RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 22 marca 2017
Justyna Balcarczyk
Jedna z najnowszych publikacji w cyklu „Monografie”, obejmującym opracowania z zakresu własności intelektualnej, rekomendowane przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Justyna Balcarczyk, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego […]
środa, 22 marca 2017
Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko
Jest to trzecie wydanie tej praktycznej publikacji, ukazującej się w serii „Krótkie Komentarze Becka”. Zasiłek rodzinny to podstawowa forma wsparcia dla rodziny. Komu przysługuje? Jaki wniosek i do kogo należy […]
środa, 22 marca 2017
Krystyna Gromek
Kolejne trzecie wydanie komentarza wymuszone zostało zmianami, jakie weszły w życie 13 czerwca 2009 roku, a dotyczącymi m. in. kontaktów z dzieckiem, pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, czy ustalenia ojcostwa. Komentarz […]
środa, 22 marca 2017
Helena Ciepła
Prezentowane pozycja została opracowana na podstawie aktualnego stanu prawnego. Książka uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy z 6 listopada 2008 roku o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych […]
środa, 22 marca 2017
Agnieszka Damasiewicz, Magdalena Olczyk, Sergiusz Szuster, Michał Wyrwiński
Każdy, kto w najbliższym czasie zamierza dokonać zakupu nieruchomości, powinien zapoznać się z niniejszą publikacją. Przedstawia ona problematykę związaną z umowami zawieranymi z deweloperami, a w szczególności dokładne omówienie klauzul, […]
środa, 22 marca 2017
Jacek Ignaczewski
Jest to pozycja niezwykle cenna, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy nie podaje definicji władzy rodzicielskiej, a jedynie charakteryzuje poszczególne elementy jej treści. Zagadnienie władzy […]
środa, 22 marca 2017
Iwona Kienzler, Robert Romanowski
Niniejsza publikacja zawiera około 2000 pojęć z zakresu handlu, transportu, finansów a także spedycji i prawa. Każde z pojęć zwiera swój odpowiednik w języku angielskim, co bez wątpienia ułatwi pracę […]
środa, 22 marca 2017
prof. dr hab. Andrzej Zieliński (red.)
Omawiana publikacja zawiera m.in. wzory pism wnoszonych w postępowaniu nieprocesowym, postępowaniu przed sądem polubownym czy też postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Pod każdym wzorem pisma procesowego znajduje się wyjaśnienie związane z […]
środa, 22 marca 2017
Cezary Kosikowski
Wejściu w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej towarzyszyło ogromne zainteresowanie. Wszyscy pamiętamy hasło przewodnie „wolność gospodarcza”. Ustawa ta jest bardzo ważnym aktem prawa […]
środa, 22 marca 2017
Tadeusz Zembrzuski
Skarga kasacyjna jest najbardziej sformalizowanym pismem procesowym w postępowaniu cywilnym. Prezentowana pozycja omawia szczegółowo problematykę związaną z konstruowaniem skargi kasacyjnej oraz ograniczenia wpływające na dostępność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym. […]
środa, 22 marca 2017
Andrzej Gliniecki (red.)
Prezentowane opracowanie jest niewątpliwie perełką wśród książek o tematyce prawa budowlanego. Po raz pierwszy na rynku wydawniczym pojawiła się pozycja, która zawiera obszerny zbiór orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego, tj. […]
środa, 22 marca 2017
Prof. dr. hab. Bogusław Banaszak
Niniejsza publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Każdy z rozdziałów opracowania został poprzedzony wprowadzeniem wyjaśniającym daną materię. Atutem komentarza są bez wątpienia powoływane […]