BIBLIOTEKA ANALIZ
nr Biblioteka Analiz nr 550 (13/2021)
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 19 lipca 2021
SPADEK LICZBY WYDANYCH TYTUŁÓW, WIĘCEJ POLSKICH TWÓRCÓW
Według statystyki Biblioteki Narodowej, w roku 2020 wy­dawcy przekazali do Narodowej Książnicy 30.391 książek opublikowanych w formie papierowej. Jest to o 5747 pozycji mniej niż rok wcześniej. Różnica wynosi aż 16 proc. „Jest to największy roczny spadek w liczbie tytułów, jaki odnotowano w całym okresie istnienia III Rzeczypospolitej” – czytamy w 71. nume­rze rocznika „Ruch […]
Poniedziałek, 19 lipca 2021
SPADEK PRZYCHODÓW I PLANY ROZWOJU
Przychody grupy kapitałowej Empik w 2020 roku zmalały o 6,7 proc. – do 1,81 mld zł, a wynik netto – z 37,96 mln zł zysku do 90,27 mln zł straty. To niewątpliwie wpływ epidemii. Stanowiący zdecydowaną większość działalności gru­py Empik dział detaliczny zanotował spadek przychodów ze­wnętrznych o 11 proc., z 1,74 mld zł do 1,57 […]
Poniedziałek, 19 lipca 2021
UBYŁO MILION CZYTELNIKÓW, WIĘCEJ USŁUG ONLINE
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące stanu bi­bliotek publicznych w Polsce w ubiegłym roku. Niestety pan­demia i wprowadzone obostrzenia wpłynęły mocno na ich funkcjonowanie. Na koniec 2020 roku funkcjonowały 7782 biblioteki publicz­ne, w tym 5169 filii bibliotecznych (w 2019 roku było 7881 bi­bliotek publicznych, w tym 5272 filie biblioteczne). Biblioteki publiczne prowadziły 873 oddziały dla […]
Poniedziałek, 19 lipca 2021
NA PODSTAWIE TRZECH NIEZALEŻNYCH BADAŃ
Skąd Polacy pozyskują książki? Ile na nie wydają? Przyjrzeliśmy się trzem różnym niezależnym badaniom, które przeprowa­dzono w ostatnim czasie. Biblioteka Narodowa przeprowadzając badanie czytelnic­twa w Polsce, w swoich ankietach pyta nie tylko o sam kontakt z lekturami, ale również o to, skąd pochodzą książki przeczyta­ne przez respondentów. I jak wynika z analizy raportów „Stan czytelnictwa […]
Poniedziałek, 19 lipca 2021
LITERACKIE ŚWIĘTO PO IRLANDZKU
W kameralnej atmosferze w ogrodzie rezydencji Ambasador Irlandii Emer O’Connell, zlokalizowanej w samym centrum Warszawy, ale w niezwykle zacisznym miejscu pomimo bliskości pl. Trzech Krzyży, 16 czerwca spotkało się grono miłośników Jamesa Joyce’a. Dzień ten od lat jest obchodzony jako Bloomsday, czyli coroczne święto dla uczczenia irlandzkiego pisarza Jame­sa Joyce’a i upamiętnienia jego twór­czości, a […]
Poniedziałek, 19 lipca 2021
Wydawnictwo Powergraph, założone przez Katarzynę i Rafała Kosików, spe­cjalizujące się w literaturze dla dzieci i w fantastyce, zakończyło 2020 rok zna­komitym wynikiem. Zysk netto za ub. rok wyniósł 2,55 mln zł, co oznacza wzrost o 50 proc. w stosunku do roku 2019. Obrót ze sprzedaży produktów wy­niósł 5,36 mln zł, rok wcześniej 3,9 mln zł. […]
Poniedziałek, 19 lipca 2021
W 2020 roku wydawnictwo Altenberg, należące do youtubera Radosława Ko­tarskiego, osiągnęło wzrost przychodów sprzedażowych o 25 proc. do 16,1 mln zł. Zysk sprzedażowy poszedł w górę z 1,04 do 1,43 mln zł, zysk operacyjny – z 355,3 do 503,2 tys. zł, a zysk netto – ze 174,5 do 253,2 tys. zł. Wydawnictwo Altenberg w sprawoz­daniu […]
Poniedziałek, 19 lipca 2021
Muza w 2020 roku zanotowała przy­chody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 25,74 mln zł. Wpływy były wyższe niż w roku 2019 o blisko 22 proc. Spółka zanotowała stratę netto w wy­sokości 42 tys. zł. W 2020 roku wydano 79 nowości książkowych oraz 300 wznowień o łącz­nym nakładzie 1.336.013 egzemplarzy. Do najlepiej […]
Poniedziałek, 19 lipca 2021
W lipcu na rynku zadebiutowało wydaw­nictwo self-publishingowe Oh book! To najmłodsza siostra 30-letniej Muzy, a swoją ofertę kieruje do „ceniących nie­zależność twórców, którzy marzą o wy­daniu własnej książki na przejrzystych warunkach”. „Zasoby organizacyjne i finansowe każdego domu wydawniczego są ogra­niczone i musi on dokonywać trudnych wyborów. Oh book! powstał ponieważ widziałyśmy jak wiele ciekawych i […]
Poniedziałek, 19 lipca 2021
Wydawnictwo W Drodze należące do zakonu dominikanów w 2020 roku osią­gnęło wzrost przychodów o 2,1 proc. do 3,44 mln zł oraz zysku netto z 98,4 do 114,7 tys. zł. Zwiększyły się wpływy ze sprzedaży książek, a zmalały z miesięcz­nika „W Drodze”. Przychody Wydawnictwa W Dro­dze z sprzedaży książek drukowanych zwiększyły się z 1,83 mln w […]