BIBLIOTEKA ANALIZ
nr Biblioteka Analiz nr 480 (8/2018)
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 5 czerwca 2018
17 maja, w trakcie uroczystości otwarcia 9. Warszawskich Targów Książki przewodnicząca Rady m. st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska udekorowała Odznaką Honorową Zasłużonego dla Warszawy ośmiu pracowników i współpracowników Wydawnictwa Bellona z okazji jubileuszu 100-lecia oficyny. Odznaczenia otrzymali: Bogusław Brodecki, redaktor naczelny, Ewa Cieślak-Kaczyńska, zastępca dyrektora marketingu, Janina Czerwińska-Buczek, autorka kilku książek poświęconych historii Powstania Warszawskiego, Zbigniew Czerwiński, prezes zarządu […]
Wtorek, 5 czerwca 2018
Ponad czterdziestu pisarzy (a wśród nich Remigiusz Mróz, Joanna Bator, Jerzy Stuhr, Dorota Masłowska), siedemdziesiąt wystawców, koncerty, Wielkie i Małe Opolskie Dyktando, zaczytane foodtrucki – to wybrane elementy programu Festiwalu Książki Opole. Kolejna edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 15-17 czerwca na Placu Wolności. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Fabryka Inspiracji PL, przy wsparciu Miasta Opola, a inicjatorem i organizatorem […]
Wtorek, 5 czerwca 2018
Zwycięzcami tegorocznej Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius zostali: w kategorii „Książka Roku” Jerzy Jarniewicz, „Puste noce” (Biuro Literackie), a w kategorii „Debiut” Agata Jabłońska, „Raport wojenny” (Biuro Literackie). Ponadto laureatem tegorocznej Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt pracy twórczej został Bohdan Zadura. Jerzy Jarniewicz (1958) – poeta, krytyk literacki, tłumacz. Autor dwunastu książek krytycznoliterackich i eseistycznych, m.in. „Larkin. Odsłuchiwanie wierszy” […]
Wtorek, 5 czerwca 2018
Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” już po raz dziesiąty przyznała doroczne Nagrody Magellana, dla najlepszych publikacji turystycznych. Nagrodę Specjalną otrzymał krajoznawca Lechosław Herz za „kolekcjonowanie piękna polskiego krajobrazu, rozbudzanie wrażliwości i zachęcanie do pielęgnowania w sobie uważności”. Tytuł „Wydarzenie Roku 2017” otrzymało Wydawnictwo Arkady za publikacje dokumentujące zabytki architektury na Kresach i ocalające je od zapomnienia – „Leksykon zabytków […]
Wtorek, 5 czerwca 2018
KONFERENCJA NAUKOWA I KONGRES KSIĄŻKI
W dniach 8-9 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się dwudniowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej” połączona z Kongresem Książki. Organizatorami tego wydarzenia byli: Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Biblioteka Narodowa. Konferencja odbywała się pod patronatem […]
Wtorek, 5 czerwca 2018
DYSKUSJA O PRZYSZŁOŚCI DRUKU
W  ramach Kongresu Książki w  panelu „Książka w poligrafii” o roli drukarstwa w tworzeniu książki na przestrzeni ostatnich lat w Polsce, kierunkach rozwoju i nowych perspektywach w najbliższych latach dyskutowali: Mirosław Szewczyk (Prezes Drukarni Opolgraf), Wiesław Cetera (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego), Ryszard Kobyliński (Müller Martini) Ryszard Maćkowiak (specjalista druku i poligrafii) i Seweryn Mrozik (przedstawiciel Igepa Polska). Zagaił dyskusję jej moderator […]
Wtorek, 5 czerwca 2018
BLASKI I CIENIE ŻYCIA REDAKTORA–FREELANCERA
Jestem redaktorem-freelancerem, chociaż, jako człowiek z  założenia niechętny zachwaszczaniu polszczyzny anglicyzmami i językowy purysta, wolę bardziej swojskie określenie, które zresztą sam ukułem: redaktor-najemnik. Moja praca polega, tak jak praca każdego redaktora językowego, na stylistycznym opracowywaniu tekstów książek, z tym że, w przeciwieństwie do redaktorów zatrudnionych na stałe w wydawnictwach, nie mam etatu w konkretnym domu wydawniczym, a „wynajmuję się” różnym wydawcom […]