. 2014
Tradycyjnie w dniu rozpoczęcia Warszawskich Targów Książki OSDW Azymut zaprosił swoich handlowych partnerów na podsumowanie minionego roku i prezentację planów rozwojowych firmy. W tym roku okazja była specjalna, dystrybucyjna spółka działająca w ramach Grupy PWN, świętowała bowiem 15-lecie swojego istnienia.