BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 437
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 5 lipca 2016
Wtorek, 5 lipca 2016
Wtorek, 5 lipca 2016
Wtorek, 5 lipca 2016
Wtorek, 5 lipca 2016
Sprawozdanie Biblioteki Narodowej
"Konsekwencją przygotowania nowych rozwiązań w sposobie katalogowania, rozszerzenia katalogowania rzeczowego poprzez wprowadzenie deskryptorów BN, były istotne zmiany organizacyjne w BN. Powołano Zakład Katalogowania Dziedzinowego, w którym docelowo będą zatrudnieni katalogerzy odpowiedzialni za katalogowanie książek, artykułów czasopism i publikacji zbiorowych z danej dziedziny. Będą oni dbać o poprawną terminologię używaną w opisach katalogowych oraz hasłach wyszukiwawczych. Liczymy na ich bliską współpracę z pracownikami podobnych komórek w wyspecjalizowanych bibliotekach w celu tworzenia jak najlepszych opisów katalogowych. 
Wtorek, 5 lipca 2016
Wywiad z Josepem-Antonem Fern
Wizyta na Targach Książki w Warszawie była częścią jakiegoś szerszego programu promocji kultury katalońskiej? Tak, bywanie na tego typu wydarzeniach: festiwalach i targach stanowi część naszej pracy. Zasadniczo opiera się ona o dwa filary. Pierwsza to tłumaczenia. Fundujemy stypendia dla osób, które zajmują się przekładem literatury katalońskiej na inny język, w tym wypadku polski, a także wspieramy finansowo wydawnictwa, które wydały po polsku książkę i potrzebują pieniędzy na organizację różnego rodzaju wydarzeń związanych z jej promocją. …
Wtorek, 5 lipca 2016
Dynamiczne zmiany w e-handlu
Mobile Institute oraz e-Commerce Polska (Izba Gospodarki Elektronicznej) po raz drugi przeprowadziły badanie zakupów mobilnych Polaków. Efektem jest raport "mShopper. Polacy na zakupach mobilnych". "Widać wyraźnie, że polski rynek e-commerce, a szczególnie jego część dotycząca handlu mobilnego, to niezwykle dynamiczny obszar. Zmiany następują tu bardzo szybko. Dotyczy to zarówno samej penetracji rozwiązań mobilnych wśród Polaków, jak i intensyfikacji ich używania -zwiększenia świadomości i obszarów wykorzystania urządzeń mobilnych, a także wymagań stawianych im przez osoby, które …
Piątek, 1 lipca 2016
Prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska (11.09.1928-04.05.2016)
Zmarłą w Warszawie Panią Profesor żegnało grono jej współpracowników z Biblioteki Narodowej, byłych studentów z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudnionych w placówkach bibliotecznych. W nekrologu zamieszczonym w "Gazecie Stołecznej" z 11 maja, podpisanym przez dyrekcję i pracowników Biblioteki Narodowej, pokreślono, że zmarła była "wybitną znawczynią problematyki bibliotek publicznych i społecznego obiegu książek, autorką cenionych opracowań naukowych, nauczycielką i wychowawczynią wielu pokoleń bibliotekarzy".