KWARTALNIK WYSPA
W Numerze
Czwartek, 27 stycznia 2022
Czwarty numer „Kwartalnika Literackiego Wyspa”, którego okładkę zdobi ilustracja Ady Jastrzębowskiej, tradycyjnie poświęcony jest przede wszystkim autorom zagranicznym. W tym numerze gościmy znakomitych twórców z: Hiszpanii (Yolanda Castano, tłum. Grażyna […]