BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 402
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 3 marca 2015
Wtorek, 3 marca 2015
Zbiory i oddziaływanie
W poprzednim numerze Biblioteki Analiz prezentowaliśmy część najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego i Biblioteki Narodowej, dotyczących funkcjonowania bibliotek w Polsce. Obecnie skupimy się na poruszonej już częściowo kwestii dostępności bibliotek publicznych i ich usług, ale także zasięgu społecznego oddziaływania aktywności podejmowanych przez biblioteki, charakterystyki kadry bibliotecznej oraz wykorzystania zbiorów polskich placówek. Ponadto przeanalizujemy warunki i szczegóły dotyczące działalności bibliotek o charakterystyce innej niż placówki publiczne. 
Wtorek, 3 marca 2015
Apel do premier Kopacz
W październiku 2014 roku ludzie kultury, autorzy książek, artyści, publicyści, księgarze i wydawcy zwrócili się w liście otwartym do premier Ewy Kopacz i parlamentarzystów z apelem o szybkie uchwalenie przepisów o jednolitej cenie książki. Projekt ustawy został przygotowany z wykorzystaniem doświadczenia krajów członkowskich Unii Europejskiej z najwyższymi wskaźnikami poziomu czytelnictwa. Głównym celem regulacji jest zwiększenie dostępu czytelników do ambitnej literatury.
Wtorek, 3 marca 2015
Ustawa o PWM, a dyskusja o PIW
Podczas 84. plenarnego posiedzenia Sejmu, jakie odbyło się 15 stycznia, uchwalono Ustawę o przydługim tytule, który brzmi „o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury”. Pomimo, że postanowienia ustawy nie dotyczą Państwowego Instytutu Wydawniczego, to jednak podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie padło wiele głosów w sprawie ratowania tej oficyny. Ustawa nie dotyczy PIW-u nie z powodu postawienia wydawnictwa w stan likwidacji, ale dlatego, że nie jest jednoosobową spółką …
Wtorek, 3 marca 2015
W ostatnim felietonie zadeklarowałem, że w kolejnym poświęcę osobną uwagę tym fragmentom raportu PIK zatytułowanego „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2013-2014”, które zostały opracowane przez CBOS i Bernarda Jóźwiaka. Ta moja deklaracja okazuje się jednak trochę na wyrost, zwłaszcza po lekturze wyników badań Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej nad stanem polskiego czytelnictwa, a także ich analizy dokonanej przez Pawła Waszczyka. Redaktor naczelny Biblioteki Analiz nie odpuścił i wgryzł się w temat obszernymi …