WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 80
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Poniedziałek, 14 maja 2018
Liczba członków Klubu Miłośników Historii Księgarstwa na koniec 2017 roku wynosiła 81 osób, ubyły cztery osoby. Zmarli: Józef Henryk Chojnowski, Aniela Hoppe, Halina Machocka-Piekałkiewicz i Sabina Dąbrowska. Nowi członkowie: dr […]
Poniedziałek, 14 maja 2018
Druga edycja zakończona, ale co dalej?
Za datę rozpoczęcia pierwszych w Polsce podyplomowych studiów księgarskich na poziomie uniwersyteckim można przyjąć 19 października 2015 roku, kiedy wyruszył z Warszawy autobus wiozący słuchaczy Polskiej Akademii Księgarstwa (PAK) na […]
Poniedziałek, 14 maja 2018
Wspomnienie
Z księgarstwem zetknąłem się w 1964 roku, to jest w jego sześćsetną polską rocznicę, którą obchodzono wraz z rocznicą ufundowania przez króla Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej. W jej statutach znalazł […]
Poniedziałek, 14 maja 2018
Związek Bibliotekarzy Polskich w latach 1917-1939 – wzloty i upadki
Historia kształtowania się podstaw bibliotekarskiego ruchu zawodowego w Polsce, a tym samym jego wpływów na coraz bardziej dostrzeganą potrzebę konsolidacji i współpracy bibliotekarzy w podzielonym jeszcze, a następnie niepodległym kraju, […]
Poniedziałek, 14 maja 2018
Dzień Księgarza, tradycyjnie przypadający 13 grudnia, w 2017 roku świętowano w sobotę 16 grudnia w warszawskim Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta. Na zaproszenie Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Klubu Księgarza […]
Poniedziałek, 14 maja 2018
Czterdzieści sześć lat upłynęło od opublikowania w wydawnictwie Polskiej Akademii Nauk – Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (Wrocław–Warszawa–Kraków, 1971) „Encyklopedii wiedzy o książce” popularnie zwanej EWoKiem. Historia powstania tego tezaurusa liczącego […]