BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 400
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
środa, 4 lutego 2015
środa, 4 lutego 2015
środa, 4 lutego 2015
środa, 4 lutego 2015
środa, 4 lutego 2015
Wyniki najnowszego badania Biblioteki Narodowej
– Po pierwsze, w stosunku do badań, które Biblioteka Narodowa przeprowadziła dwa lata temu, liczba osób, które przeczytały w ciągu roku co najmniej jedną książkę wzrosła o 2,5 proc. Oczywiście chcielibyśmy, aby dodatnia dynamika tego procesu była wyższa, ale wydaje się, że udało się zahamować tendencję spadkową, która pojawiła się mniej więcej w połowie poprzedniej dekady – mówiła anonsując wyniki najnowszych, przeprowadzonych w okresie listopad-grudzień ubiegłego roku, badań czytelnictwa zrealizowanych przez TNS Polska na zlecenie …
środa, 4 lutego 2015
Podwojenie konsumpcji papieru w Polsce
„Przemysł papierniczy w skali światowej nadal się rozwija. Przewidywany średni wzrost wynosi 1,6 proc., przy obecnej produkcji ponad 4 mld ton papieru”, stwierdza Maciej Kunda w artykule zatytułowanym „Przyszłość branży papierniczej na tle wyzwań XXI wieku”, opublikowanym w miesięczniku „Przegląd Papierniczy” z grudnia ubiegłego roku. 
środa, 4 lutego 2015
Użytkownicy Kindle pamiętają mniej
Nowe badania wykazują, że czytając za pomocą Kindle dużo trudniej jest przypomnieć sobie chronologię faktów w opowiadaniu niż czytając książkę w miękkiej oprawie. Badania te są częścią dużego nowego ogólnoeuropejskiego projektu oceniającego wpływ cyfryzacji na efektywność czytania i zapamiętywania.