KWARTALNIK WYSPA
W Numerze
Piątek, 20 maja 2022
Najnowszy numer otwiera „Słowo od redaktora”. Piotr Dobrołęcki pisze o początkach czasopisma, które w tym roku świętuje jubileusz piętnastolecia! Ale nie w głowie nam świętowanie, gdy w Ukrainie trwa wojna. […]