RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 22 marca 2017
Jest to publikacja o ciekawych rozwiązaniach edytorskich (czytelnie zaprezentowany tekst prawny z odniesieniami do podstawowego orzecznictwa oraz przerywany miejscem na notatki), jednak niezrozumiała ideowo – dlaczego w pierwszym tomie serii uwzględniono Księgi I, II oraz IV Kodeksu cywilnego, zapominając o Księdze III „Zobowiązania”? Nie uzasadnia tego układu metodyka wykładu z prawa cywilnego na polskich uczelniach. […]
środa, 22 marca 2017
Bogdan Bladowski
Trzecie wydanie znanej polskim prawnikom nie od dziś pracy dr. Bogdana Bladowskiego, sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Pierwsza jej edycja miała miejsce w 1987 roku, a następnie była trzykrotnie wznawiana. Obecne wydanie – rzecz jasna zaktualizowane i uzupełnione – omawia poszczególne etapy postępowania cywilnego, zaś odrębne rozdziały poświęcono postępowaniu odwoławczemu, instytucji wznowienia postępowania oraz […]
środa, 22 marca 2017
Piotr Pogonowski
Wydana w cyklu monografii publikacja Piotra Pogonowskiego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, to interesujące wprowadzenie do problematyki do tej pory nieznanej polskiemu postępowaniu cywilnemu – a mianowicie postępowania grupowego mającego za zadanie, zgodnie z zasadą ekonomii procesowej, umożliwiać prowadzenie procesu cywilnego przez grupę podmiotów realizujących swoje roszczenia w […]
środa, 22 marca 2017
Piotr Masiukiewicz (red.)
Jest to książka nie tylko dla ekonomistów i osób zajmujących się zawodowo sprawami obrotu finansami, chociaż to oni właśnie są jej głównymi adresatami. Laicy w zagadnieniach ekonomicznych mogą się bowiem pogubić w zawiłościach specjalistycznych oraz słownictwie fachowym z zakresu operacji finansowych. Niemniej jednak sam temat ma charakter sensacyjny i wydaje się stanowić gratkę dla wszystkich […]
środa, 22 marca 2017
Janusz Kochanowski (red.)
Zawsze cieszy mnie, gdy wydawca prawniczy stawia sobie zadania ambitne, tak jak w tym przypadku oficyna C.H. Beck. Wydała właśnie we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Januszem Kochanowskim „Codziennik Prawny” – ambitne opracowanie opatrzone nie bez powodu podtytułem „Wszystko, co każdy o prawie wiedzieć powinien”. Zgromadzony w tym opasłym tomie materiał jest obszerny – co […]
środa, 22 marca 2017
Robert Cooter, Thomas Ulen
Pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku. Warto zaznaczyć, że jest to jeden z najbardziej popularnych podręczników z zakresu Law & Economics na świecie. Od 1988 roku książka ta – uznana za najbardziej wszechstronne wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa – doczekała się pięciu wydań w języku angielskim oraz tłumaczeń na kilka języków, m.in. włoski, hiszpański, […]
środa, 22 marca 2017
Sprzedaż książek w 2008 roku wzrosła o 11, 9 proc. i osiągnęła blisko 3 mld zł. Listy bestsellerów zdominowane były przed rokiem przez tytuły Świata Książki. Pierwsza encyklopedia multimedialna trafiła pod polskie strzechy 13 lat temu. Początki wydawnictwa Bellona sięgają 1918 roku. W 1988 roku Dom Książki miał 2140 księgarń (dla porównania Empik pod koniec […]
środa, 22 marca 2017
Bogudar Kordasiewicz (red.)
To kolejny tom w serii „System Prawa Prywatnego”, z którą od kilku lat – z sukcesem – zmaga się zespół redaktorów wydawnictwa C.H. Beck we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Tom dziesiąty według numeracji cyklu, a czternasty według chronologii ukazywania się, poświęcony jest prawu spadkowemu. To efekt pracy zespołu naukowców z różnych […]
środa, 22 marca 2017
Henryk Pietrzkowski
To już trzecie wydanie uznanego na rynku komentarza do części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego obejmującego regulacje z zakresu postępowania egzekucyjnego. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące m.in. europejskiego tytułu egzekucyjnego. Autor – sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, ceniony autorytet z zakresu postępowania cywilnego, mający na swoim koncie szereg istotnych publikacji, w tym kilkukrotnie już wznawiany […]
środa, 22 marca 2017
Stefan Babiarz, Bogusław Dauter
Opracowanie stanowi kompleksowy zbiór wzorów pism w sprawach podatkowych jak również egzekucji należności pieniężnych. Pod każdym wzorem znajduje się zwięzłe opracowanie dotyczące omawianej tematyki, urozmaicone orzecznictwem sądów administracyjnych. Niniejsza publikacja polecana jest w szczególności podatnikom, pracownikom organów skarbowych jak również studentom i aplikantom.
środa, 22 marca 2017
Karolina Rokita
Książka ukazała się w nowym cyklu oficyny LexisNexis zatytułowanym po prostu „Poradniki”, obejmującym praktyczne opracowania podstawowych zagadnień prawnych przeznaczone dla nieprawników. Nic więc dziwnego, że jako jedno z pierwszych tytułów w serii ukazało się opracowanie przybliżające problematykę prawnej ochrony konsumenta, a więc tzw. prawo konsumenckie. W poradniku „Prawa konsumenta” szczególny nacisk położono na omówienie umów […]
środa, 22 marca 2017
Stanisław Włodyka (red.)
Kolejny tom w szacownym cyklu „System Prawa Prywatnego” mającym na celu systemowe ujęcie zagadnień z zakresu prawa handlowego, rozumianego jako wyspecjalizowana część prawa prywatnego dotycząca przedsiębiorców. Na cykl składa się na m.in. wydana właśnie część ogólna, a także: prawo spółek, prawo papierów wartościowych, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo umów handlowych, postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, […]