BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 385
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
środa, 9 lipca 2014
środa, 9 lipca 2014
Obraz A.D. 2012
Biblioteka Narodowa opublikowała właśnie najnowsze zbiorcze zestawienie danych na temat stanu i działalności bibliotek w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych. Z uwagi na trudności z pozyskaniem danych składowych jest to obraz na koniec 2012 roku. Okres ten stanowi m.in. podstawę do kreowania bieżącej polityki wobec bibliotek. Informacja opracowana został przez Pracownię Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteka Narodowa, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszy raz zaprezentowano stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek …
środa, 9 lipca 2014
Podsumowanie sytuacji w 2013 roku
Na początku czerwca odbyła się konferencja prasowa, podczas której Związek Księgarstwa Niemieckiego podsumował dane ekonomiczne obrotu książkowego w 2013 roku. Z zadowoleniem odnotowano fakt, że po raz pierwszy od wielu lat księgarze stacjonarni uzyskali wzrost obrotów w stosunku do roku poprzedniego (wzrost o 0,9 proc.), a wartość obrotów książką w handlu online była niższa od roku poprzedniego o 0,2 proc. Łączna wartość sprzedaży wszystkimi kanałami dystrybucji wyniosła 9,54 mld euro.
środa, 9 lipca 2014
Coraz mniej papieru graficznego
Pomimo pesymistycznych prognoz w pierwszym kwartale ubiegłego roku odnotowano wzrost produkcji papieru zarówno w Europie, jak i w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami wyraźne spadki występują jednak dalej w sektorze papierów graficznych, co związane jest z kryzysem w sektorze druku książek, a zwłaszcza prasy.
środa, 9 lipca 2014
Czy będzie lepiej?
W maju tego roku absolwenci szkół średnich po raz ostatni zdawali maturę według dotychczasowych zasad. Środowisko nauczycielskie już od dawna wskazywało na to, że będący częścią tzw. „reformy Handkego” z początku ubiegłej dekady egzamin maturalny, zwłaszcza z języka polskiego, w sposób niezwykle destrukcyjny wpływał na umiejętności i wiedzę absolwentów. Destrukcja ta dotykała w sposób szczególny właśnie umiejętności czytelniczych. Polscy uczniowie dość dobrze radzili sobie z rozwiązywaniem testów na czytanie ze zrozumieniem, i to zarówno tych …
środa, 9 lipca 2014
Opinia czytelników
Jeszcze raz wracamy do wyników badania etnograficznego, przeprowadzonego w ramach projektu badawczego Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. W jego trakcie analizowano m.in. „opinie respondentów na temat aktorów rynku książki”, co prowadziło do zgłębiania opinii badanych na temat darmowego udostępniania książek w internecie.
środa, 9 lipca 2014
Lektura niemal obowiązkowa
Stefan Jakucewicz jest niewątpliwym autorytetem wśród papierników i poligrafów. Przez blisko pół wieku swej działalności naukowej, dydaktycznej i eksperckiej stał się postacią legendarną, bez której nie może się obyć żadna prestiżowa konferencja branżowa. Jako osoba barwna dodaje wszystkim spotkaniom specyficznego uroku i wdzięku, a jego wystąpienia pełne są niespodziewanych dygresji, kierujących słuchaczy w najróżniejsze dziedziny naszego życia, nie tylko zresztą polityczne czy towarzyskie, ale też kulinarne, bo i w tej dziedzinie jest znanym specjalistą jako …
środa, 9 lipca 2014
Jadę samochodem przez Polskę. Droga sucha, słoneczko, gra muzyka… Jednym słowem – wakacje! Staram się nie myśleć o wydawniczym znoju ani o trudzie dnia codziennego. Przyrzekłem sobie, że przez najbliższe dwa tygodnie nie wezmę książki do ręki. Świat niekoniecznie musi obracać się przecież wokół książek oraz problemów książkowej branży! Zresztą, coraz bardziej dociera do mnie, że w zasadzie czytanie raczej przeszkadza w życiu niż pomaga. Opinie, że obcujący z książką człowiek jest wewnętrznie ubogacony, szczęśliwszy, …