RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 22 marca 2017
Jacek Łukasiewicz
Jacek Łukasiewicz, poeta, eseista, krytyk literacki, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim, od lat szkolnych przyjaźnił się ze Stanisławem Grochowiakiem. Razem studiowali polonistykę, publikowali w tych samych pismach literackich. Przyjaźń ta trwała […]
środa, 22 marca 2017
Joanna Rapacka
Zbiór prac zmarłej w roku 2000 znanej badaczki literatur południowosłowiańskich, zasłużonej szczególnie w przybliżaniu polskiemu czytelnikowi dziejów i piśmiennictwa chorwackiego. Jak pisze w posłowiu prof. Krzysztof Wrocławski – jest to […]
środa, 22 marca 2017
Stanisław Stabro
Stanisław Stabro dzieląc powojenną literaturę, przyjął kryteria historyczne i socjologiczne, wyodrębniając według nich pięć okresów: U progu nowej rzeczywistości (1944-1948); W cieniu socrealizmu (1949-1956); Złudzenia małej stabilizacji (1956-1968); Od kontestacji […]
środa, 22 marca 2017
Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych (red.)
Na dwa tomy poświęcone wydarzeniom literackim świadczącym o dokonujących się w literaturze polskiej przeobrażeniach ostatniego dziesięciolecia zeszłego wieku złożyły się referaty i wypowiedzi przedstawione na ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła […]
środa, 22 marca 2017
Magdalena Rudkowska
Mimo, że w ostatnim półwieczu kilkakrotnie wznawiano „Prawem i lewem. Obyczaj na Czerwonej Rusi za panowania Zygmunta III” oraz „Życie polskie w dawnych wiekach. Wiek XVI-XVII”, to jednak całkowitemu czytelniczemu […]
środa, 22 marca 2017
Stanisław Piasecki
Autor znany jest przede wszystkim jako redaktor naczelny najpoczytniejszego u schyłku międzywojnia periodyku polityczno-kulturalnego „Prostu z Mostu”, w PRL skazanego na niepamięć z uwagi na powiązania z endecją. Tymczasem Maciej […]
środa, 22 marca 2017
Piotr Millati
Tytuł książki ma w sobie coś z paradoksu, ponieważ sugeruje, że zapoznamy się z poglądami Gombrowicza na sztukę. Ale gdzie ich szukać, skoro granica między literaturą, a publicystyką oraz życiem […]
środa, 22 marca 2017
Piotr Kitrasiewicz
Książka Piotra Kitrasiewicza, wydana już po raz drugi, tym razem nakładem wydawnictwa Nowy Świat, jest pod wieloma względami pozycją wyjątkową. Łączy w sobie interesujący (jak wszystkie sekrety) temat, ciekawy styl […]
środa, 22 marca 2017
Krzysztof Masłoń
Wywiady i szkice Krzysztofa Masłonia zamieszczone w „Lekcji historii najnowszej” wskazują na to, że autor podziela Mackiewiczowskie motto – „jedynie prawda jest ciekawa” – więc chyba mamy już poważnego kandydata […]
środa, 22 marca 2017
Krzysztof Gajda
W prezentowanej książce, będącej rozprawą doktorską Krzysztofa Gajdy, analizuje on przypadek twórcy, który świadomie wybiera piosenkę jako sposób wypowiedzi artystycznej. Podlega tym samym presji ograniczeń gatunkowych, które – jak pisze […]
środa, 22 marca 2017
Gabriel Garcia Marquez, Plinio Apuleyo Mendoza
Znany z lewicowych poglądów kolumbijski noblista Gabriel Garcia Marquez odbył na początku lat 80. szereg rozmów ze swoim przyjacielem, pisarzem i dziennikarzem Plinio Apuleyo Mendozą. Po ponad 20 latach książka […]
środa, 22 marca 2017
Monika Szczot
„Chciałabym pokazać – pisze we wstępie autorka – jak cechy klasycystyczne wynikają z tej poezji Leopolda Staffa, jak naturalnie z nią koegzystują”. Autorka ma świadomość diachronicznych zmian zachodzących w twórczości […]