RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 22 marca 2017
Janina Abramowska (red.)
Seria „Tematy teoretycznoliterackie”‚ redagowana przez Michała Głowińskiego‚ prezentuje artykuły drukowane niegdyś w „Pamiętniku Literackim”‚ które postanowiono przypomnieć‚ ze względu na ich klasyczne już dzisiaj ustalenia. Do tej pory ukazały się […]
środa, 22 marca 2017
Nicholas J. Karolides‚ Margaret Bald‚ Dawn B. Sova
Począwszy od „Sztuki kochania” Owidiusza‚ przez Biblię‚ „Dekameron” po „Archipelag Gułag” i „Szatańskie wersety” amerykańscy autorzy tropią ingerencje cenzury na przestrzeni wieków. Czasem konsekwencje bycia na indeksie były dla autorów […]
środa, 22 marca 2017
Aleksander Fiut
Krytyk literatury‚ profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego‚ znawca twórczości Czesława Miłosza przedstawia zbiór tekstów krytycznych‚ które służą odkryciu nie zawsze jawnych‚ toczących się na polu literatury (tu należałoby zastosować czas przeszły‚ ale […]
środa, 22 marca 2017
Michael W. Perry
O Tolkienie i „Władcy Pierścieni” powstały dziesiątki książek‚ ale ta jest pierwszą w całości poświęconą ustaleniu chronologii zdarzeń. Czytelnicy trylogii‚ podobnie jak widzowie filmowej adaptacji‚ wiedzą‚ że akcja często rozgrywa […]
środa, 22 marca 2017
Andrzej Szyjewski
Twórczość J.R.R. Tolkiena oraz nawrót jej popularności to z pewnością fenomen przełomu wieków. Pośród rozlicznych tomów zgłębiających jego korzenie, większość koncentruje się wokół postaci profesora lub też analizy treści jego […]
środa, 22 marca 2017
Bronisława Bałutowa
To już trzecie wydanie popularnej książki Bronisławy Bałutowej poświęconej współczesnej literaturze angielskiej. Nowa edycja została uzupełniona o najnowsze publikacje pisarzy‚ którzy już wcześniej byli w książce omówieni‚ nie ma tu […]
środa, 22 marca 2017
Kinga Dunin
Kinga Dunin‚ socjolog‚ feministka‚ krytyk literacki‚ pisarka i publicystka napisała książkę o największej dotąd objętości (nie licząc współautorstwa) i akademickim ciężarze gatunkowym. Zapewne znakomita mniejszość tekstów krytycznoliterackich w Polsce wychodzi […]
środa, 22 marca 2017
Beata Dorosz
Poeci potrafią być dosadni. We wrześniu 1948 roku w liście do Mieczysława Grydzewskiego pisał Jan Lechoń: „Mam Sartre’a za to, czym jest, ale jest to oczywiście tytan w porównaniu z […]
środa, 22 marca 2017
Marian Sworzeń
„Na początku było Słowo…” mówi Pismo i ten z niego cytat bywa przywoływany dla zaznaczania ogromnej‚ kreatywnej dla ludzkiego ducha funkcji przekazu werbalnego. Wiemy o tym obcując z modlitwą‚ poezją‚ […]
środa, 22 marca 2017
Julian Tuwim
Bogaty wybór poetyckich przekładów pióra wybitnego poety – znalazły się tu przede wszystkim tłumaczenia wierszy Puszkina, Lermontowa, Niekrasowa, Majakowskiego, Balmonta, a także najwybitniejszy utwór piśmiennictwa staroruskiego – „Słowo o wyprawie […]
środa, 22 marca 2017
Piotr Kitrasiewicz
Konia z rzędem temu, kto zdołałby ustalić jakimi kryteriami kierował się autor dobierając swych bohaterów – pisarzy, których sylwetki prezentuje. Bo obcujemy z literackim misz-maszem. Z pisarzami rodem z I […]
środa, 22 marca 2017
(red.) Michał Głowiński
Nowy tom znanej i cenionej serii „Tematy teoretycznoliterackie” został poświęcony narratologii. W wyborze tym zaprezentowano najciekawsze teksty dotyczące tytułowego zagadnienia, które ukazywały się przed laty w dziale przekładów „Pamiętnika Literackiego”. […]