RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 22 marca 2017
Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko
Jest to trzecie wydanie tej praktycznej publikacji, ukazującej się w serii „Krótkie Komentarze Becka”. Zasiłek rodzinny to podstawowa forma wsparcia dla rodziny. Komu przysługuje? Jaki wniosek i do kogo należy złożyć? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, aby spełnić wymogi otrzymania zasiłku? Na to i na wiele innych pytań odpowie ten właśnie komentarz. Opracowanie to […]
środa, 22 marca 2017
Krystyna Gromek
Kolejne trzecie wydanie komentarza wymuszone zostało zmianami, jakie weszły w życie 13 czerwca 2009 roku, a dotyczącymi m. in. kontaktów z dzieckiem, pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, czy ustalenia ojcostwa. Komentarz urozmaicony został najnowszym orzecznictwem rodzinnym Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych jak również bogatym piśmiennictwem w tym zakresie. Niniejsza publikacja przeznaczona jest nie tylko dla prawników, ale […]
środa, 22 marca 2017
Helena Ciepła
Prezentowane pozycja została opracowana na podstawie aktualnego stanu prawnego. Książka uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy z 6 listopada 2008 roku o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 13 czerwca 2009 roku. Znajdziemy tu 29 wzorów pism procesowych. Pod każdym wzorem autorka zamieściła uwagi dotyczące danego pisma. Autorką […]
środa, 22 marca 2017
Agnieszka Damasiewicz, Magdalena Olczyk, Sergiusz Szuster, Michał Wyrwiński
Każdy, kto w najbliższym czasie zamierza dokonać zakupu nieruchomości, powinien zapoznać się z niniejszą publikacją. Przedstawia ona problematykę związaną z umowami zawieranymi z deweloperami, a w szczególności dokładne omówienie klauzul, jakie mogą zostać zamieszczone w umowach dotyczących sprzedaży budynków i lokali. Ta bez wątpienia praktyczna publikacja polecana jest przede wszystkim osobom związanym z rynkiem nieruchomości […]
środa, 22 marca 2017
Iwona Kienzler, Robert Romanowski
Niniejsza publikacja zawiera około 2000 pojęć z zakresu handlu, transportu, finansów a także spedycji i prawa. Każde z pojęć zwiera swój odpowiednik w języku angielskim, co bez wątpienia ułatwi pracę prawnikom obsługującym zagraniczne podmioty a także tłumaczom. Dodatkowym atutem leksykonu jest wykaz wszystkich haseł w języku angielskim z ich polskimi odpowiednikami, co wpływa na ich […]
środa, 22 marca 2017
prof. dr hab. Andrzej Zieliński (red.)
Omawiana publikacja zawiera m.in. wzory pism wnoszonych w postępowaniu nieprocesowym, postępowaniu przed sądem polubownym czy też postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Pod każdym wzorem pisma procesowego znajduje się wyjaśnienie związane z prezentowanym zagadnieniem, a także najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym także to niepublikowane. Publikacja skierowana nie tylko do prawników, ale także tych wszystkich, którzy sami […]
środa, 22 marca 2017
Cezary Kosikowski
Wejściu w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej towarzyszyło ogromne zainteresowanie. Wszyscy pamiętamy hasło przewodnie „wolność gospodarcza”. Ustawa ta jest bardzo ważnym aktem prawa krajowego. Niektórzy określają ją wręcz jako kodeks przedsiębiorców. Prezentowany komentarz w sposób dokładny i wyczerpujący przedstawia regulacje dotyczące obowiązków przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej […]
środa, 22 marca 2017
Jacek Ignaczewski
Jest to pozycja niezwykle cenna, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy nie podaje definicji władzy rodzicielskiej, a jedynie charakteryzuje poszczególne elementy jej treści. Zagadnienie władzy rodzicielskiej, jej zasięgu, podziału pomiędzy rodzicami, budzi od lat ożywione dyskusje zarówno wśród teoretyków jak i praktyków prawa rodzinnego. Omawiana pozycja zawiera komentarz do artykułów […]
środa, 22 marca 2017
Tadeusz Zembrzuski
Skarga kasacyjna jest najbardziej sformalizowanym pismem procesowym w postępowaniu cywilnym. Prezentowana pozycja omawia szczegółowo problematykę związaną z konstruowaniem skargi kasacyjnej oraz ograniczenia wpływające na dostępność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym. Problematyka skargi kasacyjnej została przedstawiona w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, które w ostatnim czasie wywarło znaczący wpływ na konstrukcje i zasady […]
środa, 22 marca 2017
Andrzej Gliniecki (red.)
Prezentowane opracowanie jest niewątpliwie perełką wśród książek o tematyce prawa budowlanego. Po raz pierwszy na rynku wydawniczym pojawiła się pozycja, która zawiera obszerny zbiór orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego, tj. orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, a także Sądu Najwyższego. Autorzy publikacji przy wyborze orzeczeń kierowali się przede wszystkim najważniejszymi problemami związanymi ze stosowaniem ustawy prawo […]
środa, 22 marca 2017
Prof. dr. hab. Bogusław Banaszak
Niniejsza publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Każdy z rozdziałów opracowania został poprzedzony wprowadzeniem wyjaśniającym daną materię. Atutem komentarza są bez wątpienia powoływane wyroki Trybunału Konstytucyjnego a także odwołania do innych publikacji. Niniejszy komentarz przeznaczony jest zarówno dla specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego jak również dla szerokiej rzeszy […]
środa, 22 marca 2017
Joanna Jowita Sitko
W 2003 roku w wyniku istotnej nowelizacji Kodeksu cywilnego firma (a więc nazwa przedsiębiorcy) po prawie siedemdziesięciu latach doczekała się nowej regulacji, a ponadto regulacja jej dotycząca zmieniła miejsce – została przeniesiona z Kodeksu handlowego do Kodeksu cywilnego. Autorka – doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy – poddaje analizie takie zagadnienia jak: pojęcie i znaczenie gospodarcze […]