BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 395
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 25 listopada 2014
Wtorek, 25 listopada 2014
Wtorek, 25 listopada 2014
Co to jest funkcjonalność portali?
Rozpowszechnianie utworów w sieci internet staje się coraz bardziej popularnym i bardzo dochodowym przedsięwzięciem. Wielu administratorów portali internetowych, stosując różne rozwiązania informatyczne, stara się ominąć obowiązujące przepisy i tak zaprojektować portal, aby uniknąć odpowiedzialności. Dlatego, odpowiadając na pytanie, czy działalność portalu narusza prawo, należy przeanalizować jego funkcjonalność, kładąc szczególny nacisk na ocenę zastosowanych rozwiązań informatycznych. 
Wtorek, 25 listopada 2014
Wyniki „Badania czytelnictwa dzieci i młodzieży”
W poprzednim numerze prezentowaliśmy częściowe wyniki „Badania czytelnictwa dzieci i młodzieży”, opublikowane w ostatnich tygodnaich przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wśród wielu aspektów określających charakter współczesnego czytelnictwa dzieci i młodzieży szkolnej (12- i 15-latków) znalzło się również miejsce na analizę lektur obowiazujących w polskich szkołach, a zwłaszcza wyobrażeń i oczekiwań uczestników systemu edukacyjnego, a także strategii obcowania z lekturami realizowanymi w praktyce. 
Wtorek, 25 listopada 2014
Na początku bieżącego roku w MKiDN zaprezentowano wstępne wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. Badania te wykonane zostały przez PIK, a ich wynik przedstawili wiceprezes PIK Barbara Jóźwiak i Paweł Kuczyński. Nie wiem, jakie są dalsze losy owych – jak podkreślają autorzy – wstępnych dociekań. Już jednak wstępny materiał wydaje mi się bardzo interesujący, zwłaszcza w kontekście następujących słów Pawła Kuczyńskiego: „Ze względu na taki horyzontalny charakter badania …